Innan du börjar

Översättning i realtid är ett tillägg till Webex Meetings. Från och med uppdateringen 41.5 finns översättning i realtid tillgänglig i Webex Events (ny) i webbsinglar med planer som stöder 3 000 användare till 10 000 användare. Med uppdateringen 41.7 har Webex-appen stöd för översättning i realtid. Möten som startas eller som startas från ett utrymme har inte stöd för översättning i realtid.


Du måste aktivera Webex-assistent möten för användare som behöver översättning i realtid. Användare måste ha Webex-assistent förMeetings-licens och realtidsöversättningslicens.

Du kan tilldela licenser i realtidstranslation på något av följande sätt:

AlternativBeskrivning

Lägg till en licens för en befintlig användare

Följ anvisningarna i Redigera tjänstelicenser i Control Hub för enskildaanvändare.

Lägg till licenser för flera användare

Följ anvisningarna i Ändra användare i Control Hub med CSV-mallen.

Lägg till licenser för nya användare som standard

Följ anvisningarna i Konfigurera mallar för automatiska licenstilldelningar i Control Hub.