Pre nego što počneš

Prevod u realnom vremenu je dodatak za Webex sastanke. Počevši od ispravke 41.5, prevod u realnom vremenu dostupan je u Webex Events (novo) u webinarima za planove podrške za 3000 korisnika do 10.000 korisnika. Sa ispravkom 41.7, Webex aplikacija podržava prevod u realnom vremenu. Sastanci započeti ili pridruženi iz prostora ne podržavaju prevođenje u realnom vremenu.


Webex pomoćniku morate omogućiti sastanke za korisnike kojima je potrebno prevođenje u realnom vremenu. Korisnici moraju da imaju licencu Webex pomoćnika za sastanke i licencu za prevode u realnom vremenu.

Licence za real-TimeTranslation možete dodeliti na neki od sledećih načina:

OpcijuOpis

Dodavanje licence za postojećeg korisnika

Sledite uputstva u uređivanju licenci za uslugu u kontrolnom čvorištu za pojedinačne korisnike.

Dodavanje licenci za više korisnika

Sledite uputstva u polju Izmeni korisnike u kontrolnom čvorištu pomoću CSV predloška.

Podrazumevano dodavanje licenci za nove korisnike

Sledite uputstva u oblasti Podešavanje obrazaca dodeljivanja automatske licence u kontrolnom čvorištu.