Nastavit

Přizpůsobte si předvolby aplikace Webex Education Connector pro svůj kurz.

1

Přihlaste se k aplikaci Webex Education Connector a vyberte kartu Nastavení.

2

Vyberte následující funkce, které chcete povolit, a klikněte na tlačítko Použít.

 • Spolupráce v učebně
 • Virtuální schůzky
 • Pracovní doba

Každá funkce, kterou vyberete, se zobrazí jako samostatná karta. Pokud jednu z možností nevidíte, správce LMS vaší školy ji nepovolil.

3

Vyberte časové pásmo a klikněte Uložit .

4

V části Autorizovat pomocí LMS zadejte pověření, která jste použili k přihlášení do LMS, a postupujte podle pokynů k autorizaci.

Autorizace synchronizuje aplikaci Webex Education Connector s vaším LMS a umožní, aby se v kalendáři LMS zobrazilo také cokoli naplánované ve virtuálních schůzkách. Autorizace je nutná také pro použití funkcí Spolupráce ve třídě a Hodnocení.
5

(Volitelné) Pokud chcete studentům automaticky udělovat body za účast, když se zúčastní schůzky nebo kurzu, přejděte na Hodnocení účasti ve Webex Meetings a vyberte možnost Zapnout .


 
Než budete moci povolit známkování, musíte aplikaci Webex Education Connector autorizovat pomocí systému LMS.
6

(Volitelné) Přejít na Robot připomenutí a vyberte možnost Zapnout chcete-li, aby robot připomenutí zveřejňoval zprávy před zahájením schůzek v prostoru Webex pro výuku nebo schůzku.

Spolupráce ve třídě

Než budete moci používat spolupráci v učebně, musí být Webex Education Connector autorizován s vaším LMS. Ověřte, zda je Webex Education Connector autorizována, nebo ji autorizujte sami.
1

Klikněte na kartu Nastavení a přejděte do části Autorizovat pomocí systému LMS.

2

Pokud je tlačítko modré, klikněte na možnost Autorizovat a postupujte podle pokynů na obrazovce a synchronizujte aplikaci Webex Education Connector se systémem LMS.

3

V kursu klikněte na kartu Spolupráce ve třídě v nástroji Webex Education Connector a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů služby Webex.

Jakmile se přihlásit se, automaticky se pro váš kurz vytvoří tým. Každý student zapsaný ve vašem kurzu se stane součástí týmu a bude přidán do výchozího obecného prostoru.

V aplikaci Webex vám týmy pomohou uspořádat vše tak, že kategorizují více prostorů pod jedno společné téma. Když funkci Spolupráce v učebně otevřete poprvé a přihlásit se, automaticky vytváříte tým pro svůj kurz. Každý, kdo je zapsán ve vašem kurzu, bude přidán do týmu a do obecného prostoru týmu.

Kromě obecného prostoru můžete v kurzu vytvořit více prostorů pro různé skupiny studentů.

1

V kursu přejděte na kartu Spolupráce ve třídě a v případě potřeby se přihlaste.

2

Klikněte Vytvořit nový prostor .

3

Zadejte název prostoru a klikněte Vytvořit prostor .


 

Prostory, které vytvoříte v systému LMS, se zobrazují také v aplikaci Webex pro počítače, mobilní zařízení a web. Musíte však vytvořit prostor z aplikace Webex Education Connector, aby se zobrazoval ve vašem LMS.

Když odešlete zprávu nějaké osobě poprvé v Webex, vytvoříte konverzaci pouze mezi vámi dvěma. Při příštím odeslání zprávy této osobě bude konverzace pokračovat tam, kde jste ji opustili. Když odešlete zprávu do prostoru s více lidmi, vaši zprávu uvidí všichni členové z tohoto prostoru.

1

Přejděte na kartu Spolupráce ve třídě aplikace Webex Education Connector.

2

Vyberte prostor nebo osobu, kterým chcete poslat zprávu.

3

Klikněte na oblast zprávy, zadejte zprávu a potom stiskněte Enter.


 

Můžete také odeslat zprávu v prostoru odkudkoli, kde máte k prostoru přístup. Zprávy odeslané na kartě Spolupráce ve třídě můžete vidět v aplikaci Webex Education Connector a aplikaci Webex.

Všichni uživatelé zapsaní v kurzu jsou ve výchozím nastavení přidáni jako členové Obecné prostor, který se vytvoří při prvním otevření funkce Spolupráce v učebně. Když vytváříte nové prostory, musíte do těchto prostorů ručně přidat členy.

1

Vyberte prostor ze seznamu prostorů.

2

Klikněte na kartu Lidé a klikněte na možnost +Přidat osoby.

3

Zadejte jméno nebo e-mailová adresa osoby, kterou chcete přidat, a vyberte ji ze seznamu, kterou chcete přidat do prostoru.

Pomocí funkce Spolupráce v učebně můžete snadno a rychle sdílet soubory, například poznámky z přednášky nebo skupinový projekt.

1

Soubor přetáhněte do oblasti zpráv nebo klikněte na možnost Příloha a vyberte soubor.

2

Stiskněte Zadejte odešlete přílohu.

Virtuální schůzky

Funkce virtuálních schůzek v aplikaci Webex Education Connector umožňuje plánovat a hostovat jednorázovou nebo opakovanou schůzku s vaší lekcí.

1

Přejděte na kartu Virtuální schůzky a klikněte na možnost + Nová schůzka.


 

V případě potřeby se přihlaste pomocí přihlašovacích údajů účtu Webex .

2

Zadejte následující údaje:

 • Název –Zadejte popisný název schůzky.

 • Datum schůzky –Uveďte, kdy chcete, aby se schůzka konala.

 • Doba trvání –Nastavte, jak dlouho má schůzka trvat.

 • Zvolte typ relace –Vyberte Schůzka , Školení , nebo Událost .

 • Opakování –Zvolte, jak často chcete, aby se schůzka opakovala, například denně nebo týdně. Zvolte také, kdy se schůzka přestane opakovat, například v určité datum nebo po určitém počtu schůzek.

 • Odemčené schůzky – Vyučující mohou řídit, zda se uživatelé mimo organizaci Webex jejich školy mohou připojit k odemčeným schůzkám. Zvolte, zda se host může ke schůzce připojit přímo, zda musí čekat v předsálí a být vpuštěn hostitelem, nebo se nemůže ke schůzce připojit.

 • Automatický zámek – schůzka se automaticky uzamkne při jejím spuštění.

 • Automatický záznam –Zvolte, že schůzka při spuštění automaticky zaznamená.

3

Klikněte Vytvořit schůzku .

Schůzka se po vytvoření zobrazí ve vašem Nadcházející uvidí každý, kdo je do kurzu zapsán. Odtud můžete schůzky zahajovat, upravovat nebo odstraňovat. Úpravou nebo odstraněním opakované schůzky se upraví nebo odstraní celá řada schůzek, protože opakované schůzky nelze jednotlivě upravovat ani odstranit.

Pokud má jeden kurz více instruktorů, můžete zahajovat, upravovat a odstraňovat pouze schůzky, které jste vytvořili. Schůzky naplánované ostatními uživateli v kurzu nemůžete zahájit, upravit ani odstranit.

Své uplynulé schůzky můžete zobrazit v části Uplynulé schůzky kartu.

Pokud používáte aplikace Canvas, Moodle, D2L/Brightspace nebo Schoology, můžete synchronizovat schůzky s kalendářem LMS autorizací aplikace Webex Education Connector v LMS.

1

V systému LMS přejděte na kartu Nastavení.

2

V části Autorizovat pomocí LMS klikněte na Autorizovat a postupujte podle pokynů.


 

Stránka Autorizovat ikona se po autorizaci zobrazí šedě.

1

V aplikaci Webex Education Connector přejděte na kartu Virtuální schůzky.

2

Na kartě Nadcházející vyhledejte schůzku a klikněte na tlačítko Start.


 

Pokud jste aplikaci Webex Education Connector autorizovali pomocí svého LMS a jste přihlášeni k aplikaci Webex Meetings z karty Virtuální schůzky, můžete také zahájit schůzky z kalendáře LMS.

Pomocí aplikace Webex Meetings můžete nahrávat schůzky a tyto schůzky zpřístupňovat v kurzu pomocí aplikace Webex Education Connector.

Aby se záznamy virtuálních schůzek zobrazovaly v aplikaci Webex Education Connector, musíte naplánovat schůzku v aplikaci Webex Education Connector a přihlásit se ke službě Webex ze služby Webex Education Connector, když schůzku zahájíte.


 

Platnost relací Webex Meetings vyprší po několika dnech nečinnosti. Doporučujeme se každých několik týdnů odhlásit se a znovu přihlásit do Webex z Webex Education Connector, aby vaše relace zůstala aktivní.

1

Během schůzka Webex klikněte na tlačítko Záznam .

2

Vyberte možnost Záznam v cloudu a potom klikněte na tlačítko Záznam .

3

V případě potřeby klikněte Záznam a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikněte Pozastavit a Pokračovat uchování jednoho záznamu.
 • Klikněte Zastavit pro ukončení aktuálního záznamu.
Po skončení schůzky nebo zastavení nahrávání se záznam zobrazí na kartě Záznamy ve virtuálních schůzkách. Přijetí záznamu v aplikaci Webex Education Connector může v závislosti na velikosti souboru a šířce pásma trvat až 24 hodin.

Hodnocení

Když hodnocení povolíte, ve vaší knize hodnocení LMS se zobrazí úkol s názvem Přiřazení účasti v Webex Meetings . Stránka Přiřazení účasti v Webex Meetings ukazuje hodnocení docházky pro studenty na základě nastavení hodnocení nakonfigurovaného v Nastavení kartu.

Studenti se musí připojit ke schůzce z karty Virtuální schůzky v aplikaci Webex Education Connector a zaznamenat svou účast.


 

Pokud se jméno studenta nezobrazí na prezenční listině, musíte studenty buď ručně synchronizovat, nebo musí alespoň jednou spustit aplikaci Webex Education Connector z kurzu v systému LMS.

Než začnete

Ujistěte se, že jste aplikaci Webex Education Connector autorizovali pomocí systému LMS.
1

V aplikaci Webex Education Connector vyhledejte část Webex Meetings Attendance Grading a klikněte na Zapnout.

2

Přečtěte si pokyny a klikněte Potvrďte .


 
Jakmile funkci hodnocení v kurzu povolíte, již nelze zakázat.
3

Nastavte váhy skóre Přítomnost a Nepřítomnost.

4

Nakonfigurujte další nastavení přiřazení.

5

Klikněte Přepočítat známku kurzu .

Povolte hodnocení pro každou schůzku, u které chcete hodnotit účast.

1

Přejděte na kartu Virtuální schůzky a klikněte na možnost Minulé schůzky.

2

Klikněte na ikonu Akce a poté na možnost Povolit hodnocení pro schůzku.

Jakmile povolíte hodnocení schůzky, studenti, kteří se zúčastnili schůzky nebo třídy a připojili se pomocí aplikace Webex Education Connector, se zobrazí jako přítomní v době, kdy se připojili. Studenti, kteří se neúčasti, jsou označeni jako nepřítomné.

Kromě povolení hodnocení pro každou jednotlivou schůzku je nutné přepočítat hodnocení po každé schůzce, aby se započítalo do skóre přiřazení.

Známka pro každého studenta se počítá takto:

(Present Score)*(Total number of times student was present)+(Absent Score)*(Total number of times student was absent)/(Total Number of Meetings Held*Present Score)
.
1

Přejděte na kartu Nastavení a vyhledejte část hodnocení docházky Webex Meetings.

2

Klikněte Přepočítání známek v kurzu .

Co dělat dál

Zkontrolujte svou knihu hodnocení LMS, abyste se ujistili, že přepočet byl úspěšný.

Pokud provedete nějaké změny v účasti na schůzce, aby se změny projevily, je nutné přepočítat hodnocení. To zahrnuje změny, jako je povolení hodnocení schůzky, změna účasti studenta nebo zakázání hodnocení.

Po provedení jakýchkoli změn docházky přejděte na kartu Nastavení a klikněte na Přepočítat známky.

Knihovna záznamů

Knihovna záznamů umožňuje vytvářet záznamy, které nejsou vázány na konkrétní kurz. Schůzku použijte k nahrání své výuky v kurzu nebo vysvětlování tématu, aniž by se měli účastnit. Své záznamy můžete publikovat v kterémkoli ze svých kurzů, aby je bylo možné v jednotlivých semestrech znovu použít.

1

V aplikaci Webex Education Connector přejděte na kartu Knihovna záznamů.


 

Pokud k tomu budete vyzváni, přihlásit se ke schůzkám služby Webex pomocí běžných přihlašovacích údajů služby Webex .

2

Klikněte Vytvořit nový záznam .

3

Přečtěte si pokyny a klikněte OK .

Otevře se osobní místnost Webex a můžete zahájit schůzku.
4

Klikněte Záznam na schůzka Webex a ujistěte se V cloudu je jako umístění nahrávání vybráno.

Po skončení schůzky nebo zastavení nahrávání se záznam zobrazí na kartě Knihovna záznamů, abyste mohli zobrazit a publikovat na kurzech. Záznamy nejsou pro studenty dostupné, dokud je nepublikujete v kurzu.

Aby se kurz objevil v knihovně záznamů, musíte do tohoto kurzu nainstalovat aplikaci Webex Education Connector a alespoň jednou ji otevřít.

Klikněte Zveřejnit a vyberte kurzy, ve kterých chcete záznam zpřístupnit.

Jakmile záznam publikujete, studenti k němu budou mít přístup z karty Záznamy v rámci virtuálních schůzek.

Záznamy, které jste vytvořili na kartě Knihovna záznamů, můžete odstranit. Odstraněním záznamu se záznam odebere z karty Záznamy v části Virtuální schůzky ve všech kurzech, ve kterých jste jej zveřejnili.

1

V aplikaci Webex Education Connector přejděte na kartu Knihovna záznamů.

2

Najděte záznam, který chcete odstranit, a pak zvolte možnost Odstranit .

Záznam již není v aplikaci Webex Education Connector k dispozici, ale na vašem webu služby Webex stále existuje.

Úřední hodiny

Pomocí aplikace Webex Education Connector můžete plánovat a hostovat pracovní dobu. Na kartě Úřední hodiny nastavte dostupnost a označte časy, kdy se s vámi studenti mohou setkat. Vámi nastavená úřední doba platí pro každý kurz, pro který jste instruktorem. Pokud má kurz více instruktorů, musí si studenti vybrat ze seznamu instruktorů vás, aby si s vámi naplánovat schůzku .


 

Schůzky v pracovní době umožňují studentům naplánovat si schůzky přímo s vámi. Pokud chcete uspořádat úřední dobu pro více studentů současně, doporučujeme vytvořit virtuální schůzku a pojmenovat ji „Úřední doba“.

Funkce Office Hours aplikace Webex Education Connector umožňuje uvést vaši dostupnost v různých dnech a časech, aby se s vámi vaši studenti mohli setkat.

1

V aplikaci Webex Education Connector přejděte na kartu Úřední hodiny.


 

Pokud k tomu budete vyzváni, přihlásit se ke schůzkám služby Webex pomocí běžných přihlašovacích údajů služby Webex .

2

Na kartě Týdenní hodiny nastavte následující:

 • Doba trvání schůzky –nastavte dobu trvání schůzek.

 • Vyrovnávací paměť schůzky –Nastavte dobu před schůzkou a po ní.

 • Rozsah dat –Nastavte rozsah dat, během kterých mohou studenti plánovat schůzky.

 • Nastavit týdenní dobu –Uveďte dny a časy, kdy jste každý týden k dispozici.

 • Časové pásmo – Nastavte časové pásmo schůzek v pracovní době. Toto časové pásmo platí pro všechny kurzy, ve kterých povolíte úřední dobu.

3

Přejděte dolů a klikněte Uložit .

Studenti nyní mohou vybrat čas, kdy se s vámi sejdou. Když student úspěšně naplánuje účast ve vašich úředních hodinách, daná schůzka není dostupná nikomu jinému. Obdržíte e-mail s odkazem na schůzku a schůzka se vám zobrazí na obrazovce Nadcházející schůzky na vašem web Webex.

Pomocí funkce Přepsání data můžete změnit obecnou dostupnost pro konkrétní data, aby vaše pracovní hodiny přesně odrážely vaši dostupnost. Můžete zablokovat dostupnost pro celé datum, odebrat časové intervaly z data nebo přidat k datu nové časové intervaly.

1

Přejděte na kartu Úřední hodiny a klikněte na možnost Přepsání data.

2

Vyberte datum a pomocí následujících možností můžete změnit dostupnost pro dané datum:

 • Přepnout Dostupné v tento den? vypnuto, chcete-li zablokovat veškerou dostupnost pro zadané datum.

 • Kliknutím na ikonu odpadkového koše vedle stávajícího časového intervalu chcete tento čas po zadané datum zablokovat.

 • Klikněte +Přidat dostupnost přidání nového časového intervalu pro zadané datum.

3

Klikněte na možnost Uložit.

Co dělat dál

Kdykoli můžete mít nastaveno maximálně 50 budoucích přepsání data. Všechny schůzky v pracovní dobu naplánované na datum před vaším nastavením přepsání data zůstanou naplánovány beze změny. V případě potřeby můžete tyto schůzky v Webex přeplánovat.

Určete časové pásmo pro vaši pracovní dobu, aby bylo studenty vždy konzistentní ve chvíli, kdy s vámi naplánují schůzku.

1

V aplikaci Webex Education Connector přejděte na kartu Úřední hodiny.

2

Klikněte Nastavit týdenní dobu a zvolte preferované časové pásmo.

3

Klikněte na možnost Uložit.

Nové časové pásmo se aktualizuje ve všech kurzech, ve kterých jste zapsáni. Všechny dříve naplánované schůzky zůstanou v původním časové pásmo.

Analýzy

Na stránce Analytics můžete zjistit, kolik prostorů ve službě Webex jste vytvořili vy a vaši studenti, celkový počet naplánovaných schůzek (včetně schůzek, událostí a školení) a celkový počet rezervovaných kancelářských hodin.