Oppsett

Setup tab showing toggle buttons for meetings, other recordings, office hours, and classroom collaboration features. also shows classroom collaboration membership sync options, time zone picker, and about information

Tilpass funksjonsinnstillinger for kurset ditt.

1

Åpne Webex LTI i læringsplattformen, og gå til Oppsett -fanen.

2

Velg funksjonene du vil aktivere i timen din.

 • Møter
 • Andre opptak
 • Kontortid
 • Klasseromssamarbeid

   
  For å aktivere klasseromssamarbeid i Webex LTI må du først Autoriser med læringsplattformen din .

Hver funksjon du aktiverer, vises som sin egen fane. Hvis du ikke ser ett av alternativene i Oppsett fanen, har ikke skolens administrator aktivert den.

3

Velg tidssone og klikk Lagre .

Den Om delen forteller deg informasjon om skolens registrering, men det er ingenting du trenger å gjøre i denne delen.

Møter

schedule meeting button highlighted, meeting scheduling options available

Den møter funksjonen lar deg planlegge og være vert for et engangsmøte eller regelmessig møte med klassen din.

1

Gå til Møter og klikk Planlegg møte .

Logg på med Webex hvis du blir bedt om det.

2

Angi følgende informasjon:

 • Møtenavn – Angi et beskrivende navn for møtet.

 • Dato og klokkeslett – Angi når møtet finner sted.

 • Varighet – Angi hvor lenge møtet skal vare.

 • (Valgfritt) Gjentagelse – Velg hvor ofte du vil at møtet skal gjentas, og når møtet skal avsluttes.

 • Bli med i regler – Velg hva som skal skje med personer som ikke er med i invitasjonen, eller som ikke er logget på:

  • De kan bli med i møtet.
  • De venter i lobbyen til de blir innlagt.
  • De kan ikke bli med i møtet.

    
   Hvis du vil velge de kan ikke bli med på møtet , må du kontrollere at innstillingen Deltakere i organisasjonen din kan alltid bli med på ulåste møter er aktivert i Control Hub.
 • Automatisk låsing – Hvis du vil låse møtet etter at det har startet, merker du av i denne avmerkingsboks og velger hvor mange minutter som skal gå før møtet låses.

 • Inn- og utgangstone – Velg lyden som andre skal høre når noen blir med i eller forlater møtet.

 • Kutt lyden for deltakere – Velg ett av følgende alternativer:

  • La deltakere slå av demping av seg selv i møtet – Hvis du velger å dempe deltakerne når de blir med, velger du dette alternativet slik at de kan oppheve demping av seg selv.

    
   Ikke velg dette alternativet hvis du vil at bare verten eller medverten skal kunne slå av demping for deltakere.
  • Alltid dempe deltakerne når de blir med på møtet – Automatisk demping av deltakere når de blir med på møtet. La deltakerne rekke opp hendene slik at du kan slå av demping for dem .
 • Automatisk opptak – Start opptaket automatisk når møtet starter.

3

Klikk på Planlegg

Når du har opprettet et møte, vises det i din Kommende fanen, der alle som er registrert i emnet, kan se det. Fra Kommende -fanen kan du starte, redigere eller slette møter


 
Redigere eller slette et regelmessig møte vil redigere eller slette hele møteserien. Regelmessige møter kan ikke redigeres eller slettes individuelt.

Hvis det er flere instruktører i et emne, kan du bare starte, redigere og slette møtene du har opprettet.

schedule meeting button highlighted and enlarged, date filter highlighted and enlarged, start button highlighted and enlarged, edit/delete buttons enlarged

Start klassemøter fra læringsplattformen din med Webex LTI.

1

Gå til Møter -fanen.

2

Under Kommende -fanen, finn møtet ditt og klikk på Start .

Du kan bare starte møter du har opprettet, selv om det er flere instruktører i timen din.

Du kan ta opp et møte du har planlagt i Webex LTI, for å gjøre det tilgjengelig for elevene dine.

For at opptak skal vises i Webex LTI, må du planlegge møtet i Webex LTI og være logget på Webex fra Webex LTI når du starter møtet.

1

Under klassemøtet klikker du på Ta oppRecordi Webex.


 

Hvis du ikke ser Ta opp -knappen, se etter den under MerFlere alternativer.

2

Velg Ta opp i skyen og klikk deretter Ta opp .

Du og andre møtedeltakere skal se et rødt ikon øverst til høyre i vinduet når et opptak pågår.

3

Klikk om nødvendig Ta oppRecordigjen, og gjør ett av følgende:

 • Klikk på Ta pause og Fortsett for å opprettholde ett enkelt opptak for møtet.
 • Klikk på Stopp for å avslutte det gjeldende opptaket.

   
  For møter som varer i mange timer, er det lurt å gjøre flere opptak for mer oversiktlig filstørrelse og enklere visning.
Når møtet er avsluttet, vil opptaket være tilgjengelig i møteinnholdet i Møter > Fullført -fanen. Avhengig av filstørrelsen og båndbredden kan det ta opptil 24 timer å vise opptaket. Hvis du trenger at opptaket er tilgjengelig tidligere, kan du klikke på Synkroniser opptak -knappen.
attendance button highlighted and enlarged, attendance screen enlarged

Når møtet er avsluttet, kan du se en liste over deltakere som ble med på møtet.

1

Gå til Møter fanen og klikk Fullført .

2

Finn møtet du vil se deltakelsen for, og klikk på Deltakelse .

3

(Valgfritt): Hvis det ikke er noe oppmøte ennå, klikker du på Synkroniser deltakelse -knappen.

Hva nå?

Klikk på Eksporter møtedeltakelse for å eksportere deltakelsesinformasjonen for møtet.

recording button highlighted and enlarged, recording screen enlarged

Se opptak av klassemøtene dine.

1

Gå til Møter fanen og klikk Fullført.

2

Finn møtet med opptaket du vil se, og klikk på Opptak .

3

Klikk på navnet på opptaket for å åpne det.

4

Kopier opptakspassordet, og klikk på Vis opptaket .

Skriv inn passordet på neste skjermbilde for å vise møteopptaket.
sync recording button highlighted and enlarged, sync recording modal enlarged

Møteopptakene dine vises automatisk i møteinnholdet etter at møtet er avsluttet og opptaket er behandlet. Hvis du trenger at opptaket skal være tilgjengelig før den automatiske prosessen skjer, kan du synkronisere opptaket manuelt.

1

Gå til Møter fanen og klikk Fullført .

2

Klikk på Synkroniser opptak -knappen.

3

Velg et datoområde der det innspilte møtet fant sted.


 
Du kan bare velge et datoområde på opptil 7 dager.
4

Finn møtet med opptaket du vil synkronisere, og klikk på Synkroniser nå .


 
Møter vises bare i dette vinduet hvis de allerede har blitt behandlet av Webex.
5

Når opptaket er synkronisert, lukker du vinduet.

Du kan vise opptaket i møteinnholdet på Fullført -fanen.

Hva nå?

Hvis du redigerer et opptak i User Hub, kan du også bruke Synkroniser opptak for å synkronisere disse endringene.

Andre opptak

import webex recordings button highlighted and enlarged, import recordings modal enlarged

Andre opptak lar deg importere alle Webex-opptakene dine og publisere dem i klassene dine. Ta opp deg selv som lærer et mindre eller forklarer et emne uten deltakere – du kan bruke disse opptakene på nytt fra semester til semester.

1

Gå til Andre opptak -fanen.

2

Klikk på Importer Webex-opptak .

3

Velg et datoområde som inkluderer opptaket du vil importere.

4

Finn opptaket, og klikk på Importer opptak .

Lukk Importer opptak vinduet etter at opptaket er importert.
other recordings tab, manage button highlighted and enlarged, manage course recordings modal enlarged

Etter at du har importert et Webex-opptak til Andre opptak , kan du publisere den til alle emnene dine for å gjøre den tilgjengelig for studenter.

1

I Andre opptak -fanen, finn opptaket og klikk på Administrer .

2

Finn emnet du vil publisere opptaket i, og klikk på Publiser .


 
For at et emne skal vises i denne listen, må du åpne Webex LTI minst én gang i det emnet.
3

Klikk på Lagre.

Når det er publisert, har elevene tilgang til opptaket fra Andre opptak -fanen.

Du kan oppheve publiseringen av et opptak fra et emne for å gjøre det utilgjengelig for studenter.

1

I Andre opptak -fanen, finn opptaket og klikk på Administrer .

2

Finn emnet du vil publisere opptaket i, og klikk på Opphev publisering .

3

Klikk på Lagre.

Opptaket er ikke lenger tilgjengelig for studenter, men finnes fortsatt i Andre opptak -fanen, slik at du enkelt kan publisere den på nytt i fremtiden.

Hvis du sletter et opptak, fjernes det fra ethvert emne du har publisert det i og fra Andre opptak -fanen.

1

Gå til Andre opptak -fanen.

2

Finn opptaket du vil slette, og klikk på Slett .

Opptaket er fjernet fra Webex LTI, men finnes fortsatt på Webex-nettsted ditt , slik at du kan importere det på nytt til Andre opptak i fremtiden.

Kontortid

Du kan planlegge og være vert for kontortid ved hjelp av Webex LTI. Under Kontortid -fanen, angi tilgjengelighet og angi tidspunkt for når elevene kan møte deg. Kontortiden du angir, gjelder for alle kurs du er instruktør for. Hvis det er flere instruktører for et emne, må studentene velge deg fra listen over instruktører for å planlegge et møte med deg.


 

Med kontortidsmøter kan studenter planlegge møter direkte med deg. Hvis du vil holde kontortid for flere studenter samtidig, anbefaler vi at du oppretter et virtuelt møte og gir det navnet «Kontortid».

availability setup, includes options to set meeting duration, meeting buffer, date range, and time zone

Den Kontortid funksjonen lar deg angi tilgjengeligheten din på forskjellige dager og tidspunkt, slik at elevene kan møte deg.

1

Gå til Kontortid -fanen.

2

I Tilgjengelighet kategorien, angi følgende:

 • Møtevarighet – Angi varigheten for møtene.

 • Møtebuffer – Angi buffertid før og etter møter.

 • Datoområde – Angi datointervallet der elevene kan planlegge møter.

 • Angi tilgjengelighet – Angi dagene og tidspunktene du er tilgjengelig hver uke.

 • Tidssone – Angi tidssone for kontortidsmøter. Denne tidssone gjelder for alle emner der du aktiverer kontortid.

3

Bla ned og klikk Lagre .

Elevene kan nå velge et tidspunkt for å møte deg. Når en elev planlegger en avtale, er ikke dette tidsrommet tilgjengelig for noen andre. Du får en e-post med møtekoblingen og ser møtet i din Kommende møter -listen på Webex-nettsted ditt .

add exceptions, select a date, indicate availability

Angi unntak for å endre tilgjengeligheten på en bestemt dato slik at kontortiden nøyaktig gjenspeiler timeplanen din. Du kan blokkere tilgjengelighet for en hel dato, fjerne tidsintervaller fra en dato eller legge til nye tidsintervaller for en dato.

1

Gå til Kontortid fanen og klikk Unntak .

2

Velg en dato, og bruk følgende alternativer for å endre tilgjengeligheten for den datoen:

 • Veksle Tilgjengelig denne dagen? av for å blokkere all tilgjengelighet for den angitte datoen.

 • Klikk på +Legg til tilgjengelighet for å legge til et nytt tidsintervall for den angitte datoen.

 • Klikk på papirkurvikonet ved siden av et eksisterende tidsintervall for å blokkere dette tidspunktet for den angitte datoen.

3

Klikk på Lagre.

Hva nå?

Du kan angi maksimalt 50 fremtidige unntak når som helst. Hvis du angir et unntak for en dato, vil det ikke påvirke kontortidsmøter som en student planla før du anga unntaket. Om nødvendig kan du planlegge disse møtene på nytt i Webex.

Klasseromssamarbeid

Før du starter

Hvis du vil aktivere klasseromssamarbeid i Webex LTI Legacy, må du først autorisere med læringsplattformen og logge på med Webex.

1

I Oppsett , gå til klasseromssamarbeid delen.

2

Klikk på Autoriser og følg meldingene på skjermen for å autorisere Webex LTI Legacy i læringsplattformen.


 
Hvis du allerede har autorisert med LMS, vil du ikke se Autoriser og kan hoppe over dette trinnet.
3

Klikk på Logg på med Webex for å aktivere klasseromssamarbeid og angi Webex-legitimasjonen din.


 
Hvis du allerede har logget på med Webex, vil du ikke se Logg på med Webex for å aktivere klasseromssamarbeid og kan hoppe over dette trinnet.
4

Slå bryteren på for å aktivere klasseromssamarbeid .

Webex LTI Legacy oppretter et team for emnet ditt i Webex-appen og legger til alle i emnet som medlemmer av dette teamet. Det vises en fane i navigasjonslinjen i Webex LTI Legacy som tar registrerte brukere til teamet i Webex-appen.

Før du starter

Hvis du vil aktivere klasseromssamarbeid i Webex LTI, må du først logge på med Webex.

1

I Oppsett , gå til klasseromssamarbeid delen.

2

Klikk på Logg på med Webex for å aktivere klasseromssamarbeid og angi Webex-legitimasjonen din.


 
Hvis du allerede har logget på med Webex, vil du ikke se Logg på med Webex for å aktivere klasseromssamarbeid og kan hoppe over dette trinnet.
3

Slå bryteren på for å aktivere klasseromssamarbeid .

Webex LTI oppretter et team for emnet ditt i Webex-appen og legger til alle i emnet som medlemmer av dette teamet. Det vises en fane i navigasjonslinjen i Webex LTI som tar registrerte brukere til teamet i Webex-appen.

Aktiverer klasseromssamarbeid oppretter et team for emnet i Webex-appen og legger til alle i emnet som medlemmer av dette teamet. Som standard synkroniserer Webex LTI automatisk klasselisten din daglig. Den automatiske synkroniseringen sikrer at medlemmene i Webex-teamet nøyaktig gjenspeiler listen over medlemmer som er registrert i emnet ditt.

Gå til Oppsett og finn klasseromssamarbeid delen.

 • Hvis du vil deaktivere automatisk synkronisering av klasselister, fjerner du merket Synkroniser klasselisten automatisk .
 • Hvis du vil endre hvor ofte den automatiske synkroniseringen av klasselisten skal skje, velger du Daglig eller Ukentlig .
 • Hvis du vil synkronisere klasselisten din med Webex-teamet umiddelbart, klikker du på Synkroniser klasselisten nå .

Du kan deaktivere klasseromssamarbeid hvis du ikke lenger vil bruke det i timen.

1

Gå til Oppsett og finn klasseromssamarbeid delen.

2

Klikk på Deaktiver klasseromssamarbeid .

3

Les forklaringen på hva som skjer når du deaktiverer klasseromssamarbeid, og klikk på OK .

Hvis du deaktiverer klasseromssamarbeid, fjernes fanen fra navigasjonslinjen og synkroniseringen av emnelisten med Webex-teamet stoppes.

Hva nå?

Arkiver teamet i Webex-appen for å gjøre teamet og områdene utilgjengelige for elevene dine.