Cisco Webex Education Connector-klasseromssamarbeid er en enkel måte å sende meldinger til en klassekamerat eller student på, chatte med en gruppe og dele filer dere samarbeider på. Finn ut hvordan det fungerer her.

Opprett et team

I Cisco Webex hjelper team deg med å holde orden på alt ved å kategorisere flere områder under et felles tema. Du kan for eksempel ha et team for et stort prosjekt.

 1. Første gang du går til Klasseromssamarbeid-fanen fra Webex Education Connector i kurset ditt, logger du på med Webex-legitimasjonen din.

 2. Velg Opprett team.

Opprett et område

I Cisco Webex foregår alt arbeidet ditt i områder der du kan sende meldinger, ringe, ha videomøter, tavler og dele filer. Områder fungerer best for en gruppe personer som samarbeider på et bestemt emne eller ett enkelt prosjekt. Et Generelt område med alle medlemmene i teamet er tilgjengelig som standard. Du kan opprette nye områder med flere personer eller sende meldinger til noen direkte.

 1. Første gang du går til Webex Teams-fanen fra Webex Education Connector i kurset ditt, logger du på med Webex-legitimasjonen din.

 2. Velg Opprett område for å opprette det første området.

 3. Hvis du vil ha flere områder, går du til Webex Teams > Områder. Velg + Opprett nytt område, skriv inn et navn for området, og velg Opprett område.

Send en melding

Når du sender en melding til en person for første gang i Cisco Webex, oppretter du en samtale mellom dere to. Neste gang du sender en melding til denne personen, fortsetter samtalen akkurat der dere forlot den. Når du sender en melding til et område, kan alle medlemmene i dette området se meldingen.

 1. Fra Webex Education Connector i kurset ditt går du til Webex Teams > Områder.

 2. Velg området eller personen du vil sende en melding til.

 3. Skriv meldingen din og trykk på enter.

Dele en fil

Del en fil enkelt og raskt, for eksempel forelesningsnotater eller et gruppeprosjekt, ved hjelp av klasseromssamarbeid. Du har noen forskjellige alternativer for deling av filer.

 1. Dra og slipp filen i meldingsområdet, eller klikk på + Vedlegg og velg en fil.

 2. Velg Del for å sende filen.

Du kan planlegge et periodisk møte eller engangsmøte med studentene dine eller andre instruktører.

1

Velg + Nytt møte.

2

Velg Møte, Opplæring eller Event.

3

Skriv inn et beskrivende Navn på møtet.

4

Velg Møtedato, Varighet og Gjentagelse.

5

Velg Opprett møte.

Når du har opprettet et møte, vises det i Kommende-fanen. Du kan vise, starte, redigere eller slette et møte derfra.

Når du har vært vert for et møte, kan du vise tidligere møter og eventuelle opptak på Tidligere møter-fanen.

Du kan planlegge og ha kontortid ved hjelp av Webex Education Connector. Datoene og klokkeslettene er tilgjengelige i Kontortid-fanen. Du kan velge et tidspunkt der studentene dine kan møte deg.

1

Angi møtevarighet. Gå til rullegardinmenyen under Tilgjengelighet, og velg trinn på 15 minutter, trinn på 30 minutter, trinn på 45 minutter eller trinn på 60 minutter.

2

Angi avtalebufferen. Gå til rullegardinmenyen under Blokk med ekstra tid, og velg 15 minutter før og etter, 30 minutter før og etter, 45 minutter før og etter eller Ingen buffer.

Det finnes en avtalebuffer i tilfelle møter går over den angitte tiden, eller hvis du trenger pauser mellom møter.

3

Velg ukedagene og klokkeslettene du vil ha kontortid. Tidsblokkene utheves deretter.

4

Bla ned, og velg Lagre.

5

Studentene dine kan deretter velge et tidspunkt for å møte deg. Du får en e-post med møtekoblingen og ser møtet i listen Kommende møter. Når en student velger et tidspunkt for å delta på kontortid, er ikke denne avtalen tilgjengelig for noen andre.

I Oppsett-fanen kan du tilpasse innstillingene for Webex Education Connector.

 • Velg funksjoner: Klasseromssamarbeid, Virtuelle møter og Kontortid er alle deaktivert som standard. Merk av for funksjonene du vil at skal være tilgjengelige for kurset ditt, og velg Bruk. Deretter vises hver funksjon du valgte, som en egen fane.

 • Godkjenn med LMS: Godkjenn Webex Education Connector før du begynner å bruke funksjonene. Angi samme legitimasjon som du bruker til å logge på.

 • Gradering av deltakelse på Webex-møter: Du kan tildele deltakelsespoeng til studentene automatisk når de deltar på et møte eller en time ved hjelp av Webex Education Connector. Slå på deltakelsesgradering ved å velge Slå på.

 • Påminnelsesbot: Påminnelsesboten legger inn en melding på Webex-området før et Webex-møte er i ferd med å starte for den timen eller møtet. Velg Slå på, og velg hvor lang tid før timen du vil at påminnelsen skal sendes.

Analyse-siden kan du se hvor mange Webex Team-områder som er opprettet av deg og studentene dine, totalt antall møter som er planlagt, og totalt antall bestilte kontortimer.