Installera

Anpassa inställningarna för Webex Education Connector för din kurs.

1

Logga in på Webex Education Connector och välj fliken Konfiguration.

2

Välj följande funktioner som du vill aktivera och klicka på Använd.

 • Klassrumsamarbete
 • Virtuella möten
 • Kontorstid

Varje funktion som du väljer visas som en egen flik. Om du inte ser något av alternativen har skolans LMS-administratör inte aktiverat det.

3

Välj din tidszon och klicka på Spara .

4

I avsnittet Auktorisera med LMS anger du de inloggningsuppgifter som du använde för att logga in på LMS och följ anvisningarna för att auktorisera.

Auktorisering synkroniserar Webex Education Connector med ditt LMS och gör att allt som är schemalagt i virtuella möten också visas i LMS-kalendern. Autentisering krävs också för att använda funktioner för klassrum samarbete och gradering.
5

(Valfritt) Om du vill ge deltagarpoäng till elever automatiskt när de deltar i ett möte eller en kurs går du till Webex Meetings deltagandebetyg och välj Slå på .


 
Du måste auktorisera Webex Education Connector med ditt LMS innan du kan aktivera betyg.
6

(Valfritt) Gå till Påminnelse Bot och välj Slå på för att låta påminnelsens bot skicka meddelanden innan möten startar i Webex-utrymmet för en klass eller ett möte.

Samarbete i klassrum

Innan du kan använda Classroom Collaboration måste Webex Education Connector vara auktoriserad med ditt lärplattformar. Kontrollera att Webex Education Connector är auktoriserad eller auktorisera den själv.
1

Klicka på fliken Konfiguration och gå till avsnittet Auktorisera med LMS.

2

Klicka på Auktorisera om knappen är blå och följ anvisningarna på skärmen för att synkronisera Webex Education Connector med ditt LMS.

3

Klicka på fliken Classroom Collaboration från Webex Education Connector i din kurs och logga in med dina Webex-inloggningsuppgifter.

När du har loggat in skapas automatiskt ett team för din kurs. Alla elever som är inskrivna i din klass blir en del av teamet och läggs till i det allmänna standardutrymmet.

I Webex-appen hjälper team dig att hålla ordning på allt genom att kategorisera flera utrymmen under ett gemensamt tema. När du öppnar Classroom Collaboration för första gången och loggar in skapar du automatiskt ett team för din kurs. Alla som är inskrivna i din klass läggs till i teamet och i teamets allmänna utrymme.

Utöver utrymmet Allmänt kan du skapa fler utrymmen i din kurs för olika elevgrupper.

1

Gå till fliken Classroom Collaboration i kursen och logga in om det behövs.

2

Klicka på Skapa nytt utrymme .

3

Ange ett namn för utrymmet och klicka sedan på Skapa utrymme .


 

Utrymmen som du skapar i din LMS visas också i Webex-appen för skrivbord, mobil och webben. Du måste dock skapa ett utrymme från Webex Education Connector för att det ska visas i din LMS.

När du skickar ett meddelande till en person för första gången i Webex skapar du en konversation mellan bara er två. Nästa gång du skickar ett meddelande till den personen fortsätter konversationen där du lämnade den. När du skickar ett meddelande till ett utrymme med fler personer kan alla medlemmar i det utrymmet se ditt meddelande.

1

Gå till fliken Classroom Collaboration i Webex Education Connector.

2

Välj det utrymme eller den person som du vill skicka ett meddelande till.

3

Klicka på meddelandefältet, skriv ditt meddelande och tryck sedan på Enter.


 

Du kan även skicka ett meddelande i ett utrymme var du än har åtkomst till utrymmet. Du kan se meddelanden som skickas på fliken Samarbete i klassrum i Webex Education Connector och Webex-appen.

Alla användare som är inskrivna i kursen läggs till som medlemmar som standard Allmänt utrymme som skapas när du öppnar Classroom Collaboration för första gången. När du skapar nya utrymmen måste du manuellt lägga till medlemmar i dessa utrymmen.

1

Välj utrymmet i utrymmeslistan.

2

Klicka på fliken Personer och klicka +Lägg till personer.

3

Ange namnet eller e-postadress till den person som du vill lägga till och välj dem i listan för att lägga till dem i utrymmet.

Dela enkelt och snabbt filer, till exempel föreläsningsanteckningar eller ett gruppprojekt, med hjälp av Classroom Collaboration.

1

Dra och släpp filen i meddelandeområdet eller klicka på Bilaga och välj en fil.

2

Tryck på Ange för att skicka din bilaga.

Virtuella möten

Med funktionen Virtuella möten i Webex Education Connector kan du schemalägga och vara värd för ett engångsmöte eller återkommande möte med din klass.

1

Gå till fliken Virtuella möten och klicka på + Nytt möte.


 

Logga in med dina inloggningsuppgifter för Webex-kontot vid behov.

2

Ange följande information:

 • Namn – Ange ett beskrivande namn för mötet.

 • Mötesdatum – Ange när du vill att mötet ska äga rum.

 • Varaktighet – Ange hur länge mötet ska pågå.

 • Välj sessionstyp – Välj Möte , Utbildning , eller Händelse .

 • Återkommande – Välj hur ofta du vill att mötet ska upprepas, till exempel dagligen eller varje vecka. Välj även när mötet ska sluta upprepas, till exempel ett visst datum eller efter ett visst antal möten.

 • Upplåsta möten – Lärare kan styra om användare utanför skolans Webex-organisation kan delta i olåsta möten. Välj om gäster kan delta i mötet direkt, om de måste vänta i lobbyn och släppas in av värden eller inte kan delta i mötet.

 • Automatiskt lås –Låsa ditt möte automatiskt när du startar det.

 • Automatisk inspelning – Välj att automatiskt spela in mötet när du startar det.

3

Klicka på Skapa möte .

När du har skapat ett möte visas det i din Kommande fliken där alla som är inskrivna i kursen kan se den. Härifrån kan du starta, redigera eller ta bort möten. Om du redigerar eller tar bort ett återkommande möte redigeras eller tas bort hela mötesserien, eftersom återkommande möten inte kan redigeras eller tas bort individuellt.

Om det finns flera lärare i en kurs kan du bara starta, redigera och ta bort de möten som du har skapat. Du kan inte starta, redigera eller ta bort möten som har schemalagts av andra i kursen.

Du kan visa dina tidigare möten i Tidigare möten fliken.

Om du använder Canvas, Moodle, D2L/Brightspace eller Schoology kan du synkronisera möten till din LMS-kalender genom att auktorisera Webex Education Connector i ditt LMS.

1

Gå till fliken Konfiguration i din LMS.

2

I avsnittet Auktorisera med LMS klickar du på Auktorisera och följer instruktionerna.


 

Den Auktorisera -ikonen är grå när den har auktoriserats.

1

Gå till fliken Virtuella möten i Webex Education Connector.

2

Under fliken Kommande hittar du ditt möte och klickar på Starta.


 

Om du har auktoriserat Webex Education Connector med ditt LMS och är inloggad på Webex Meetings från fliken Virtuella möten kan du även starta möten från din LMS-kalender.

Med Webex Meetings kan du spela in möten och göra dessa möten tillgängliga i kursen med hjälp av Webex Education Connector.

För att inspelningar av virtuella möten ska visas i Webex Education Connector måste du schemalägga mötet i Webex Education Connector och vara inloggad på Webex från Webex Education Connector när du startar mötet.


 

Webex Meetings sessioner upphör att gälla efter flera dagars inaktivitet. Vi rekommenderar att du loggar ut och loggar in på Webex igen från Webex Education Connector varannan vecka för att hålla sessionen aktiv.

1

Under ditt Webex-möte klickar du på Spela in .

2

Välj Spela in i molnet och klicka sedan på Spela in .

3

Klicka på vid behov Spela in och gör något av följande:

 • Klicka på Pausa och Återuppta för att behålla en enskild inspelning.
 • Klicka på Sluta för att avsluta din pågående inspelning.
När mötet har avslutats eller du slutar spela in visas inspelningen under fliken Inspelningar i virtuella möten. Beroende på filstorlek och bandbredd kan det ta upp till 24 timmar att ta emot inspelningen i Webex Education Connector.

Betygsättning

När du aktiverar betygssättning visas en uppgift i betygsboken på lärplattformen som heter Webex Meetings deltagandetilldelning . Den Webex Meetings deltagandetilldelning visar närvarobetyg för elever baserat på betygsinställningarna som har konfigurerats i Konfiguration fliken.

Studenter måste delta i mötet från fliken Virtuella möten i Webex Education Connector för att spela in sin närvaro.


 

Om en elevs namn inte visas i deltagarlistan måste du antingen synkronisera eleverna manuellt eller starta Webex Education Connector från kursen i LMS minst en gång.

Innan du börjar

Se till att du har auktoriserat Webex Education Connector med ditt LMS.
1

I Webex Education Connector hittar du avsnittet Webex Meetings-deltagarbetyg och klickar på Aktivera.

2

Granska instruktionerna och klicka på Bekräfta .


 
När du har aktiverat betygsfunktionen i din kurs kan den inte inaktiveras.
3

Ställ in viktning av nuvarande och frånvarande poäng.

4

Konfigurera de ytterligare tilldelningsinställningarna.

5

Klicka på Beräkna om kursbetyg .

Aktivera betygsättning för varje möte som du vill betygsätta deltagande på.

1

Gå till fliken Virtuella möten och klicka på Tidigare möten.

2

Klicka på åtgärdsikonen och klicka sedan på Aktivera betyg för möte.

När du har aktiverat betyg för mötet visas studenter som deltog i mötet eller kursen och deltog med hjälp av Webex Education Connector som närvarande när de deltog. Elever som inte deltar markeras som frånvarande.

Förutom att aktivera betyg för varje enskilt möte måste du omberäkna betyg efter varje möte för att räkna mot tilldelningspoängen.

Betyget för varje elev beräknas enligt följande:

(Present Score)*(Total number of times student was present)+(Absent Score)*(Total number of times student was absent)/(Total Number of Meetings Held*Present Score)
.
1

Gå till fliken Konfiguration och hitta avsnittet för Webex Meetings-deltagarbetyg.

2

Klicka på Beräkna om kursbetyg .

Nästa steg

Kontrollera att omberäkningen lyckades i betygsboken på LMS.

Om du gör några ändringar i närvaron av ett möte måste du räkna om betygen för att ändringarna ska börja gälla. Detta inkluderar ändringar som att aktivera betygsättning för ett möte, ändra närvaro för en elev eller inaktivera betygsättning.

När du har gjort några ändringar i deltagandet går du till fliken Konfiguration och klickar på Omberäkna betyg.

Inspelningsbibliotek

Med inspelningsbiblioteket kan du skapa inspelningar som inte är kopplade till en viss kurs. Använd mötet för att spela in dig själv som undervisar i en kurs eller förklarar ett ämne utan att ha några deltagare. Du kan publicera dina inspelningar i valfri av dina kurser så att de kan återanvändas från termin till termin.

1

Gå till fliken Inspelningsbibliotek i Webex Education Connector.


 

Logga in på Webex Meetings med dina vanliga inloggningsuppgifter för Webex vid en uppmaning.

2

Klicka på Skapa ny inspelning .

3

Granska instruktionerna och klicka på OK .

Ditt personliga Webex-rum öppnas så att du kan starta mötet.
4

Klicka på Spela in i Webex-möte och kontrollera I molnet väljs som inspelningsplats.

När mötet har avslutats eller du slutar spela in visas inspelningen på fliken Inspelningsbibliotek för att du ska kunna visa och publicera på kurser. Inspelningar är inte tillgängliga för elever förrän du har publicerat dem i en kurs.

För att en kurs ska visas i inspelningsbiblioteket måste du installera Webex Education Connector på den kursen och öppna den minst en gång.

Klicka på Publicera och välj de banor som du vill göra inspelningen tillgänglig i.

När du har publicerat inspelningen kan studenter komma åt den från fliken Inspelningar i Virtuella möten.

Du kan ta bort inspelningar som du har skapat på fliken Inspelningsbibliotek. Om du tar bort en inspelning tas den bort från fliken Inspelningar under Virtuella möten i alla kurser där du publicerade den.

1

Gå till fliken Inspelningsbibliotek i Webex Education Connector.

2

Leta upp inspelningen som du vill ta bort och välj sedan Ta bort .

Inspelningen är inte längre tillgänglig i Webex Education Connector, men finns fortfarande på din Webex-webbplats.

Kontorets öppettider

Du kan schemalägga och vara värd för kontorstider med hjälp av Webex Education Connector. Under fliken Kontorstider ställer du in din tillgänglighet och anger tider när dina studenter kan träffas med dig. De öppettider som du anger gäller för alla kurser som du är instruktör för. Om det finns flera lärare för en kurs måste eleverna välja dig från listan över lärare för att schemalägga ett möte med dig.


 

Med kontorsmöten kan eleverna schemalägga möten direkt med dig. Om du vill hålla kontorstid för flera studenter åt gången rekommenderar vi att du skapar ett virtuellt möte och döper det till ”Kontaktstider”.

Med funktionen Kontorstid i Webex Education Connector kan du ange din tillgänglighet på olika dagar och tider så att dina elever kan träffas med dig.

1

Gå till fliken Kontorstider i Webex Education Connector.


 

Logga in på Webex Meetings med dina vanliga inloggningsuppgifter för Webex vid en uppmaning.

2

Ställ in följande under fliken Veckotimmar:

 • Möteslängd – Ställ in varaktigheten för dina möten.

 • Mötesbuffert – Ställ in bufferttiden före och efter möten.

 • Datumintervall – Ange intervall för datum då elever kan schemalägga möten.

 • Ställ in veckotid – Ange vilka dagar och tider du är tillgänglig varje vecka.

 • Tidszon – Ställ in tidszon för dina kontorstidsmöten. Den här tidszonen gäller för alla kurser där du aktiverar kontorstid.

3

Rulla nedåt och klicka Spara .

Dina elever kan nu välja en tidpunkt för möten med dig. När en elev har schemalagt tid för att delta på din kontorstid är det mötet inte tillgängligt för någon annan. Du får ett e-postmeddelande med möteslänken och mötet visas i din Kommande möten lista på din Webex-plats.

Använd funktionen Åsidosättning av datum för att ändra din allmänna tillgänglighet på specifika datum så att dina kontorstider exakt återspeglar din tillgänglighet. Du kan blockera tillgänglighet för ett helt datum, ta bort tidsintervall från ett datum eller lägga till nya tidsintervall för ett datum.

1

Gå till fliken Kontorstid och klicka på Åsidosätt.

2

Välj ett datum och använd följande alternativ för att ändra tillgängligheten för det datumet:

 • Växla Är du tillgänglig den här dagen? av för att blockera all tillgänglighet för det angivna datumet.

 • Klicka på papperskorgen bredvid ett befintligt tidsintervall för att blockera den tiden för det angivna datumet.

 • Klicka på +Lägg till tillgänglighet för att lägga till ett nytt tidsintervall för angivet datum.

3

Klicka på Spara.

Nästa steg

Du kan ha högst 50 framtida åsidosättningar av datum när som helst. Alla kontorsmöten som är schemalagda på ett datum innan du anger datumåterställning förblir schemalagda. Vid behov kan du schemalägga dessa möten i Webex.

Ange en tidszon för din kontorstid så att det alltid är konsekvent när elever schemalägger tid för att träffas med dig.

1

Gå till fliken Kontorstider i Webex Education Connector.

2

Klicka på Ställ in veckotid och välj önskad tidszon.

3

Klicka på Spara.

Den nya tidszonen uppdateras i alla kurser som du är inskriven i. Alla tidigare schemalagda möten stannar i den ursprungliga tidszonen.

Analys

På sidan Analytics kan du se hur många utrymmen i Webex som har skapats av dig och dina studenter, det totala antalet möten som har schemalagts (inklusive möten, händelser och utbildningsmöten) och de totala kontorstider som har bokats.