Nastavenie

Setup tab showing toggle buttons for meetings, other recordings, office hours, and classroom collaboration features. also shows classroom collaboration membership sync options, time zone picker, and about information

Prispôsobte predvoľby funkcií pre svoj kurz.

1

Otvorte Webex LTI vo svojom LMS a prejdite na Nastaviť tab.

2

Vyberte funkcie, ktoré chcete povoliť vo svojej triede.

 • Schôdze
 • Ďalšie nahrávky
 • Úradné hodiny
 • Spolupráca v triede

   
  Umožniť spolupráca v triede vo Webex LTI, musíte najprv Autorizujte pomocou svojho LMS.

Každá funkcia, ktorú povolíte, sa zobrazí ako samostatná karta. Ak nevidíte jednu z možností v Nastaviť kartu, správca vašej školy ju nepovolil.

3

Vyberte si časové pásmo a kliknite Uložiť.

The O sekcia vám povie informácie o registrácii vašej školy, ale v tejto sekcii nemáte čo robiť.

Schôdze

schedule meeting button highlighted, meeting scheduling options available

The stretnutia Táto funkcia vám umožňuje naplánovať a usporiadať jednorazové alebo opakované stretnutie s vašou triedou.

1

Ísť do Stretnutia a kliknite Naplánujte stretnutie.

Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou Webex.

2

Zadajte nasledujúce informácie:

 • Názov stretnutia— Zadajte popisný názov stretnutia.

 • Dátum a čas—Uveďte, kedy sa stretnutie uskutoční.

 • Trvanie—Nastavte, ako dlho bude stretnutie trvať.

 • (Voliteľné) Opakovanie—Vyberte, ako často sa má schôdza opakovať a kedy sa schôdza skončí.

 • Pripojte sa k pravidlám—Vyberte, čo sa stane ľuďom, ktorí nie sú na pozvánke alebo nie sú prihlásení:

  • Môžu sa pripojiť k schôdzi.
  • Čakajú vo vestibule, kým ich vpustia.
  • Nemôžu sa pripojiť k schôdzi.

    
   Ak chcete vybrať nemôžu sa pripojiť k schôdzi, uistite sa, že nastavenie Účastníci vo vašej organizácii sa môžu vždy pripojiť k odomknutým stretnutiam je povolená v Control Hub.
 • Automatické zamknutie—Ak chcete schôdzu po jej začatí uzamknúť, začiarknite toto políčko a vyberte, koľko minút uplynie, kým sa schôdza uzamkne.

 • Vstupný a výstupný tón—Vyberte zvuk, ktorý ľudia počujú, keď sa niekto pripojí k schôdzi alebo ju opustí.

 • Stlmiť účastníkov—Vyberte ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

  • Umožnite účastníkom zapnúť zvuk na schôdzi—Ak sa rozhodnete ignorovať účastníkov, keď sa pripoja, vyberte túto možnosť, aby si mohli zapnúť zvuk.

    
   Túto možnosť nevyberajte, ak chcete, aby účastníkom mohol zrušiť stlmenie iba hostiteľ alebo spoluhostiteľ.
  • Vždy ignorujte účastníkov, keď sa pripájajú k schôdzi—Automaticky stlmiť účastníkov, keď sa pripoja k schôdzi. Umožnite účastníkom zdvihnúť ruky, aby ste im mohli zapnúť zvuk.
 • Automatické nahrávanie—Automaticky spustiť nahrávanie pri začatí stretnutia.

3

Kliknite na položku Plán

Po vytvorení sa stretnutie zobrazí vo vašom Nadchádzajúce kartu, kde si ho môže pozrieť každý, kto je zapísaný do kurzu. Od Nadchádzajúce môžete začať, upraviť alebo odstrániť stretnutia


 
Úpravou alebo odstránením opakovaného stretnutia upravíte alebo odstránite celý rad stretnutí. Opakujúce sa stretnutia nie je možné jednotlivo upravovať ani odstraňovať.

Ak je v kurze viacero inštruktorov, môžete začať, upravovať a odstraňovať iba stretnutia, ktoré ste vytvorili.

schedule meeting button highlighted and enlarged, date filter highlighted and enlarged, start button highlighted and enlarged, edit/delete buttons enlarged

Začnite triedne stretnutia zo svojho LMS pomocou Webex LTI.

1

Choďte na Stretnutia tab.

2

Pod Nadchádzajúce nájdite svoje stretnutie a kliknite Štart.

Môžete začať iba stretnutia, ktoré ste vytvorili, aj keď je vo vašej triede viacero inštruktorov.

Stretnutie, ktoré ste si naplánovali vo Webex LTI, môžete nahrať, aby bolo dostupné pre vašich študentov.

Na to, aby sa nahrávky objavili vo Webex LTI, musíte naplánovať schôdzu vo Webex LTI a byť prihlásení do Webexu z Webex LTI, keď schôdzu začnete.

1

Počas triednej schôdze kliknite ZáznamRecordvo Webexe.


 

Ak nevidíte Záznam tlačidlo, hľadajte ho pod ViacViac možnosti.

2

Vyberte Záznam v cloude a potom kliknite Záznam.

Počas nahrávania by sa vám a ostatným účastníkom stretnutia mala v pravom hornom rohu okna zobraziť červená ikona.

3

V prípade potreby kliknite ZáznamRecordznova a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite Pauza a Pokračovať uchovávať jeden záznam stretnutia.
 • Kliknite Stop ukončíte aktuálne nahrávanie.

   
  Pri stretnutiach, ktoré trvajú veľa hodín, je vhodné vytvoriť viacero záznamov, aby sa veľkosť súboru dala lepšie spravovať a prezeranie bolo jednoduchšie.
Po skončení schôdze bude nahrávka dostupná v obsahu schôdze v Stretnutia > Dokončené tab. V závislosti od veľkosti súboru a šírky pásma môže zobrazenie záznamu trvať až 24 hodín. Ak potrebujete, aby bol záznam dostupný skôr, môžete kliknúť na Synchronizujte nahrávky tlačidlo.
attendance button highlighted and enlarged, attendance screen enlarged

Po skončení stretnutia si pozrite zoznam účastníkov, ktorí sa k nemu pripojili.

1

Choďte na Stretnutia tab a kliknite Dokončené.

2

Nájdite schôdzu, ktorej účasť chcete zobraziť, a kliknite na ňu Dochádzka.

3

(Voliteľné): ak ešte nie je žiadna účasť, kliknite na Synchronizovať dochádzku tlačidlo.

Čo urobiť ďalej

Kliknite Exportovať účasť na schôdzi exportovať informácie o účasti na schôdzi.

recording button highlighted and enlarged, recording screen enlarged

Pozrite si záznamy zo svojich triednych stretnutí.

1

Choďte na Stretnutia tab a kliknite Dokončené.

2

Nájdite schôdzu so záznamom, ktorý si chcete pozrieť, a kliknite Nahrávanie.

3

Kliknutím na názov nahrávky ju otvoríte.

4

Skopírujte heslo nahrávania a kliknite Zobraziť záznam.

Ak chcete zobraziť záznam stretnutia, zadajte heslo na ďalšej obrazovke.
sync recording button highlighted and enlarged, sync recording modal enlarged

Vaše nahrávky schôdze sa automaticky objavia v obsahu schôdze po jej skončení a spracovaní nahrávky. Ak potrebujete, aby bola nahrávka dostupná pred automatickým procesom, môžete ju synchronizovať manuálne.

1

Choďte na Stretnutia tab a kliknite Dokončené.

2

Kliknite na Synchronizujte nahrávky tlačidlo.

3

Vyberte rozsah dátumov, počas ktorých sa uskutočnilo zaznamenané stretnutie.


 
Môžete vybrať len rozsah dátumov do 7 dní.
4

Nájdite schôdzu so záznamom, ktorý chcete synchronizovať, a kliknite Synchronizovať teraz.


 
Stretnutia sa v tomto okne zobrazia len vtedy, ak už boli spracované spoločnosťou Webex.
5

Po synchronizácii záznamu zatvorte okno.

Záznam si môžete pozrieť v obsahu stretnutia na Dokončené tab.

Čo urobiť ďalej

Ak upravíte nahrávku v User Hub, môžete použiť aj Synchronizujte nahrávky tlačidlo na synchronizáciu týchto zmien.

Ďalšie nahrávky

import webex recordings button highlighted and enlarged, import recordings modal enlarged

Ďalšie nahrávky vám umožňuje importovať akékoľvek vaše nahrávky Webex a publikovať ich vo vašich triedach. Zaznamenajte si, ako učíte menej alebo vysvetľujete tému bez akýchkoľvek účastníkov – tieto nahrávky môžete opakovane použiť zo semestra na semester.

1

Choďte na Iné nahrávky tab.

2

Kliknite Importujte nahrávky Webex.

3

Vyberte rozsah dátumov, ktorý zahŕňa záznam, ktorý chcete importovať.

4

Nájdite svoju nahrávku a kliknite Importovať záznam.

Zavrieť Importujte nahrávky po importovaní nahrávky.
other recordings tab, manage button highlighted and enlarged, manage course recordings modal enlarged

Po importovaní záznamu Webex do Iné nahrávky, môžete ho zverejniť do ktoréhokoľvek z vašich kurzov, aby ste ho sprístupnili študentom.

1

V Iné nahrávky nájdite záznam a kliknite Spravovať.

2

Nájdite kurz, v ktorom chcete zverejniť svoju nahrávku a kliknite Publikovať.


 
Aby sa kurz objavil v tomto zozname, musíte v danom kurze aspoň raz otvoriť Webex LTI.
3

Kliknite Uložiť.

Po zverejnení budú mať vaši študenti k nahrávke prístup z Iné nahrávky tab.

Zverejnenie nahrávky z kurzu môžete zrušiť, aby bola pre študentov nedostupná.

1

V Iné nahrávky nájdite záznam a kliknite Spravovať.

2

Nájdite kurz, v ktorom chcete zverejniť svoju nahrávku a kliknite Zrušiť zverejnenie.

3

Kliknite Uložiť.

Nahrávka už nie je k dispozícii študentom, ale stále existuje v Iné nahrávky kartu, takže ju v budúcnosti môžete jednoducho znova zverejniť.

Vymazaním nahrávky ju odstránite zo všetkých kurzov, v ktorých ste ju zverejnili Iné nahrávky tab.

1

Choďte na Iné nahrávky tab.

2

Nájdite záznam, ktorý chcete odstrániť, a kliknite naň Odstrániť.

Záznam je odstránený z Webex LTI, ale stále existuje na vašom webe Webex, čo vám umožňuje znova ho importovať Iné nahrávky v budúcnosti.

Úradné hodiny

Pomocou Webex LTI môžete plánovať a hostiť úradné hodiny. Pod Úradné hodiny nastavte svoju dostupnosť a uveďte časy, kedy sa s vami môžu vaši študenti stretnúť. Úradné hodiny, ktoré si nastavíte, platia pre každý kurz, ktorého ste inštruktorom. Ak je v kurze viacero inštruktorov, študenti si vás musia vybrať zo zoznamu inštruktorov, aby si s vami naplánovali stretnutie.


 

Stretnutia v rámci úradných hodín umožňujú študentom naplánovať si stretnutia priamo s vami. Ak chcete mať úradné hodiny pre viacerých študentov súčasne, odporúčame vám vytvoriť virtuálne stretnutie a pomenovať ho „Otváracie hodiny“.

availability setup, includes options to set meeting duration, meeting buffer, date range, and time zone

The Úradné hodiny funkcia vám umožňuje uviesť vašu dostupnosť v rôznych dňoch a časoch, aby sa s vami vaši študenti mohli stretnúť.

1

Choďte na Úradné hodiny tab.

2

V Dostupnosť kartu, nastavte nasledovné:

 • Trvanie stretnutia—Nastavte trvanie vašich stretnutí.

 • Vyrovnávacia pamäť stretnutí—Nastavte čas vyrovnávacej pamäte pred a po stretnutí.

 • Rozsah dátumov—Nastavte rozsah dátumov, počas ktorých môžu študenti plánovať stretnutia.

 • Nastavte dostupnosť—Uveďte dni a časy, kedy ste každý týždeň k dispozícii.

 • Časové pásmo—Nastavte časové pásmo pre schôdze s pracovnými hodinami. Toto časové pásmo platí pre všetky kurzy, kde povolíte úradné hodiny.

3

Prejdite nadol a kliknite Uložiť.

Vaši študenti si teraz môžu vybrať čas na stretnutie s vami. Keď študent úspešne naplánuje stretnutie, tento časový úsek nebude k dispozícii nikomu inému. Dostanete e-mail s odkazom na stretnutie a stretnutie uvidíte vo svojom Nadchádzajúce stretnutia zoznam na vašom webe Webex.

add exceptions, select a date, indicate availability

Nastavte výnimky na zmenu vašej dostupnosti v konkrétny dátum, aby vaše pracovné hodiny presne zodpovedali vášmu rozvrhu. Môžete zablokovať dostupnosť pre celý dátum, odstrániť časové intervaly z dátumu alebo pridať nové časové intervaly k dátumu.

1

Choďte na Úradné hodiny tab a kliknite Výnimky.

2

Vyberte dátum a pomocou nasledujúcich možností zmeňte dostupnosť pre daný dátum:

 • Prepnúť Dostupné v tento deň? vypnúť, aby ste zablokovali všetku dostupnosť pre zadaný dátum.

 • Kliknite + Pridať dostupnosť pridať nový časový interval pre zadaný dátum.

 • Kliknutím na ikonu koša vedľa existujúceho časového intervalu zablokujete tento čas pre určený dátum.

3

Kliknite Uložiť.

Čo urobiť ďalej

Kedykoľvek môžete nastaviť maximálne 50 budúcich výnimiek. Nastavenie výnimky pre dátum neovplyvní žiadne schôdze s pracovnými hodinami, ktoré študent naplánoval pred nastavením výnimky. V prípade potreby môžete tieto stretnutia preplánovať vo Webexe.

Spolupráca v triede

Predtým ako začneš

Ak chcete povoliť spoluprácu v triede vo Webex LTI Legacy, musíte sa najprv autorizovať pomocou svojho LMS a prihlásiť sa pomocou Webex.

1

V Nastaviť, prejdite na spolupráca v triede oddiele.

2

Kliknite Povoliť a podľa pokynov na obrazovke autorizujte Webex LTI Legacy vo svojom LMS.


 
Ak ste už autorizovali svoj LMS, neuvidíte Povoliť a môžete tento krok preskočiť.
3

Kliknite Prihláste sa pomocou Webex a povoľte spoluprácu v triede a zadajte svoje poverenia Webex.


 
Ak ste sa už prihlásili cez Webex, neuvidíte Ak chcete povoliť spoluprácu v triede, prihláste sa pomocou Webex a môžete tento krok preskočiť.
4

Zapnite prepínač pre aktiváciu spolupráca v triede.

Webex LTI Legacy vytvorí tím pre váš kurz v aplikácii Webex a pridá každého účastníka kurzu ako člena tohto tímu. Na navigačnom paneli Webex LTI Legacy sa zobrazí karta, ktorá prenesie zaregistrovaných používateľov do tímu v aplikácii Webex.

Predtým ako začneš

Ak chcete povoliť spoluprácu v triede vo Webex LTI, musíte sa najprv prihlásiť pomocou Webex.

1

V Nastaviť, prejdite na spolupráca v triede oddiele.

2

Kliknite Prihláste sa pomocou Webex a povoľte spoluprácu v triede a zadajte svoje poverenia Webex.


 
Ak ste sa už prihlásili cez Webex, neuvidíte Ak chcete povoliť spoluprácu v triede, prihláste sa pomocou Webex a môžete tento krok preskočiť.
3

Zapnite prepínač pre aktiváciu spolupráca v triede.

Webex LTI vytvorí tím pre váš kurz v aplikácii Webex a pridá každého účastníka kurzu ako člena tohto tímu. Na navigačnom paneli Webex LTI sa zobrazí karta, ktorá prenesie zaregistrovaných používateľov do tímu v aplikácii Webex.

Povolenie spolupráca v triede vytvorí tím pre váš kurz v aplikácii Webex a pridá každého v kurze ako člena tohto tímu. V predvolenom nastavení Webex LTI automaticky denne synchronizuje váš zoznam tried. Automatická synchronizácia zaisťuje, že členovia tímu Webex presne odrážajú zoznam členov zapísaných do vášho kurzu.

Choďte na Nastaviť kartu a nájdite triedna spolupráca oddiele.

 • Ak chcete vypnúť automatickú synchronizáciu zoznamu tried, zrušte začiarknutie Automaticky synchronizovať zoznam tried.
 • Ak chcete zmeniť frekvenciu automatickej synchronizácie zoznamu tried, vyberte Denne alebo Týždenne.
 • Ak chcete okamžite synchronizovať zoznam svojej triedy s tímom Webex, kliknite Synchronizujte zoznam tried.

Môžete zakázať spoluprácu v triede, ak ju už nechcete používať vo svojej triede.

1

Choďte na Nastaviť kartu a nájdite spolupráca v triede oddiele.

2

Kliknite Zakázať spoluprácu v triede.

3

Prečítajte si vysvetlenie, čo sa stane, keď zakážete spoluprácu v triede a kliknite OK.

Zakázaním spolupráce v triede sa karta odstráni z navigačného panela a zastaví sa synchronizácia zoznamu kurzov s tímom Webex.

Čo urobiť ďalej

Archivujte tím v aplikácii Webex, aby bol tím a priestory nedostupné pre vašich študentov.