Ztlumení příchozího hovoru

Pokud nechcete přijmout hovor, můžete jej odmítnout nebo ignorovat. Pokud nějaký hovor odmítnete, volající uslyší zkrácené vyzvánění. Pokud budete hovor ignorovat, volající uslyší celé vyzvánění.

Hovor se přesměruje do hlasové schránky (pokud byla nakonfigurována).

Při vyzvánění hovoru:

  • Stiskněte tlačítko Odmítnout, chcete-li hovor okamžitě odeslat do hlasové schránky (byla-li nakonfigurována).
  • Stisknutím tlačítka Ignorovat zvonění vypnete. Nepřijatý hovor je odeslán do hlasové schránky (pokud byla nakonfigurována).

Nastavit Nerušit

Sluchátko můžete nastavit tak, abyste nebyli vyrušováni příchozími hovory. Tato funkce se nazývá režim Nerušit. V tomto režimu se zobrazí ikona Nerušit V záhlavích obrazovek. Když je funkce Nerušit aktivní a máte hovor, tento hovor je odeslán do hlasové schránky.

Mnoho ikon zobrazovaných v záhlaví při použití režimu Nerušit vypadá jinak než obvykle.

Chcete-li funkci Nerušit používat, musí ji povolit správce.

1

Nabídka stisknout .

2

Vyberte nastavení > Nerušit.

3

Označte požadovanou možnost.

  • Zakázáno (výchozí): Režim Nerušit je vypnutý.
  • Povoleno: Režim Nerušit je zapnutý.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.