Ztlumení příchozího hovoru

Pokud nechcete přijmout nějaký hovor, můžete ve sluchátku vypnout vyzvánění. Hovor se přesměruje do hlasové schránky , pokud byla nakonfigurována.

Při vyzvánění hovoru:

  • Chcete-li hovor okamžitě odeslat do hlasové schránky (byla-li nakonfigurována), stiskněte tlačítko Odmítnout.
  • Stisknutím tlačítka Ignorovat vypnete zvonění. Nepřijatý hovor je odeslán do hlasové schránky (pokud byla nakonfigurována).

Nastavení funkce Nerušit

Sluchátko můžete nastavit tak, abyste nebyli vyrušováni příchozími hovory. Tato funkce se nazývá režim Nerušit. V tomto režimu se v záhlaví obrazovek zobrazuje ikona Nerušit . Když je funkce Nerušit aktivní a máte hovor, tento hovor je odeslán do hlasové schránky.

Mnoho ikon zobrazovaných v záhlaví při použití režimu Nerušit vypadá jinak než obvykle.

Chcete-li funkci Nerušit používat, musí ji povolit správce.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Nerušit.

3

Označte požadovanou možnost.

  • Zakázáno (výchozí): Režim Nerušit je vypnutý.
  • Povoleno: Režim Nerušit je zapnutý.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.