Utišanje dohodnega klica

Če ne želite sprejeti klica, ga lahko zavrnete ali prezrete. Če klic zavrnete, klicatelj sliši manj cikla zvonjenja. Če klic prezrete, klicatelj sliši celoten cikel zvonjenja.

Klic bo posredovan na glasovno pošto, če je glasovna pošta konfigurirana.

Ko klic zvoni:

  • Pritisnite Zavrni, da klic takoj posredujete v glasovno pošto (če je konfigurirana).
  • pritisnite Prezri, da utišate zvonjenje. Če ne odgovorite na klic, je poslan v glasovno pošto (če je ta konfigurirana).

Funkcija »Ne moti«

Slušalko lahko nastavite tako, da vas ne moti, ko prejmete dohodne klice. To se imenuje način Ne moti (do not disturb (DND). Ko ste v tem načinu, se prikaže ikona DND V glavah zaslona. Če prejmete klic, medtem ko je način Ne moti (DND) aktiven, je klic posredovan v glasovno pošto.

Med načinom Ne moti (DND), se mnoge ikone, ki so prikazane v naslovni vrstici, razlikujejo od običajnega prikaza.

Če želite uporabiti to funkcijo, mora skrbnik omogočiti način Ne moti.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Ne motite.

3

Označite svoj izbor.

  • Onemogočeno(privzeto): način Ne moti je izključen.
  • Omogočeno: način Ne moti je vključen.
4

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.