Bejövő hívás némítása

Ha nem szeretne hívást fogadni, akkor visszautasíthatja vagy figyelmen kívül hagyhatja a hívásokat. Ha elutasítja a hívást, a hívó kevesebb csengetési ciklust hall. Ha figyelmen kívül hagyja a hívást, a hívó a teljes csengetési ciklust hallja.

A hívás angpostára fut ki ha a hangposta be van állítva.

Mikor egy hívás csörög,

  • Nyomja meg a Visszautasít gombot, és átirányul hangpostára.
  • A telefon csengő némításához nyomja meg az Kihagyás gombot. Ha nem válaszol egy hívásra, az hangpostára kerül (ha be van állítva).

„Ne Zavarjanak” mód beállítása

Beállíthatja, hogy a telefon ne zavarja önt, amikor bejövő hívást kap. Ez az úgynevezett ne zavarj üzemmód (DND). Ha ebben a módban van, megjelenik a DND ikon a képernyő fejlécében. Ha Ön kap egy hívást, miközben a DND aktív, a készülék a hívást a hangpostára irányítja.

Amíg a Ne Zavarj üzemmód aktív, az ikonok a fejlécben különböznek a normálistól.

A rendszergazdájának engedélyeznie kell a DND funkciót.

1

Nyomja meg a Menü .

2

Válassza a Beállítások lehetőséget > Ne zavarjanak.

3

Jelölje ki a választását.

  • Kikapcsolva (alapértelmezés): a Ne Zavarj (DND) mód ki van kapcsolva.
  • Bekapcsolva: a DND mód be van kapcsolva.
4

A beállítás mentéséhez nyomja meg a Kiválaszt gombot.