Priguši dolazni poziv

Ako ne želite da odgovorite na poziv, možete da ućutkate slušalicu da biste zaustavili zvonjavu. Poziv će se preneti na vašu govornu poštu ako je govorna pošta konfigurisana.

Kada poziv zvoni,

  • Pritisnite taster Decline da biste odmah poslali poziv govornoj pošti (ako je konfigurisano).
  • Pritisnite Ignoriši da biste utišali zvona. Ako se poziv ne odazove, onda se šalje govornoj pošti (ako je konfigurisan).

Podesi na Ne uznemiravaj

Možete podesiti slušalicu da vas ne uznemirava kada dobijete dolazne pozive. Ovo se zove ne remeti (DND) režim. Kada se naрete u ovom režimu, vidite DND ikonu u zaglavljima ekrana. Ako dobijete poziv dok je DND aktivan, poziv se šalje na govornu poštu.

Tokom prikazivanja u DND-u mnoge ikone koje se prikazuju u zaglavlju razlikuju se od normalnih.

Da biste koristili ovu funkciju, administrator mora da omogući DND.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite postavke > Ne uznemiravajte.

3

Istaknite svoj izbor.

  • Onemogućeno (podrazumevano): DND režim je isključen.
  • Omogućeno: DND režim je u hteo.
4

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.