Dempe et innkommende anrop

Hvis du ikke vil svare på et anrop, kan du dempe håndsettet slik at det slutter å ringe. Anropet overføres til talepost, dersom talepost er konfigurert.

Når det ringer,

  • Trykk på Avvis for å sende anropet til talepost umiddelbart (dersom konfigurert).
  • Trykk på Ignorer for å dempe innringeren. Hvis anropet ikke besvares, sendes det deretter til talepost (hvis konfigurert).

Konfigurere Ikke forstyrr

Du kan konfigurere håndsettet til ikke å forstyrre deg når du får innkommende anrop. Dette kalles Ikke forstyrr-modus (DND). Når du er i denne modusen, ser du DND-ikonet i overskriftsraden på skjermen. Hvis du mottar et anrop mens DND er aktiv, blir samtalen blir sendt til talepost.

Når du er i DND, vil mange av ikonene som vises i overskriftsraden, se annerledes ut.

Skal du kunne bruke denne funksjonen, må administrator aktivere DND.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > ikke forstyrr.

3

Merk valget.

  • Deaktivert (standard): IKKE FORSTYRR-modus er av.
  • Aktivert: IKKE FORSTYRR-modus er på.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.