Stišavanje dolaznog poziva

Ako se ne želite javiti na poziv, možete utišati slušalicu za prekid zvonjenja. Poziv će se prebaciti na glasovnu poštu, ako je glasovna pošta konfigurirana.

Kada poziv zvoni,

  • Pritisnite Odbij za izravno slanje poziva na glasovnu poštu (Ako je konfiguriran).
  • Pritisnite Zanemari za stišavanje zvona telefona. Ako niste odgovorili na poziv, on se šalje na glasovnu poštu (ako je konfigurirana).

Postavite Ne ometati

Možete postaviti slušalicu na ne uznemiravaj prilikom dolaznih poziva. To se naziva ne uznemiravaj (DND) način. Kada ste u ovom načinu rada, potražite NE UZNEMIRAVAJ ikonu u zaglavlju zaslona. Ako primite poziv dok je NE UZNEMIRAVAJ način aktivan, pozi se šalje na glasovnu poštu.

U NE UZNEMIRAVAJ načinu, većina ikona koje se prikazuju u zaglavlju se razlikuje od uobičajenih.

Da biste koristili značajku NE UZNEMIRAVAJ, Vaš administrator sustava mora je omogućiti.

1

Pritisnite Izbornik .

2

Odaberite postavke > Ne uznemiravaj.

3

Istaknite izbor.

  • Onemogućen (zadano): DND način je isključen.
  • Omogućeno: Aktivan je DND način rada.
4

Pritisnite Odaberi za spremanje postavke.