Stišavanje dolaznog poziva

Ako ne želite odgovoriti na poziv, možete odbiti ili zanemariti pozive. Ako poziv odbijete, pozivatelj će čuti kraći ciklus zvona. Ako poziv zanemarite, pozivatelj će čuti puni ciklus zvona.

Poziv će se prebaciti na glasovnu poštu, ako je glasovna pošta konfigurirana.

Kada poziv zvoni,

  • Pritisnite Odbij za izravno slanje poziva na glasovnu poštu (Ako je konfiguriran).
  • Pritisnite Zanemari za stišavanje zvona telefona. Ako niste odgovorili na poziv, on se šalje na glasovnu poštu (ako je konfigurirana).

Set ne uznemiravaj

Možete postaviti slušalicu na ne uznemiravaj prilikom dolaznih poziva. To se naziva ne uznemiravaj (DND) način. Kada ste u ovom načinu rada, možete vidjeti ikonu DND U zaglavlja zaslona. Ako primite poziv dok je NE UZNEMIRAVAJ način aktivan, pozi se šalje na glasovnu poštu.

U NE UZNEMIRAVAJ načinu, većina ikona koje se prikazuju u zaglavlju se razlikuje od uobičajenih.

Da biste koristili značajku NE UZNEMIRAVAJ, Vaš administrator sustava mora je omogućiti.

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberite Postavke > Ne uznemiravaj.

3

Istaknite izbor.

  • Onemogućeno (zadano): ne UZNEMIRAVAJ način rada je isključen.
  • Omogućeno: ne UZNEMIRAVAJ način rada je uključen.
4

Pritisnite Odaberi za spremanje postavke.