Gør et indgående opkald lydløst

Hvis du ikke ønsker at besvare et opkald, kan du afvise eller ignorere opkaldene. Hvis du afviser opkaldet, hører opkalderen mindre af ringetonecyklussen. Hvis du ignorerer opkaldet, hører opkalderen hele ringetonecyklussen.

Opkaldet overføres til din voicemail, hvis voicemail er konfigureret.

Når et opkald ringer:

  • Tryk på Afvis for at sende opkaldet til voicemail (hvis konfigureret).
  • Tryk på Ignorer for at afbryde ringetonen. Hvis opkaldet ikke besvares, så sendes det til voicemail (hvis konfigureret).

Indstil vil ikke forstyrres

Du kan indstille håndsættet til ikke at forstyrre dig, når du modtager et indgående opkald. Dette kaldes Forstyr ikke-tilstanden (Do Not Disturb - DND). Når du er i denne tilstand, ser du ikonet DND I skærmens overskrifter. Hvis du modtager et opkald, mens DND er aktiveret, sendes opkaldet til voicemail.

Når DND er aktiveret, vil mange af de ikoner, der vises i hoveddelen, være anderledes end normalt.

Hvis du vil bruge den funktion, skal systemadministratoren aktivere DND.

1

Tryk på menu .

2

Vælg Indstillinger > Vil ikke forstyrres.

3

Markér dit valg.

  • Deaktiveret (standard): DND-tilstand er slået fra.
  • Aktiveret: DND-tilstand er slået til.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.