Gelen çağrıyı susturma

Bir çağrıyı yanıtlamak istemiyorsanız çağrıları reddedebilir veya yoksayabilirsiniz. Çağrıyı reddetmeniz durumunda, arayan kişi daha az çalma döngüsü duyar. Çağrıyı yoksaymanız durumunda, arayan kişi tam çalma döngüsünü duyar.

Çağrı, sesli posta yapılandırılmışsa, sesli postaya aktarılır.

Bir çağrı geldiğinde,

  • Çağrıyı hemen sesli postaya göndermek için (yapılandırılmışsa) Reddet'e basın.
  • Zil sesini susturmak için Yoksay'a basın. Çağrı yanıtlanmazsa sesli postaya gönderilir (yapılandırılmışsa).

Rahatsız etmeyin özelliğini ayarlama

Ahizeyi, bir arama geldiğinde sizi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Buna rahatsız etme (DND) modu denir. Bu moddayken, DND simgesini görürsünüz Ekran üstbilgilerinde. DND etkinken bir çağrı alırsanız çağrı sesli postaya gönderilir.

DND modundayken üstbilgide görüntülenen çoğu simge, normalden farklıdır.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için yöneticinizin DND modunu etkinleştirmesi gerekir.

1

Menü düğmesine basın .

2

Ayarlar Rahatsız etmeyin > .

3

Seçiminizi vurgulayın.

  • Devre dışı (varsayılan): DND modu kapalıdır.
  • Etkin: DND modu açıktır.
4

Ayarı kaydetmek için Seç'e basın.