Gelen Çağrıyı Susturma

Bir çağrıyı yanıtlamak istemiyorsanız, zilin çalmasını durdurmak için ahizenin sesini kapatabilirsiniz. Çağrı, sesli posta yapılandırılmışsa, sesli postaya aktarılır.

Bir çağrı geldiğinde,

  • Çağrıyı hemen sesli postaya göndermek için (yapılandırılmışsa) Reddet'e basın.
  • Zil sesini susturmak için Yoksay'a basın. Çağrı yanıtlanmazsa sesli postaya gönderilir (yapılandırılmışsa).

Rahatsız Etme Özelliğini Ayarlama

Ahizeyi, bir arama geldiğinde sizi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Buna rahatsız etme (DND) modu denir. Bu moddayken ekran üstbilgilerinde DND simgesi görünür. DND etkinken bir çağrı alırsanız çağrı sesli postaya gönderilir.

DND modundayken üstbilgide görüntülenen çoğu simge, normalden farklıdır.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için yöneticinizin DND modunu etkinleştirmesi gerekir.

1

Menü düğmesine basın.

2

Ayarlar > Rahatsız Etme'yi seçin.

3

Seçiminizi vurgulayın.

  • Devre dışı (varsayılan): DND modu kapalıdır.
  • Etkin: DND modu açıktır.
4

Ayarı kaydetmek için Seç'e basın.