Stänga av ljudet på ett inkommande samtal

Om du inte vill besvara ett samtal kan du avvisa eller ignorera samtalet. Om du avvisar samtalet hör uppringaren en kortare ringcykel. Om du ignorerar samtalet hör uppringaren hela ringcykeln.

Samtalet överförs till din röstbrevlåda, om den har konfigurerats.

När telefonen ringer,

  • Tryck på Avvisa om du vill skicka samtalet direkt till röstbrevlådan (om den har konfigurerats).
  • Tryck på Ignorera för att tysta ringsignalen. Om samtalet inte besvaras skickas det till röstbrevlådan (om den har konfigurerats).

Ange stör ej

Du kan ställa in telefonen så att den inte stör dig vid inkommande samtal. Detta läge kallas för Stör ej. När du är i det här läget visas ikonen stör ej I skärm rubrikerna. Om du tar emot ett samtal när Stör ej är aktivt, skickas samtalet till röstbrevlådan.

När Stör ej har aktiverats skiljer sig många av ikonerna som visas på skärmen från normalt.

Administratören måste aktivera Stör ej innan du kan använda funktionen.

1

Tryck på meny .

2

Välj Inställningar > Stör ej.

3

Markera ditt val.

  • Avaktiverad (standard): Stör ej är av.
  • Aktiverad: Stör ej är på.
4

Tryck på Välj för att spara inställningen.