Wycisz połączenie przychodzące

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, możesz wyciszyć słuchawkę, aby przestała dzwonić. Połączenie zostanie przekazane do poczty głosowej , jeśli ta jest skonfigurowana.

Gdy połączenie jest sygnalizowane dzwonkiem,

  • Naciśnij przycisk Odrzuć, aby natychmiast przekazać połączenie do poczty głosowej (jeśli jest skonfigurowana).
  • Aby wyciszyć dzwonek, naciśnij przycisk Ignoruj. W przypadku nieodebrania połączenia zostanie ono wysłane do skrzynki poczty głosowej (jeśli ją skonfigurowano).

Konfigurowanie funkcji Nie przeszkadzać

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci połączenia przychodzące, możesz włączyć w słuchawce odpowiednią funkcję. Nosi ona nazwę trybu „nie przeszkadzać” (NPrzeszk). Gdy telefon jest w tym trybie, jego ikona jest wyświetlana na górze ekranu. Gdy telefon jest w trybie „nie przeszkadzać”, połączenia przychodzące są kierowane do poczty głosowej.

W trybie „nie przeszkadzać” wiele ikon wyświetlanych na górze ekranu jest innych niż normalnie.

Tryb „nie przeszkadzać” musi zostać włączony przez administratora, aby można z niego korzystać.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Nie przeszkadzać.

3

Podświetl wybór.

  • Wyłączony (domyślnie): tryb „nie przeszkadzać” jest wyłączony.
  • Włączony: tryb „nie przeszkadzać” jest włączony.
4

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.