Wyciszanie połączenia przychodzącego

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, możesz je odrzucić lub zignorować. Jeśli odrzucisz połączenie, dzwonek słyszany przez osobę dzwoniącą będzie krótszy. Jeśli zignorujesz połączenie, osoba dzwoniąca usłyszy cały dzwonek.

Połączenie zostanie przekazane do poczty głosowej, jeśli ta jest skonfigurowana.

Gdy połączenie jest sygnalizowane dzwonkiem,

  • Naciśnij przycisk Odrzuć, aby natychmiast przekazać połączenie do poczty głosowej (jeśli jest skonfigurowana).
  • Aby wyciszyć dzwonek, naciśnij przycisk Ignoruj. W przypadku nieodebrania połączenia zostanie ono wysłane do skrzynki poczty głosowej (jeśli ją skonfigurowano).

Ustaw status Nie przeszkadzać

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci połączenia przychodzące, możesz włączyć w słuchawce odpowiednią funkcję. Nosi ona nazwę trybu „nie przeszkadzać” (NPrzeszk). Gdy jesteś w tym trybie, zobaczysz ikonę DND W nagłówkach ekranu. Gdy telefon jest w trybie „nie przeszkadzać”, połączenia przychodzące są kierowane do poczty głosowej.

W trybie „nie przeszkadzać” wiele ikon wyświetlanych na górze ekranu jest innych niż normalnie.

Tryb nie przeszkadzać musi zostać włączony przez administratora, aby można z niego korzystać.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Nie przeszkadzać.

3

Podświetl wybór.

  • Wyłączony (domyślnie): tryb „nie przeszkadzać” jest wyłączony.
  • Włączony: tryb „nie przeszkadzać” jest włączony.
4

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.