Een inkomende oproep wegdrukken

Als u een gesprek niet wilt beantwoorden, kunt u de gesprekken weigeren of negeren. Als u het gesprek weigert, hoort de beller minder beltooncycli. Als u het gesprek negeert, hoort de beller de volledige beltooncyclus.

De oproep zal worden doorverbonden naar uw voicemail op voorwaarde dat de voicemail is geconfigureerd.

Wanneer er een gesprek binnenkomt

  • Druk op Weigeren om de oproep onmiddellijk naar de voicemail te sturen (indien die is geconfigureerd).
  • Druk op Negeren om het belgeluid te dempen. Als het gesprek niet wordt beantwoord, wordt het naar voicemail gestuurd (indien deze is geconfigureerd).

Niet storen instellen

U kunt de handset zodanig instellen dat u niet wordt gestoord als u een inkomende oproep ontvangt. Dit wordt de modus Niet storen (NST) genoemd. Wanneer u zich in deze modus bevindt, ziet u het pictogram NST In de schermkoppen. Als u een oproep ontvangt terwijl NST actief is, wordt de oproep naar de voicemail gestuurd.

Als uw telefoon zich in de modus NST bevindt, zijn veel pictogrammen in de koptekst anders dan normaal.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet uw beheerder NST activeren.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Niet storen.

3

Markeer uw keuze.

  • Uitgeschakeld (standaard): de NST-modus is uitgeschakeld.
  • Ingeschakeld: de NST-modus is ingeschakeld.
4

Druk op Selecteren om de instelling op te slaan.