Pokud pracujete s produkty Jabber a Slack, ještě více jsme usnadnili volání přímo z aplikace Slack za použití aplikace Cisco Jabber. Stačí aplikaci nainstalovat z adresáře Slack a povolit nativní volací aplikaci v softwaru Slack použití aplikace Jabber. Chcete-li používat aplikaci Jabber s aplikací Slack, musíte mít platný účet Jabber a ujistit se, že je plán číslování správně nakonfigurován pro použití všech funkcí.

Než začnete


Pokud správce pracovního prostoru již tuto aplikaci pro váš pracovní prostor nainstaloval, tuto akci není třeba provádět.

Klikněte na možnost Add to Slack (Přidat do aplikace Slack) níže a postupujte podle pokynů.

Než začnete


Přihlašovací adresa, kterou používáte s aplikací Slack, musí být stejná adresa, kterou používáte pro přihlášení k účtu Jabber.


Správce musí povolit aplikaci Jabber jako možnost pro volání v aplikaci Slack.

1

Otevřete přímou zprávu nebo kanál pro osobu, které chcete volat.

2

Proveďte jednu z následujících činností:

  • V přímé zprávě nebo kanálu klikněte na ikonu telefonu a vyberte možnost Cisco Jabber.

  • Klikněte na profil uživatele, pak na možnost Volat a vyberte možnost Cisco Jabber.

Tyto příkazy použijte s aplikací Cisco Jabber v aplikaci Slack, když chcete pomocí aplikace Jabber někomu volat v přímé zprávě, za použití telefonního čísla nebo identifikátoru URI SIP. Můžete také požádat kolegu, aby vám zavolal, a získat informace o podpoře pro aplikaci Jabber za použití příkazů v aplikaci Slack. Zadáním příkazu se v přímé zprávě nebo kanálu vytvoří odkaz, na který lze kliknout, ke spuštění aplikace Jabber.


Aplikace Slack při prvním volání pomocí aplikace Jabber vyzve uživatele k potvrzení. Chcete-li zobrazení této zprávy při každém volání vypnout, zaškrtněte políčko Always open links from ciscotel (Vždy otevírat odkazy ze služby ciscotel) a klikněte na možnost Open Link (Otevřít odkaz).

Tabulka 1. Příkazy aplikace pro aplikaci Jabber

Příkazy

Popis

/jabber

Provedení tohoto příkazu v přímé zprávě s jiným uživatelem s aplikací Slack poskytne odkaz k zahájení hovoru Jabber s daným uživatelem.

/jabber @[hledanéjméno]

Vyhledá v adresáři kolegu, kterému chcete volat.

/jabber [číslo]

Zavolá na zadané telefonní číslo.

/jabber [e-mailová adresa]

Zavolá na e-mailovou adresu zadanou pomocí identifikátoru URI SIP.

/callme

Provedením tohoto příkazu v přímé zprávě s jiným uživatelem s aplikací Slack odešlete kolegovi tlačítko aktivního hovoru, aby vám mohl zavolat.

1

Přihlaste se v aplikaci Slack k účtu správce pracovního prostoru.

2

Klikněte na možnost Add to Slack (Přidat do aplikace Slack) níže a postupujte podle pokynů.

Než začnete


Pokud používáte bezplatnou verzi aplikace Slack, s tlačítkem Volat aplikace Slack můžete používat pouze jednu volací aplikaci. Pokud máte placený plán (Standard, Plus, Enterprise), k tlačítku Volat lze přidružit více volacích aplikací.

1

Proveďte jednu z následujících činností:

  • Ve webovém prohlížeči přejděte na stránku Teams Settings (Nastavení týmů).
  • V levé horní části klikněte na název svého pracovního prostoru a vyberte možnosti Settings and Administration (Nastavení a správa) > Workspace Settings (Nastavení pracovního prostoru).

2

Na kartě Settings (Nastavení) se posuňte na stránce dolů a vedle položky Calls (Volání) klikněte na možnost Expand (Rozbalit).

3

V části Calling Options (Možnosti volání) zaškrtněte políčko vedle položky Cisco Jabber.

4

Klepněte na položku Uložit.

Toto nastavení aplikace Slack vám umožní vybrat výchozí chování při volání pomocí volací aplikace Cisco Jabber. Můžete vybrat e-mailovou adresu (identifikátor URI SIP) nebo telefonní čísla.


Toto nastavení správy určí způsob volání pro celý pracovní prostor.

1

V pracovním prostoru Slack klikněte na možnost Apps (Aplikace).

2

Klikněte na možnost Cisco Jabber.

3

Na kartě Home (Domovská stránka) zvolte v rozevírací nabídce způsob volání.