Co nowego w września 2021

użytkownicy — ponowna instalacja zapasu czasu w celu zaktualizowania Cisco Jabber do najnowszej wersji i włączenia nowych funkcji.

Po zainstalowaniu programu Jabber można szybko rozpocząć połączenie z użytkownikiem, wprowadzając w oknie wiadomości bezpośredniej określone polecenie To samo polecenie zawiera łącza do instrukcji instalacji wyświetlanych przez administratora, jeśli nie zostało ono zainstalowane

Administratorzy — Użyj nowego polecenia: /jabberconfig, Aby ustawić łącze, które przekierowuje użytkowników do dalszej pomocy dotyczącej instalacji.

Zanim rozpoczniesz


Jeśli administrator Twojego obszaru roboczego zainstalował już tę aplikację w Twoim obszarze roboczym, nie musisz wykonywać tej czynności.

Kliknij Dodaj do Slack poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zanim rozpoczniesz


Adres logowania, którego używasz ze Slackiem, musi być tym samym adresem, którego używasz do logowania się do Jabbera.


Administrator musi włączyć Jabber jako opcję dzwonienia w Slack.

1

Otwórz wiadomość bezpośrednią (DM) lub kanał do osoby, do której chcesz zadzwonić.

2

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W DM lub kanale kliknij ikonę telefonu i wybierz Cisco Jabber.

  • Kliknij profil użytkownika, kliknij Zadzwoń, a następnie wybierz Cisco Jabber.


Instalowanie aktualizacji aplikacji — Aby włączyć ostatnio dodane funkcje, użytkownicy, którzy pouprawnieni Jabber przed wydaniem do września 2021, muszą ponownie zainstalować aplikację zapas czasu.

Użyj tych poleceń w aplikacji Cisco Jabber w Slack, aby zadzwonić do kogoś w wiadomości bezpośredniej, pod numer telefonu lub za pomocą jednolitego identyfikatora zasobów SIP (URI) za pomocą Jabbera. Możesz także poprosić współpracownika, aby do Ciebie zadzwonił i uzyskać informacje pomocy technicznej dotyczące Jabbera za pomocą poleceń aplikacji w Slacku. Wpisanie polecenia spowoduje utworzenie klikalnego łącza w wiadomości bezpośredniej lub kanale do uruchomienia Jabbera.


Podczas pierwszego połączenia za pomocą aplikacji Jabber, Slack poprosi o potwierdzenie. Aby komunikat nie był wyświetlany po każdym zakończeniu połączenia, zaznacz pole wyboru zawsze otwieraj linki z ciscotel i kliknij opcję Otwórz łącze.

Tabela 1. Polecenia aplikacji dla Jabber

Komendy

Opis

/jabber

New Feature — zapas czasu zainstalowany lub nadany ponownie po Sept 2021

W przypadku wiadomości bezpośredniej z innym użytkownikiem przy użyciu zapasu czasu wykonanie tego polecenia spowoduje wyświetlenie opcji Dołącz, która umożliwia otwarcie połączenia Jabber z tym użytkownikiem.

Jeśli nie zainstalowano programu Jabber, w celu uzyskania dalszych instrukcji system dołączy do strony z informacjami od administratora

/jabber @[wyszukajimię]

Wyszukaj współpracownika w katalogu, aby nawiązać połączenie.

/jabber [numer]

Dzwoni na wprowadzony numer telefonu.

/Jabber [adres e-mail]

Wywołuje adres e-mail wprowadzony za pomocą SIP URI.

/callme

W przypadku bezpośredniej wiadomości z innym użytkownikiem na Slacku wykonanie tego polecenia spowoduje wysłanie aktywnego przycisku połączenia do współpracownika, aby mógł do Ciebie zadzwonić.

1

Zaloguj się na swoje konto administratora obszaru roboczego w Slack.

2

Kliknij Dodaj do Slack poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zanim rozpoczniesz


Jeśli korzystasz z bezpłatnej wersji Slack, możesz korzystać tylko z jednej aplikacji telefonicznej z przyciskiem Połączenie Slack. Jeśli korzystasz z planu płatnego (Standard, Plus, Enterprise), z przyciskiem Zadzwoń można powiązać wiele aplikacji do połączeń.

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przeglądarce internetowej przejdź do strony Ustawienia zespołów.
  • Kliknij nazwę swojego obszaru roboczego w lewym górnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia i administracja > Ustawienia obszaru roboczego.

2

Na karcie Ustawienia przewiń stronę w dół i obok opcji Połączenia kliknij Rozwiń.

3

W obszarze Opcje połączeń zaznacz pole wyboru obok Cisco Jabber.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Wywołującej

To ustawienie aplikacji w Slack umożliwia wybranie domyślnego zachowania połączeń w aplikacji do połączeń Cisco Jabber. Wybierz między adresem e-mail (SIP URI) a numerami telefonów.

1

W aplikacji Slack kliknij Aplikacje.

2

Kliknij Cisco Jabber.

3

Na karcie Strona główna wybierz z menu rozwijanego odpowiednią metodę dzwonienia.

Strona z informacjami — nawiązywanie połączeń przy Jabber

Określ, co się stanie, gdy użytkownik podejmie próbę nawiązania połączenia Jabber, ale nie ma zainstalowanego Jabber. Po wpisaniu polecenia Jabber połączenie i kliknięciu przycisku Dołącz zostaną one domyślnie przekierowane na stronę www firmy Cisco. Można jednak łatwo przekierować użytkowników na własną stronę www.

Przed wydaniem września 2021 — Użytkownicy, którzy mają uprawnienia do Jabber przed wydaniem września 2021, muszą ponownie zainstalować aplikację, aby móc korzystać z tej strony informacyjnej.

1

W dowolnym oknie wiadomości wpisz: /jabberconfig workspace_info_page Set https://example.com.

Zastąp https://example.com własnym adresem URL
2

Aby sprawdzić swoją skonfigurowaną stronę informacyjną, należy wpisać: /jabberconfig workspace_info_page wyświetlić.

Aby przywrócić domyślną stronę informacyjną, należy wpisać: /jabberconfig workspace_info_page zresetowany .
3

Powtórz kroki dla każdego obszaru roboczego.