Konfigurace brandingu na Webexu

Nakonfigurujte nastavení brandingu, která upravují vzhled aplikace Webex pomocí přizpůsobených barev a log, které odrážejí vaši značku a firemní identitu.

Než začnete

Přístup ke konfiguraci brandingu povoluje správce partnera. Pokud se nastavení Brandingu nezobrazí v Centru řízení nebo pokud máte k nastavení přístup jen pro čtení, obraťte se na správce partnera.

1

Přihlaste se do Control Hubu.

2

Klikněte na Nastavení organizace a vyhledejte Branding.

3

Vyberte kartu pro typ brandingu, který se vztahuje na vaši společnost: Základní přizpůsobení nebo pokročilé přizpůsobení.

4

Pro základní přizpůsobení přidejte logo společnosti a primární barvu a klikněte na Publikovat změny.

5

V části Upřesnit vlastní nastavení klikněte na možnost Přizpůsobit branding a upravte následující nastavení:

 1. Na kartě Obecné upravte následující nastavení:

  • Branding– Zadejte název nastavení brandingu. Tento název bude přidán do nabídky na stránce Informace .

  • Viditelnost tmavého režimu– Povolte tento přepínač, pokud chcete, aby uživatelé mohli používat aplikaci Webex v tmavém nebo světlém režimu. V opačném případě je k dispozici pouze režim Světlo (výchozí).

 2. Na kartě Loga nahrajte logo své společnosti do pole. Loga pro světlý a tmavý režim musí být nahrána samostatně


   
  Vaše logo se přidá jak do navigačního panelu, tak do okna O aplikaci ve Webexu na ploše. Loga se nezobrazují pro mobilní aplikace ani pro aplikace pro tablety.
 3. Na kartě Barvy zadejte hexadecimální barevná schémata, která chcete použít ve světlém a tmavém režimu.

  Obrázek obrazovky mapuje, jak se každé nastavení barvy aplikuje na aplikaci Webex. Pomocí přepínače a karet můžete přepínat obraz mezi světlým a tmavým režimem na různých platformách (například Windows, iOS, Android).

 4. Po dokončení klikněte na tlačítko Publikovat změny.

Pokročilá nastavení barev brandingu

Následující tabulka shrnuje nastavení barev z následujících obrazů. Podívejte se na následující obrázky a podívejte se na tato nastavení v aplikaci Webex.

Odkaz na obrázek

Nastavení

Odpověď č. 1

Primární barva

Odpověď č. 2

Tlačítka


 
Tento ovládací prvek se vztahuje pouze na primární tlačítka, jako je například Přidat a Uložit.

Odpověď č. 3

Ikony navigace (aktivní)

Odpověď č. 4

Navigační odznaky

Odpověď č. 5

Připojit k zařízení

Odpověď č. 6

Hypertextové odkazy

Odpověď č. 7

Indikátory

Obrázek 1. Ukázková paleta barev plochy
Snímání obrazovky na ploše s použitým brandingem
Obrázek 2. Ukázková paleta barev pro tablety a mobilní zařízení
Snímky obrazovky tabletu a mobilního zařízení s aplikovaným brandingem

Přidání vlastních adres URL nápovědy a zpětné vazby

Můžete přiřadit vlastní adresy URL nápovědy a zpětné vazby, které se spustí, když uživatelé vyberou následující možnosti z aplikace Webex.
 • Adresa URL nápovědy – Lauches, když uživatel klikne na ikonu (?) nebo když uživatel vybere nápovědu > nápovědu Webex z panelu nástrojů.

 • Adresa URL zpětné vazby – spustí se, když uživatel klikne na Odeslat zpětnou vazbu v okně Informace nebo když uživatel klikne na Nápověda > Odeslat zpětnou vazbu z panelu nástrojů.

1

Přihlaste se k Centru řízení a klikněte na Nastaveníorganizace.

2

V části Přizpůsobit informace opodpoře zadejte kontaktní informace podpory:

 1. Jako adresu URL hlášení problémů zadejte adresu URL zpětné vazby.

 2. Volitelný krok: Zadejte další informace o podpoře (například telefonní čísla nebo e-mailové adresy). Všimněte si, že tyto informace se zobrazují na webu schůzky spíše než v aplikaci Webex.

 3. Klikněte na položku Uložit.

3

Zadejte adresu URL webu nápovědy a klikněte na tlačítko Uložit.