Konfigurowanie brandingu w usłudze Webex

Konfigurowanie ustawień brandingu zmienia wygląd aplikacji Webex za pomocą niestandardowych kolorów i logo, które odzwierciedlają Twoją markę i tożsamość korporacyjną.

Przed rozpoczęciem

Dostęp do konfigurowania Branding jest włączony przez administratora partnera. Jeśli ustawienia marki nie są wyświetlane w Control Hub lub masz dostęp do ustawień tylko do odczytu, skontaktuj się z administratorem partnera.
1

Zaloguj się do Centrum sterowania .

2

Przejdź do Ustawienia organizacji > Dostosuj branding dla Webex.

3

Wybierzobok Podstawowej personalizacji lub Zaawansowanej personalizacji.

4

W celu Podstawowej personalizacji dodaj logo firmy i podstawowy kolor i kliknij przycisk Zapisz.

5

W celu zaawansowanej personalizacji kliknij opcję Wyświetl elementy graficzne i edytuj następujące ustawienia:

 1. Na karcie Ogólne:

  • Branding— wprowadź nazwę ustawień brandingu. Ta nazwa jest dodawana do oferty na stronie O.

  • Widoczność trybu ciemnego — włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli korzystać z aplikacji Webex w trybie ciemnym lub jasnym. W przeciwnym razie dostępny jest tylko tryb Light (domyślny).

 2. Na karcie Logos prześlij logo swojej firmy. Dzienniki trybu Light i Dark muszą być przesyłane oddzielnie.


   
  Logo jest dodawane zarówno do paska nawigacyjnego, jak i okna Informacje w usłudze Webex. Logos nie jest wyświetlany ani dla aplikacji mobilnych, ani dla tabletów.
 3. Na karcie Kolory wprowadź schematy kolorów szesnastkowych, które chcesz zastosować w trybie Light i Dark.

  Obraz ekranu mapuje, jak każde ustawienie kolorów jest stosowane w aplikacji Webex. Za pomocą przełącznika i kart można przełączać obraz między trybem Light i Dark na różnych platformach (na przykład Windows, iOS lub Android).

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Ustawienia zaawansowanego koloru Branding

W poniższej tabeli podsumowano ustawienia kolorów z palet kolorów próbki. Aby zobaczyć te ustawienia w aplikacji Webex, patrz przykładowe palety kolorów.

Odniesienie do obrazu

Ustawianie

A1

Kolor podstawowy

A2

Przyciski


 
Ta kontrola dotyczy tylko przycisków głównych, takich jak Dodaj i Zapisz.

A3

Ikony nawigacji (aktywne)

A4

Oznaczenia nawigacyjne

A5

Połącz z urządzeniem

A6

Hiperłącza

A7

Wskaźniki

Desktop Screen capture with Branding applied
Przykładowa paleta kolorów pulpitu
Tablet and Mobile Screen captures with Branding applied
Przykładowa paleta kolorów tabletu i telefonu komórkowego

Dodaj informacje o pomocy i wsparciu

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać informacje pomocy i wsparcia dla użytkowników. Jest ona wyświetlana w witrynie Webex, aplikacji Webex i otwartych narzędziach Cisco Technical Assistance Center (TAC).
1

Zaloguj się do Centrum sterowania .

2

Przejdź do Zarządzanie > Ustawienia organizacji, a następnie przewiń do informacji pomocy i wsparcia.

3

Aby zapewnić bezpośrednie wsparcie użytkownikom za pośrednictwem zespołu wsparcia Twojej organizacji, włącz opcję Przekieruj wsparcie użytkownika.

 1. Po włączeniu tej opcji użytkownicy są przekierowywani na podane adresy URL Contact Support and Help Site (pomocy technicznej i pomocy) i widzą skonfigurowany opis. Użytkownicy nie mogą otwierać spraw pomocy technicznej przy użyciu programu Cisco TAC za pośrednictwem programu Support Case Manager, Webex Chat Assistant lub nawiązywania połączenia telefonicznego. To ustawienie nie ma zastosowania do administratorów organizacji Webex, jak określono w sekcji Przypisz role kont organizacji w Control Hub.

 2. Po wyłączeniu użytkownicy otwierają przypadki za pomocą Cisco TAC.

  Nadal można skonfigurować adresy URL pomocy technicznej i witryny pomocy . Są one wyświetlane w aplikacji Webex w menu Pomoc oraz w witrynie Webex w sekcji Wsparcie.

4

W sekcji Skontaktuj się z pomocą techniczną wprowadź następujące informacje, które są wyświetlane w opcji Wsparcie w witrynie Webex:

 1. Adres URL pomocy technicznej — adres URL, pod którym użytkownicy organizacji otwierają przypadki pomocy technicznej.

 2. Opis— określ szczegóły, które należy przedstawić użytkownikowi na temat pomocy technicznej organizacji Webex, takie jak godziny pracy, numer telefonu do pilnej pomocy technicznej itp.

5

W sekcji Witryna pomocy wprowadź adres URL do bazy wiedzy swojej firmy, gdzie użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów samopomocy.


 
Jeśli Contact Support i/lub Help Site są skonfigurowane z adresem URL wewnętrznym organizacji, użytkownicy muszą być połączeni z siecią organizacji lub połączeni za pośrednictwem sieci VPN.
6

Kliknij opcję Zapisz.