Konfigurera märkning på Webex

Konfigurera varumärkesinställningar ändrar utseendet på Webex-appen med anpassade färger och logotyper som återspeglar ditt varumärke och din företagsidentitet.

Innan du börjar

Åtkomst till att konfigurera märkning aktiveras av din partneradministratör. Om varumärkesinställningarna inte visas i Control Hub eller om du har skrivskyddad åtkomst till inställningarna kontaktar du din partneradministratör.
1

Logga in på Control Hub.

2

Gå till Organisationsinställningar > Anpassa märkning för Webex.

3

Väljbredvid Grundläggande anpassning eller Avancerad anpassning.

4

För grundläggande anpassning lägger du till företagets logotyp och primärfärg och klickar på Spara.

5

För avancerad anpassning klickar du på Visa märkning och redigerar följande inställningar:

 1. På fliken Allmänt:

  • Märkning – Ange ett namn för märkningsinställningarna. Det här namnet läggs till i erbjudandet på sidan Om .

  • Mörkt läge synlighet – Aktivera detta om du vill att användare ska kunna använda Webex-appen i antingen mörkt läge eller ljusläge. Annars är endast ljusläge (standard) tillgängligt.

 2. På fliken Logotyper överför du företagets logotyp. Logotyper för ljusläge och mörkt läge måste laddas upp separat.


   
  Din logotyp läggs till i både navigeringsraden och Om fönstret i Webex. Logotyper visas inte för mobilapplikationer eller surfplattor.
 3. På fliken Färger anger du de hexadecimala färgscheman som du vill tillämpa i ljusläge och mörkt läge.

  Skärmbilden mappar hur varje färginställning tillämpas på Webex-appen. Du kan använda växlingsknappen och flikarna för att växla bilden mellan ljusläge och mörkt läge på olika plattformar (till exempel Windows, iOS eller Android).

 4. Klicka på Spara.

Avancerade inställningar för varumärkesfärg

I följande tabell sammanfattas färginställningarna från exempelfärgpaletterna. Se exempelfärgpaletterna för att se dessa inställningar i Webex-appen.

Bildreferens

Inställning

A1

Primär färg

A2

Knappar


 
Den här kontrollen gäller endast primära knappar, som Lägg till och Spara.

A3

Navigeringsikoner (aktiva)

A4

Navigeringssymboler

A5

Anslut till en enhet

A6

Hyperlänkar

A7

Indikatorer

Desktop Screen capture with Branding applied
Exempel på skrivbordsfärgpalett
Tablet and Mobile Screen captures with Branding applied
Exempeltablett och mobil färgpalett

Lägg till hjälp- och supportinformation

Följ stegen nedan för att lägga till hjälp- och supportinformation till dina användare. Detta visas på din Webex-webbplats, deras Webex-app och Cisco Technical Assistance Center (TAC) case open tools.
1

Logga in på Control Hub.

2

Gå till Hantering > Organisationsinställningar och bläddra sedan till Hjälp- och supportinformation.

3

Om du vill ge direkt support till dina användare via din organisations supportteam aktiverar du Omdirigera användarsupport.

 1. När detta är aktiverat omdirigeras dina användare till URL:er för kontaktsupport och hjälpwebbplats som du har angett och se beskrivningen som du konfigurerar. Användare kan inte öppna supportärenden med Cisco TAC via Support Case Manager, Webex Chat Assistant eller genom att ringa ett telefonsamtal. Den här inställningen gäller inte för Webex-organisationsadministratörer, enligt definitionen i Tilldela roller för organisationskonton i Control Hub.

 2. När detta är avstängt öppnar användare ärenden med Cisco TAC.

  Du kan fortfarande konfigurera URL:er för kontaktsupport och hjälpwebbplats. Dessa visas i Webex-appen under hjälpmenyn och på din Webex-webbplats under Support.

4

I avsnittet Kontakta support anger du följande, som visas under alternativet Support på din Webex-webbplats:

 1. Support-URL – URL där din organisations användare öppnar supportärenden.

 2. Beskrivning – Ange information som ska presenteras för en användare om din Webex-organisations support, till exempel driftstider, telefonnummer för brådskande support osv.

5

I avsnittet Hjälpwebbplats anger du URL:en till ditt företags kunskapsbas, där användare kan komma åt självhjälpsresurser.


 
Om Kontakta support och/eller hjälpwebbplats har konfigurerats med en URL som är intern för din organisation måste användare vara anslutna till din organisations nätverk eller anslutna via en VPN.
6

Klicka på Spara.