Konfigurisanje brendiranja na Webex-u

Konfigurišite postavke brendiranja koje menjaju izgled Webex aplikacije koristeći prilagođene boje i logotipe koji odražavaju vaš brend i korporativni identitet.

Pre nego što počneš

Administrator partnera je omogućio pristup konfigurisanju brendiranja. Ako se postavke brendiranja ne prikazuju u kontrolnom čvorištu ili ako imate pristup postavkama samo za čitanje, obratite se administratoru partnera.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište.

2

Izaberite stavku Postavke organizacije i potražite brendiranje.

3

Izaberite karticu za tip brendiranja koji se primenjuje na vaše preduzeće: Osnovno prilagođavanje ili napredno prilagođavanje.

4

Za osnovno prilagođavanje dodajte logotip preduzeća i primarnu boju i kliknite na dugme "Objavi promene".

5

Za napredno prilagođavanje kliknite na dugme Prilagodi brendiranje i uredite sledeće postavke:

 1. Na kartici Opšte postavke uredite sledeće postavke:

  • Brendiranje– Unesite ime za postavke brendiranja. Ovo ime će biti dodato ponudi na stranici "Osnovni podaci ".

  • Vidljivost tamnog režima– Omogućite ovaj preklopnik ako želite da korisnici mogu da koriste Webex aplikaciju u tamnom režimu ili u svetlosnom režimu. U suprotnom, dostupan je samo svetlosni režim (podrazumevani).

 2. Na kartici Logotipi otpremite logotip preduzeća u polje. Logotipi za Light mode i Dark mod moraju da se otpremaju odvojeno


   
  Logotip se dodaje i na traku za navigaciju i u prozor "Osnovni podaci" u programu Webex na radnoj površini. Logotipi se ne prikazuju ni za mobilne ni za Tablet aplikacije.
 3. Na kartici " Boje" unesite heksadecimalne šeme boja koje želite da primenite u režimu "Svetli" i "Tamni".

  Slika ekrana mapira kako se svaka postavka boja primenjuje na Webex aplikaciju. Preklopnik i kartice možete koristiti za prebacivanje slike između light režima i Dark režima na raznim platformama (na primer, Windows, iOS, Android).

 4. Kada završite, kliknite na dugme Objavi promene.

Više opcija za postavke boje brendiranja

Sledeća tabela rezimira postavke boja sa sledećih slika. Pogledajte naredne slike da biste videli ove postavke na Webex aplikaciji.

Referenca slike

Podešavanje

A1

Primarna boja

A2

Dugmad


 
Ova kontrola se primenjuje samo na primarnu dugmad kao što su "Dodaj i sačuvaj ".

A3

Ikone za navigaciju (aktivne)

A4

Bedževi za navigaciju

A5

Poveži se sa uređajem

A6

Hiperveze

A7

Indikatori

Slika 1. Probna paleta boja radne površine
Hvatanje ekrana radne površine sa primenjenim brendiranjem
Slika 2. Uzorak palete boja tableta i mobilnog telefona
Hvatanje tablet i mobilnog ekrana sa primenjenim brendiranjem

Dodavanje URL adresa prilagođene pomoći i povratnih informacija

Možete da dodelite prilagođene URL adrese pomoći i povratnih informacija koje se pokreću kada korisnici izaberu sledeće opcije iz Webex aplikacije.
 • URL adresa pomoći – Lauches kada korisnik klikne na (?) ikonu ili kada korisnik izabere pomoć > pomoć za Webex sa trake sa alatkama.

 • URL adresa povratnih informacija – Pokreće se kada korisnik klikne na dugme " Pošalji povratne informacije " u prozoru "Osnovni podaci" ili kada korisnik klikne na dugme "Pomoć> slanje povratnih informacija sa trake sa alatkama.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište i izaberite stavku Postavke organizacije.

2

U okviru Prilagođavanje informacija opodršci unesite informacije o podršci kontaktu:

 1. Za URL adresu izveštaja o problemu unesite URL adresu povratnih informacija.

 2. Opcionalno. Unesite dodatne informacije o podršci (na primer, brojeve telefona ili e-adrese). Imajte na kraju da se ove informacije prikazuju na lokaciji za sastanke, a ne u aplikaciji Webex.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

3

Unesite URL adresu lokacije za pomoć i kliknite na dugme Sačuvaj.