Pokud pracujete ve sdíleném pracovním prostoru, který má řadu Cisco IP Phone 8800 s dostupnou řadou 8875 firmwaru a Cisco Video telefonu, můžete se přihlásit a zarezervovat telefon a použít jej jako své osobní zařízení. Po rezervaci telefon načte vaše kontakty, kalendář Webex a historii volání. Díky tomu získáte snadný přístup ke komunikaci a její správě. Tato funkce umožňuje efektivněji pracovat v prostředí sdíleného pracovního prostoru.

Než začnete

Ujistěte se, že máte v mobilním telefonu nainstalovanou a přihlášenou aplikaci Webex.

1

Pomocí fotoaparátu mobilního telefonu naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce telefonu.

2

Počkejte, dokud se telefon nerestartuje.

Po úspěšné rezervaci zařízení se na telefonu zobrazí vaše číslo v adresáři, historie volání a kalendář Webex.

Po přihlášení budete vyzváni k výběru času ukončení rezervace. Ve výchozím nastavení je vybrán čas 17:00, ale můžete zvolit jiný čas ukončení v rámci stejného dne. Pro potvrzení rezervace nezapomeňte klepnout na tlačítko Rezervovat stůl. V opačném případě se obrazovka rezervace za 3 minuty vypne, telefon vás odhlásí a vrátí se na obrazovku s QR kódem.

Po uplynutí doby trvání rezervace vás systém automaticky odhlásí. V případě potřeby můžete rezervaci ukončit také odhlášením z telefonu nebo z aplikace Webex. Tím se ukončí doba trvání rezervace a zařízení se uvolní pro jiné uživatele.


 

V rezervovaném zařízení nelze upgradovat software ani obnovit tovární nastavení.

Grafické znázornění přihlášení a odhlášení k hot deskingu

Než začnete

Ujistěte se, že máte v mobilním telefonu nainstalovanou a přihlášenou aplikaci Webex.

1

Pomocí fotoaparátu mobilního telefonu naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce telefonu.

2

Počkejte, dokud se nezobrazí stránka Rezervace.

Proces přihlášení trvá asi minutu. Během přihlašování nelze používat klávesy telefonu.
3

Ve výběru času vyberte čas ukončení rezervace.


 
Telefon nepodporuje rezervace na více dní.
4

Klepnutím na položku Rezervovat stůl potvrďte rezervaci.

5

Počkejte, dokud se telefon nerestartuje.

Po úspěšné rezervaci zařízení se na telefonu zobrazí vaše číslo v adresáři, historie volání a kalendář Webex.

Pokud potřebujete ukončit rezervaci dříve, můžete se jednoduše odhlásit z telefonu a uvolnit pracovní prostor pro další uživatele. V opačném případě vás systém automaticky odhlásí po uplynutí doby trvání rezervace. Pokud bude v čase ukončení rezervace náhodou probíhat hovor, telefon ponechá hovor připojený a odhlásí vás až po jeho ukončení.

Z důvodu ochrany soukromí budou vaše osobní údaje po odhlášení ze zařízení odstraněny.


 
Aktivní hovory zabraňují automatickému odhlášení i po uplynutí doby trvání rezervace. Před odchodem od stolu se ujistěte, že jste ukončili všechny hovory na telefonu. V opačném případě se budeme muset odhlásit na dálku nebo z telefonu.

Než začnete

Před odhlášením ukončete všechny telefonní hovory.

1

V hlavičce obrazovky telefonu klepněte na tlačítko nastavení > nastavení pro přípravu na stolu.

2

Ve vyskakovacím okně klepněte na tlačítko Odhlásit se.

Z rezervovaného zařízení se můžete odhlásit pomocí aplikace Webex v mobilním telefonu nebo v počítači. Tato možnost je užitečná, když opustíte pracovní prostor a zapomenete se odhlásit.

Než začnete

Před odhlášením ukončete všechny telefonní hovory.

1

Ve vaší Webex aplikaci, stiskněte ikonu připojit k zařízení Ikona připojit.

2

Najděte rezervovaný telefon v seznamu rezervovaných zařízení a vyberte možnost Odhlásit se.

3

Potvrďte odhlášení ve vyskakovacím okně.