Jeśli pracujesz w udostępnionym obszarze roboczym, który ma Cisco IP Phone serii 8800 z oprogramowaniem wieloplatformowym i serii 8875 Cisco Video, możesz zalogować się i zaksięgować telefon, który będzie używany jako urządzenie osobiste. Po zarezerwowaniu telefon ładuje kontakty, kalendarz Webex i historię połączeń, co pozwala na łatwy dostęp do komunikacji i zarządzanie nią. Ta funkcja umożliwia bardziej wydajną i efektywną pracę w środowisku współdzielonej przestrzeni roboczej.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że zainstalowałeś i zalogowałeś się do aplikacji Webex na swoim telefonie komórkowym.

1

Użyj aparatu w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR wyświetlony na ekranie telefonu.

2

Poczekaj, aż telefon się zrestartuje.

Po pomyślnym zarezerwowaniu urządzenia możesz zobaczyć, że w telefonie jest wyświetlany Twój numer, historia połączeń i kalendarz Webex.

Po zalogowaniu się zostaniesz poproszony o wybranie godziny zakończenia rezerwacji. Domyślnie wybrana jest godzina 17:00, ale możesz wybrać inną godzinę zakończenia pracy w tym samym dniu. Upewnij się, że stukasz Rezerwacja biurka, aby potwierdzić swoją rezerwację. W przeciwnym razie ekran rezerwacji kończy się po 3 minutach, a telefon wylogowuje cię i wraca do ekranu z kodem QR.

Po upływie czasu trwania rezerwacji system wyloguje cię automatycznie. W razie potrzeby możesz również zakończyć rezerwację, wylogowując się z telefonu lub z aplikacji Webex. To kończy czas trwania rezerwacji i zwalnia zasób dla innych użytkowników.


 

Na zarezerwowanym urządzeniu nie możesz uaktualnić oprogramowania ani wykonać resetu fabrycznego.

Grafika przedstawiająca logowanie i wylogowanie w ramach hot deskingu

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że zainstalowałeś i zalogowałeś się do aplikacji Webex na swoim telefonie komórkowym.

1

Użyj aparatu w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR wyświetlony na ekranie telefonu.

2

Poczekaj, aż pojawi się strona Rezerwacji.

Proces logowania będzie trwał około minuty. Nie możesz używać klawiszy telefonu, kiedy trwa proces logowania.
3

Wybierz godzinę zakończenia rezerwacji z listy wyboru.


 
Telefon nie obsługuje rezerwacji, które obejmują wiele dni.
4

Dotknij opcji Rezerwacja biurka, aby potwierdzić rezerwację.

5

Poczekaj, aż telefon się zrestartuje.

Po pomyślnym zarezerwowaniu urządzenia możesz zobaczyć, że w telefonie jest wyświetlany Twój numer, historia połączeń i kalendarz Webex.

Jeśli chcesz wcześniej zakończyć swoją rezerwację, po prostu wyloguj się z telefonu, aby udostępnić miejsce pracy innym użytkownikom. W przeciwnym razie system automatycznie wyloguje cię, gdy upłynie czas trwania twojej rezerwacji. Jeśli zdarzy się, że w momencie wygaśnięcia rezerwacji będziesz w trakcie rozmowy, telefon utrzyma połączenie i wyloguje cię po jej zakończeniu.

Ze względów prywatności dane osobiste zostaną usunięte z urządzenia po wylogowaniu.


 
Aktywne połączenia zapobiegają automatycznemu wylogowaniu się nawet po upływie czasu trwania rezerwacji. Upewnij się, że przed odejściem od biurka kończysz wszystkie rozmowy prowadzone przez telefon, ponieważ uniemożliwia to wylogowanie się zdalnie lub z telefonu.

Zanim rozpoczniesz

Przed wylogowaniem się zakończ wszystkie rozmowy przez telefon.

1

W nagłówku ekranu telefonu dotknij opcji ustawienia > Ustawienia Hot Desk.

2

W oknie podręcznym dotknij opcji Wyloguj.

Możesz wylogować się z zarezerwowanego urządzenia za pomocą aplikacji Webex w telefonie komórkowym lub na komputerze. Ta opcja jest przydatna, gdy opuszczasz przestrzeń roboczą, zapominając się wylogować.

Zanim rozpoczniesz

Przed wylogowaniem się zakończ wszystkie rozmowy przez telefon.

1

Na Webex aplikacji wybierz ikonę połącz z urządzeniem Ikona połączenia.

2

Znajdź swój zarezerwowany telefon na liście Zarezerwowane urządzenia i wybierz opcję Wyloguj.

3

Potwierdź wylogowanie w wyskakującym okienku.