Om du arbetar med en delad arbets plats som har en Cisco IP Phone 8800-serie med inbyggd program vara för fast plattform och Cisco Video Phone 8875 finns tillgänglig, kan du logga in och boka telefonen som du vill använda som din personliga enhet. Efter bokningen läser telefonen in dina kontakter, Webex-kalender och samtalshistorik, så att du enkelt kan få tillgång till och hantera din kommunikation. Med den här funktionen kan du arbeta mer effektivt i en miljö med delade arbetsytor.

Innan du börjar

Kontrollera att du har installerat och loggat in i Webex-appen på din mobiltelefon.

1

Använd kameran på mobiltelefonen för att skanna QR-koden som visas på telefonens skärm.

2

Vänta tills telefonen har startats om.

När du har bokat enheten kan du se ditt katalognummer, din samtalshistorik och din Webex-kalender på telefonen.

När du har loggat in uppmanas du att välja sluttiden för din bokning. Som standard är 17.00 markerat, men du kan välja en annan sluttid på samma dag. Se till att du trycker på Boka skrivbord för att bekräfta din bokning. Annars stängs bokningsskärmen efter tre minuter och telefonen loggar ut dig och går tillbaka till QR-koden.

När bokningen löper ut loggas du automatiskt ut från systemet. Om det behövs kan du även avsluta bokningen genom att logga ut från telefonen eller från din Webex-app. Detta avbryter bokningen och frigör resursen för andra användare.


 

På en bokad enhet kan du inte uppgradera programvaran eller göra en fabriksåterställning.

Grafik för in- och utloggning av Delat skrivbord

Innan du börjar

Kontrollera att du har installerat och loggat in i Webex-appen på din mobiltelefon.

1

Använd kameran på mobiltelefonen för att skanna QR-koden som visas på telefonens skärm.

2

Vänta tills bokningssidan visas.

Inloggningsprocessen tar ungefär en minut. Du kan inte använda telefontangenterna medan inloggningen pågår.
3

Välj sluttid för din bokning i tidsväljaren.


 
Telefonen stöder inte bokningar som sträcker sig över flera dagar.
4

Tryck på Boka skrivbord för att bekräfta din bokning.

5

Vänta tills telefonen har startats om.

När du har bokat enheten kan du se ditt katalognummer, din samtalshistorik och din Webex-kalender på telefonen.

Om du behöver avsluta din bokning tidigare behöver du bara logga ut från telefonen för att göra arbetsytan tillgänglig för andra användare. Annars kommer systemet automatiskt att logga ut dig när din bokningstid löper ut. Om du besvarar ett samtal när bokningen går ut håller telefonen samtalet uppkopplat och loggar ut dig efter att samtalet har avslutats.

Av sekretesskäl kommer dina personliga uppgifter att tas bort från enheten när du loggar ut.


 
Aktiva samtal förhindrar automatisk utloggning även efter att din bokningstid har löpt ut. Se till att du avslutar alla samtal på telefonen innan du lämnar skrivbordet, eftersom du annars inte kan logga ut på distans eller via telefonen.

Innan du börjar

Avsluta alla samtal på telefonen innan du loggar ut.

1

Tryck på inställningar > Inställningar för varma skriv bord på telefonens skärm rubrik.

2

Tryck på Logga ut på popupmeddelandet.

Du kan logga ut dig själv från en bokad enhet med hjälp av Webex-appen, antingen på din mobiltelefon eller din dator. Det här alternativet är praktiskt när du lämnar arbetsytan men glömmer att logga ut.

Innan du börjar

Avsluta alla samtal på telefonen innan du loggar ut.

1

Klicka på ikonen anslut till enhet på din Webex App. Ikonen Anslut.

2

Leta upp din bokad telefon i listan Bokade enheter välj Logga ut.

3

Bekräfta utloggningen i popupfönstret.