Výkon aplikace Webex může být ovlivněn také jinými faktory, například: připojení k síti nebo jiné aplikace na vašich zařízeních.


Mějte na paměti, že nepodporujeme používání Webexu s programy předběžné verze nebo v rané verzi, jako je software Apple Beta, program Windows Insider nebo jiné podobné programy.

Windows

Doporučené minimální systémové požadavky počítačů se systémem Windows


Tyto požadavky jsou průběžně přezkoumávány a mohou být revidovány.

Mac

Mac doporučil minimální systémové požadavky


Tyto požadavky jsou průběžně přezkoumávány a mohou být revidovány.

 • MacOS 10.12 a novější.

 • Čip M1 nebo procesor Intel (doporučujeme minimálně 4 GB paměti RAM).

Pokud chcete jako správce získat přístup k určité verzi aplikace, použijte jeden z následujících odkazů:

Aplikace Webex se nainstaluje do stejné systémové složky pokaždé, když je aktualizována na novou verzi.


Informace o tom, jaká verze aplikace Webex je nainstalovaná, najdete v tématu Vyhledání verze aplikace.

Instalování

Chcete-li nainstalovat aplikaci Webex, uživatelé nemusí mít ve svém počítači oprávnění správce k přístupu.

Webex lze nainstalovat buď pro jeden počítač, nebo pro uživatele a může být nainstalován uživateli nebo správci IT. Když uživatelé nainstalují Webex, mohou si aplikaci stáhnout a poté otevřít soubor webex.msi jej nainstalovat. Prohlížeč automaticky zjistí, zda je operační systém uživatelů 32bitový nebo 64bitový, a stáhne správnouverzi aplikace Webex. Ve výchozím nastavení je aplikace nainstalována v následující složce %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Správci mohou spustit instalační program s dalšími oprávněními a poté si mohou vybrat podle instalace počítače a instalačního adresáře.

Pokud chcete jako správce získat přístup k určité verzi aplikace, použijte následující možnosti:

U hromadných instalací můžete pomocí souboru MSI s distribučním mechanismem jiných stran hromadně instalovat webex a vybrat uživatele nebo počítače.

Při instalaci webexu se souborem MSI můžete přidat následující parametry příkazového řádku. Pokud k určení instalace pro jeden počítač použijete vlastnost ALLUSERS=1, musíte mít oprávnění k přístupu pro správu.

 • Tichá instalace

  Můžete zahrnout /quiet a neexistuje žádná interakce uživatele. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ACCEPT_EULA

  Můžete se rozhodnout přijmout licenční smlouvu s koncovým uživatelem pro uživatele a uživatelé nebudou mít výzvu k přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Licenční smlouva s koncovým uživatelem se nezobrazí, pokud je některý z následujících položek registru nastaven na eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • E-mail

  Můžete zadat e-mail pro uživatele a Webex jej použije k přihlášení k aplikaci Webex. Pokud vaše organizace používá metodu ověřování, například Protokol Kerberos, je uživatel automaticky přihlášen k webexu. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • INSTALL_ROOT

  Zvolte jinou složku, kterou chcete nainstalovat pomocí parametru příkazového řádku. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • DELETEUSERDATA

  Ve výchozím nastavení se při spuštění instalačního programu pro aktualizaci aplikace Webex zachová všechny uživatelské databáze nebo soubory protokolu. Chcete-li tyto soubory odebrat, můžete zahrnout parametr příkazového řádku: DELETEUSERDATA=1. například msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Při instalaci aplikace Webex, Pokud máte oprávnění k přístupu pro správu, můžete určit, že webex bude automaticky zavádět se systémem Windows pomocí vlastnosti AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true. Pokud nezadáte možnost vlastnosti, výchozí hodnota je nastavena jako true.

  • Zadejte, že webex bude automaticky zavádět systémem Windows. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Zaškrtávací políčko v Nastavení bude pro všechny uživatele šedé, abyste mohli tuto možnost změnit, musíte mít oprávnění k přístupu ke správě.

  • Zadáním funkce Webex se automaticky nezačne systém Windows. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Uživatelé mohou zaškrtnutí nebo odznačování políčka zaškrtnout v nastavení sami.

Spuštění aplikace

Webex má vlastní řešení automatické aktualizace, které je nezávislé na operačním systému Windows. Aplikace se může automaticky aktualizovat bez znalosti operačního systému Windows, takže nainstalovaná verze aplikace se může lišit od verze, kterou uživatel vidí při používání aplikace.

Instalování

Chcete-li nainstalovat aplikaci Webex, uživatelé nemusí mít na svých počítačích oprávnění správce.

Uživatelé poklepejte na tlačítko Webex.dmg soubor k jeho instalaci. Ve výchozím nastavení je aplikace Webex nainstalována ve složce Aplikace, ale uživatelé mohou aplikaci Webex přetáhnout do libovolného jiného adresáře.


Informace o tom, jaká verze aplikace Webex je nainstalovaná, najdete v tématu Vyhledání verze aplikace.

Spuštění aplikace

Aplikace má vlastní řešení automatické aktualizace, nezávislé na instalačním mechanismu operačního systému. Aplikace je nainstalována pouze jednou pomocí mechanismu operačního systému. Poté se aplikace automaticky aktualizuje bez vědomí operačního systému. Proto může být nainstalovaná verze aplikace jiná verze, než jakou vidíte při používání aplikace.

Pokud je vydání obecně dostupné, může trvat 7 dní, než se zpřístupní všem uživatelům. Během těchto 7 dnů mohou uživatelé aktualizovat verzi aplikace restartováním aplikace nebo kliknutím na tlačítko .

Pokud máte službu doplňku Pro Pack for Cisco Webex Control Hub, můžete zkontrolovat, v jaké verzi aplikace jsou vaši uživatelé. Portfolio cloudové spolupráce si můžete prosoudět v přehledu verzí aplikací pro zasílání zpráv v Analytics.

Po 7denním okně zavedení se aktualizace automaticky použije.

Když je Webex spuštěný, pravidelně kontroluje, zda je k dispozici novější verze aplikace. Jakmile bude k dispozici novější verze, aplikace automaticky stáhne novou verzi a uloží ji do místního počítače:

 • V systému Windows se jedná o složku v profilu uživatele.: C:\Uživatelé\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

 • V systému MacOS se jedná o složku ve složce podpory aplikací uživatele: ~/Knihovna/Podpora aplikací/Cisco Spark

Aktualizované kopie aplikace jsou uloženy v této složce, včetně aktuální verze. Pokud se upgrade nezdaří, aplikace se může vrátit k předchozí verzi.

Pro všechny opravy pro vydání existuje 3denní okno zavedení před aktualizací všech organizací.

Chcete-li aplikaci odinstalovat, použijte msiexec /x Webex.msi.

Chcete-li webexodinstalovat , přejděte do složky Aplikace a přetáhněte webex do koše.

Aplikace Webex pro virtuální plochu optimalizuje zvuk a video pro prostředí virtuální plochy. Pomocí tenkého klienta přistupují uživatelé k webexu ze vzdáleného prostředí virtuální plochy.

Software Webex pro Windows VDI ke stažení najdete na https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

Další informace o podporovaných funkcích, o přípravě prostředí a nasazení řešení Webex VDI naleznete v Příručce pro nasazení pro Webex pro infrastrukturu virtuálních ploch (VDI), kde najdete

Jako správce můžete zabezpečit aplikaci Webex na mobilních zařízeních uživatele. Mezi řešení, která podporujeme, patří MDM/MAM s Microsoft Intune, MDM/MAM s AppConfig, zabalení aplikací pomocí souborů IPA pro iOS a souborů Android AAB a ovládací prvky pro správu mobilních zařízení

Další informace naleznete v tématu Zabezpečená mobilní zařízení.