Placeringer hjælper dig og frontlinjemedarbejdere med at få en oversigt over, hvor et Workspace er placeret, eller for at finde et åbent skrivebord eller lokale.

Placeringer bruger Google API'er, hvilket giver en hurtig måde til at tilføje en ny placering, samtidig med at placeringen befinder sig fysisk. Du kan tildele en placering for et individuelt arbejdsområde eller for flere arbejdsområder samtidigt. Lokaliteten viser land, gadeadresse, by og postnummer. Derudover kan du tilføje et etage- og etagenummer.

1

Fra kundevisningen i admin.webex.com skal du gå tilWorkspaces. Vælg Placeringer, og klik på Tilføj placering.

2

Tilføj navnet på placeringen samt land og adresse. Du kan flytte pin-koden for at vælge et sted på kortet. Når du flytter pin-koden, opdateres oplysninger om placering.

Du får mulighed for at tilføje flere oplysninger til den placering, du lige har oprettet. Du kan også tilføje flere senere fra placeringssiden som beskrevet i afsnittet Rediger en placering.

Klik på Luk for at afslutte oprettelsen af placeringen.

1

Fra kundevisningen i admin.webex.com skal du gå tilWorkspaces. Vælg Placeringer, og vælg den placering, du vil redigere.

2

Klik på Rediger for at ændre navnet eller adressen på placeringen. Klik på Gem for at gemme ændringerne.

3

For at tilføje et gulv skal du klikke på Tilføj etage. Indtast etagenummeret og navnet (valgfrit), og klik på Tilføj. Gentag for at tilføje flere ting.

For at redigere eller slette sletning skal du holde markøren over etagen og vælge Rediger eller Slet .

4

For at tilføje noter til placeringen skal du klikke på Tilføj noter. Indtast noterne, og klik på Gem for at tilføje.

For at redigere noter skal du klikke på cogwheel-ikonet og redigere dine noter.

Fra kundevisningen i admin.webex.com skal du gå tilWorkspaces. Fra arbejdsområder kan du tilføje en placering til et arbejdsområde enten enkeltvis eller samlet.

  • Individuelt: Vælg workspace på listen, og klik på Tildel placering under Placering. Vælg den placering, du vil tildele fra rullemenuen, og tildel et etage, hvis et sådan er indstillet. Klik på Gem for at bekræfte ændringerne.

    Hvis du vil redigere placeringen, skal du klikke på cogwheel-ikonet og vælge en anden placering. Klik på Gem for at bekræfte ændringerne.

  • Bulk: Vælg det arbejdsområde, hvor du vil tilføje en placering, og klik på Rediger. Klik Placering, og vælg placeringen og etagen, hvis denne er indstillet. Klik Næste, og gennemse ændringerne. Klik på Anvend for at bekræfte ændringerne.