Med Plasseringer blir det enklere for deg og frontlinjearbeidere å få en oversikt over hvor et arbeidsområde er plassert, eller å finne et åpent skrivebord eller rom.

Plasseringer bruker Google API-er, som gir deg en rask måte å legge til et ny plassering på, mens du finner ut av hvor det er fysisk plassert. Du kan tilordne en plassering for et enkelt arbeidsområde eller for flere arbeidsområder samtidig. Plasseringen viser land, gateadresse, poststed og postnummer. I tillegg kan du legge til en etasje og et etasjenummer.

1

Gå til Arbeidsområder fra kundevisningen i admin.webex.com. Velg Plasseringer, og klikk på Legg til plassering.


 

Legg til plassering: Angir maksimalt antall lokasjoner per organisasjon.

2

Legg til navnet på plasseringen samt landet og adressen. Du kan flytte stiften for å velge et sted på kartet. Når du flytter stiften, oppdateres plasseringsinformasjonen.

Du får muligheten til å legge til etasjer på plasseringen du nettopp opprettet. Du kan også legge til etasjer fra plasseringssiden senere, som beskrevet i delen Rediger en plassering.

Klikk på Lukk for å fullføre opprettingen av plasseringen.

1

Gå til Arbeidsområder fra kundevisningen i admin.webex.com. Velg Plasseringer, og velg plasseringen du vil redigere.

2

Klikk på Rediger for å endre navnet eller adressen til plasseringen. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

3

Hvis du vil legge til en etasje, klikker du på Legg til etasje. Skriv inn etasjenummeret og navnet (valgfritt), og klikk på Legg til. Gjenta for å legge til flere etasjer.

Hvis du vil redigere eller slette en etasje, holder du pekeren over etasjen og velger Rediger eller Slett.

4

Hvis du vil legge til merknader for plasseringen, klikker du på Legg til notater. Skriv inn merknadene, og klikk på Lagre for å legge til.

Hvis du vil redigere merknader, klikker du på tannhjulikonet og redigerer merknadene.

Gå til Arbeidsområder fra kundevisningen i admin.webex.com. Du kan legge til en plassering i et arbeidsområde enten enkeltvis eller samlet, fra Arbeidsområder.

  • Enkeltvis: Velg arbeidsområde fra listen, og klikk på Tilordne plassering under Plassering. Velg plasseringen du vil tilordne fra rullegardinlisten, og tilordne en etasje, hvis dette er angitt. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

    Hvis du vil redigere plasseringen, klikker du på tannhjulikonet og velger en annen plassering. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

  • Samlet: Velg arbeidsområdet du vil legge til en plassering i, og klikk på Rediger. Klikk på Plassering og velg plassering og etasje, hvis en er angitt. Klikk på Neste, og se gjennom endringene. Klikk på Bruk for å bekrefte endringene.