Platser hjälper dig att ordna organisationens personal i logiska grupper. Ett multinationellt företag kan till exempel ha flera kontor runt om i världen, vart och ett med markant olika samarbetskrav från Webex.

Användare och arbetsytor kan tilldelas en plats som identifieras med en fysisk adress. Du kanske till exempel vill skapa en Högkvarter plats som identifieras av en adress i en specifik stad. Användare i din organisation kan tilldelas den platsen som sitt hemmakontor. Arbetsytor kan vara fysiska områden inom den platsen, t.ex Huvudkonferensrum arbetsytan i Högkvarter plats.

Utöver de organisatoriska fördelarna med platser kan du använda en enda plats för både samtal och arbetsytor. Du kan även ansöka inställningsmallar och andra administrativa funktioner för att grupper och platser.

För att lägga till en enskild plats följer du stegen nedan. Information om hur du lägger till flera platser med en CSV-fil finns i Lägg till eller redigera flera platser .

Innan du börjar

Om du använder Webex Calling, se Konfigurera Webex Calling för din organisation .
1

Logga in på Control Hub , sedan under Hantering , välj Platser .

2

Klicka på Hantera plats > Skapa manuellt .

3

Ange följande information om platsen:

 • Platsnamn (Obligatoriskt) – Ange ett unikt namn för att identifiera platsen.
 • Land/region (Obligatoriskt) – Välj ett land för den här platsen. Du kan till exempel skapa en Högkvarter plats i USA och en Gren plats i Storbritannien. Det land du väljer avgör adressfälten som följer.
 • Gatuadress (Obligatoriskt) – Ange platsens gatuadress.
  • Om systemet känner igen gatuadressen som du har angett visas en lista med föreslagna adresser. Välj en av adresserna i listan för att visa en karta.
  • Du kan sedan flytta nålen för att välja en plats på kartan. När du flyttar nålen uppdateras platsinformationen.
  • Kartan visas endast om du väljer en adress i listan. om adressen du angav inte identifieras av systemet kan du spara den här platsen, men kartan visas inte.
 • Stad/stad – Ange en stad för den här platsen.
 • Delstat/provins/region – Välj en stat, ett provins eller en region i listruta.
 • Postnummer – Ange postnumret.
 • Språk för meddelande – Välj språk för ljudmeddelanden och uppmaningar för nya användare och funktioner.
 • E-postspråk – Välj språk för e-postkommunikation med nya användare.
 • Tidszon – Välj tidszon för platsen.
4

Lägg till våningsplan på platsen du precis skapade. Du kan även lägga till golv senare på något av följande sätt:

 • Följ anvisningarna i Hantera platser för att lägga till ett golv.
 • När du har klickat Skapa i nästa steg klickar du på Lägg till golv i Vad händer härnäst? fönster.
5

Klicka på Skapa för att slutföra skapandet av platsen. Ett unikt plats-ID genereras av Webex.

Nästa steg

Webex Calling, arbetsytor, våningar och användare i Vad händer härnäst? fönster.

En användare kan endast tilldelas en plats.

Lägg till användare på platser på något av följande sätt:

Lägg till användare i Control Hub Följ anvisningarna i Lägg till användare på platser manuellt eller i CSV-fil .

 
Tilldela platser åt användare en i taget Följ anvisningarna i Tilldela användare till platser en i taget .
Tilldela platser när du lägger till flera användare Följ anvisningarna i lägga till flera användare i Webex Control Hub med CSV-mallen .
Använd API :et för att lägga till användare på platser Följ anvisningarna i Lägg till användare på platser i API:et .

Lägg till användare på platser manuellt eller i CSV-fil

 1. Logga in på Control Hub , sedan under Hantering , välj Platser .
 2. Välj en plats.
 3. Välj Åtgärder > Visa användare
 4. Klicka på Hantera användare och klicka sedan på någon av dem Lägg till användare manuellt för att lägga till upp till 25 användare, eller Lägg till eller redigera i CSV för att lägga till flera användare samtidigt.
 5. Lägg till användarens förnamn, efternamn och e-postadress och klicka sedan på + .

  Du kan även lägga till användare genom att ange deras e-postadresser separerade med kommatecken.

 6. När du är klar med att lägga till användare klickar du på Nästa .
 7. Tilldela en meddelande-, mötes- eller samtalslicens till användarna och klicka sedan på Nästa .
 8. Klicka på Lägg till användare .
 9. Klicka på Slutför.

Tilldela användare till platser en i taget

Om den här användaren har Webex Calling, se Särskilda överväganden .

 1. Logga in på Control Hub och välj sedan Användare .
 2. Välj användare.
 3. I Profil flik under Användaruppgifter > Platser , välj platsen i listruta och klicka sedan på Spara .

Lägg till användare på platser i API :et

Administratörer kan hantera platser och lägga till användare på platser i API:t.

Det tidigare API :et för samtalsplatser har helt migrerats till att använda /v1/locations. Du kan använda den här API -slutpunkten för att hantera samtalsarbetsbelastningen.

API :et för arbetsytor för platser finns ihttps://developer.webex.com/docs/api/v1/workspace-locations . De primära CRUD-åtgärderna för /v1/workspace-locations kommer att interagera med samma databas som /v1/locations, men ger ytterligare funktioner, till exempel hantering av golv.

KOMMER SNART: Som fullständig administratör kan du utse administratörer för att hantera samtalstjänsten på en plats.

Du kan visa och redigera användare och arbetsytor som har tilldelats en plats. För Webex Calling användare, se Särskilda överväganden .


 
En användare eller en arbetsyta kan endast tilldelas en plats.
1

Logga in på Control Hub , sedan under Hantering , välj Platser .

2

Välj en plats.

3

Välj den flik och ruta som du vill redigera och klicka sedan på för att göra ändringar.

 • För att lägga till våningsplan väljer du Golv fliken och klicka sedan på Lägg till golv . Ange önskat våningsnummer och valfritt namn och klicka sedan på Lägg till .
 • För att lägga till Samtal på den här platsen väljer du Ringer fliken och klicka sedan på Konfigurera samtal .
4

Om du vill visa användare och arbetsytor som har tilldelats den här platsen väljer du Åtgärder menyn och välj sedan Visa användare eller Visa arbetsytor . Du kan välja en användare eller arbetsyta och lägga till en plats.

Nästa steg

Du kan tilldela inställningsmallar till en plats.
Information om hur du tar bort flera platser med en CSV-fil finns i Ta bort flera platser .

Innan du börjar

Om du har användare med Webex Calling, se Särskilda överväganden .
1

Logga in på Control Hub , sedan under Hantering , välj Platser .

2

Välj en plats.

3

Välj Åtgärder > Ta bort plats .

 • Om en plats inte har konfigurerats för Webex Calling kan den tas bort och tilldelningen av användare och arbetsytor tas bort.
 • Om en plats har konfigurerats för Webex Calling kan den inte tas bort förrän du klickar på den Inaktivera samtal .
 • Om en plats innehåller användare och/eller arbetsytor som har konfigurerats för Webex Calling, kan de inte tas bort förrän du tar bort Webex Calling -licensen. Mer information finns i Särskilda överväganden .
4

Klicka på Ta bort.

Du kan lägga till en arbetsyta, till exempel ett konferensrum eller ett öppet utrymme, på en plats.

 
En arbetsyta kan endast tilldelas en plats.
1

Logga in på Control Hub , sedan under Hantering , välj Arbetsytor .

2

Klicka på Lägg till arbetsyta .

3

Lägg till arbetsytans namn (obligatoriskt) samt valfri information som typ av arbetsyta (mötesrum, öppet utrymme, skrivbord etc.), arbetsytans kapacitet och plats. Klicka sedan på Nästa .

4

Lägg till enheter eller klicka Ingen enhet och klicka sedan på Nästa .

Du kan även lägga till enheter senare genom att redigera en arbetsyta.
5

Lägg till samtals- eller schemaläggningstjänster eller välj Inga och klicka sedan på Nästa .

Du kan även lägga till tjänster senare. Mer information finns i Lägg till tjänster i en befintlig arbetsyta med Webex Room-, Desk- och Board-enheter .

Webex Calling användare och/eller arbetsytor

Om det finns Webex Calling användare och/eller arbetsytor som har tilldelats en plats kan du inte redigera eller ta bort platsen eller ta bort användare eller arbetsytor från en plats förrän du ta bort deras Webex Calling -licens , eftersom Webex Calling kräver en plats.

När du har tagit bort användarnas Webex Calling licenser kan det ta upp till 24 timmar innan det visas i programmet.

Licenser läggs till eller tas bort

När användare lägger till eller tas bort från en plats i Control Hub tillämpas organisations-licensmallen (om en sådan finns definierad) på användaren. Detta kan leda till att ytterligare licenser läggs till för användaren eller att licenser tas bort från användaren, om spara licens är avstängd. Detta påverkar användare som har en annan uppsättning licenser än organisationsmallen. Detta påverkar inte användare som använder grupplicensmallen eller som hanterar användare med CSV eller API. En åtgärd för det här problemet kommer att lanseras inom kort.

Arbetsytor och samtalsplatser

Vissa organisationer som har arbetsytor som tidigare har tilldelats både samtals- och arbetsytor. Eftersom en arbetsyta nu bara kan tilldelas en plats, flyttar vi proaktivt dessa arbetsytor till den nya upplevelsen och kopplar dem endast till samtalsplatsen. Kunder med många arbetsytor hanteras med en dispensprocess. Kontakta din kontorepresentant om du har frågor.

Undantagna organisationerSärskilda egenskaper
Arbetsytor utan en arbetsyta Tilldelad till deras samtalsplats.
På informationssidan för arbetsytan visas samtalsplatsen.
Arbetsytor/enhetslistor filtreras efter uppringningsplats.
Arbetsytor med både en arbetsyta och en samtalsplats Dubbeltilldelad till både arbetsytan och samtalsplatsen.

 
Vi rekommenderar att du granskar dina arbetsytor som är dubbeltilldelade och endast tilldelar arbetsytan till en plats. Du kan välja antingen samtals- eller arbetsytor som har migrerats. Cisco har inte stöd för dubbelt tilldelade arbetsytor och erbjuder handböcker till kunder som hjälper till med migreringen i scenarier där de har ett stort antal berörda arbetsytor. Kontakta din kontorepresentant för mer information.
På informationssidan för arbetsytan visas arbetsytan, men inte samtalsplatsen.
Arbetsytor/enhetslistor filtreras efter arbetsytans plats. Om du filtrerar efter samtalsplats visas inte den relevanta arbetsytan.
Arbetsytan för en samtalsarbetsyta kan ändras.
Den Plats med samtalsuppgifter Arbetsytans sammanfattning visar inte antalet arbetsytor.
Du hittar samtalsplatsen som är kopplad till en arbetsyta genom att söka efter ett arbetsytanamn under Ringer > Siffror .
Om samtalstjänsten läggs till i en arbetsyta läggs den även till på befintliga platser som är kopplade till den arbetsytan, även om de inte har samtalstjänsten.

Arbetsytor som är tilldelade en enskild plats kommer att helt migreras till den platsen.

Alla kunder och partner ser den nya platsupplevelsen. Nya platser skapas i den nya infrastrukturen.

Dubblett av arbetsytor och namn på uppringda platser

Befintliga arbetsytor och samtalsplatser har migrerats till en enda plats för både arbetsytor och samtal. Dubblettnamn som påträffades i migreringsprocessen bytte namn eftersom dubblettnamn inte är tillåtna.

I de fall då migreringen av en uppringningsplats stötte på en namnkonflikt migrerades uppringningsplatsen med suffixet -CALL efter namnet.

Problemet har ingen funktionspåverkan. Till exempel kan administratören bara se Plats 1 och Plats 1-SAMTAL i listan över platser. Administratören kan konsolidera de två platserna på något av följande sätt:

 • Kopiera relevant information från Plats1 till Plats1-SAMTAL
 • Ta bort plats1
 • Byt namn på plats1-SAMTAL till plats1