Installer eller opgrader firmwaren – en oversigt

Firmware er et program, der er kodet ind i en enhed, så det kan afvikles i henhold til dens funktioner. Det er vigtigt at installere eller opgradere til den nyeste firmware-version, da den ofte indeholder forbedringer som f.eks. nye funktioner eller registrerer fejl, der forårsager sikkerhedsbrist eller problemer med ydeevnen. Den sikrer også, at netværket er sikkert, eliminerer hyppig netværksafbrydelser eller forbigående problemer med forbindelsen.

Du kan opgradere telefonens firmware med protokoller som, TFTP, HTTP eller HTTPS. Når opgraderingen er udført, genstartes telefonen automatisk.

Forudsætning

Før du begynder at opgradere firmwaren, skal du sørge for at registrere de krævede virksomhedstelefoner i Cisco Unified Communications Manager.

Download filen

Benyt følgende fremgangsmåde for at downloade firmwaren på Cisco IP-telefon 7800-serien og Cisco IP-telefon 8800-serien.

1

Gå til siden Cisco-softwareoverførsel.

2

Vælg Slutpunkter til samarbejde > IP-telefoner > IP-telefon 8800-serien eller IP-telefon 7800-serien.

3

Vælg Cisco IP-telefonmodellen F. eks. IP-telefon 8861.

Siden Vælg en software type vises.
4

Klik på SIP-software (Session Initiation Protocol) som softwaretypen.

5

Gå til Alle frigivelser > SIPv. 12, og vælg den relevante version. Det kunne f.eks. være frigivelse 12.5 (1) SR2.

Detaljer om Filoplysninger vises.
6

(Valgfri) Anbring din musemarkør på filnavnet for at se fildetaljer og kontrolsumsværdier. F.eks. cmterm-88xx-sip.12-5-1SR2-2.k3.cop.sgn.

7

Download filen til en passende placering på din opgraderingsserver.

Installer eller opgrader firmwaren

Benyt følgende fremgangsmåde for at installere eller opgradere firmwaren.

Forudsætning

Før du begynder at installere eller opgradere firmwaren, skal du kontrollere telefonens eksisterende firmware- eller indlæsningsversion af telefonen. Hvis du vil se listen over Cisco IP telefoner med de tilhørende firmware-eller indlæsnings versioner, skal du gå til Cisco Unified CM Administration > enhed > enhedsindstillinger > enhedens standarder .

1

Log på websiden Cisco Unified OS Administration.

2

Gå til Softwareopgraderinger > Installer/opgrader.

Siden Softwareinstallation/-opgradering vises med Softwareplacering og Opgraderingsindstillinger.
3

Angiv detaljerne i de respektive afsnit:

 • Softwareplacering

  • Kilde – vælg din lokale kilde eller fjernkilde til opgradering. F.eks. eksternt filsystem.

  • Adressebog – angiv stien til programrettelsesfilen på fjernsystemet.

  • Server – angiv FTP-eller SFTP--servernavnet for eksterne filsystemer.

  • Brugernavn – angiv brugernavnet på fjernnoden.

  • Brugeradgangskode – angiv adgangskoden for fjernnoden.

  • Overførselsprotokol – vælg overførselsprotokol på rullelisten.

  • SMTP-server – angiv IP-adressen for SMTP-serveren.

  • E-maildestination – indtast din e-mailadresse sammen med SMTP-serveren. Du modtager en e-mailbesked, når opgraderingen er fuldført.

 • Opgraderingsindstillinger

  • Fortsæt med opgraderingen efter download – markér afkrydsningsfeltet Fortsæt med opgradering efter download for at starte opgraderingen eller installationen, så snart filen er hentet.

  • Skift-version-server efter opgradering – markér afkrydsningsfeltet Skift-version-server efter opgradering for at genstarte systemet automatisk, når opgraderingen er fuldført.

4

Klik på Næste.

5

På siden Softwareinstallation/-opgradering skal du klikke på rullelisten Indstillinger/opgraderinger og vælge den fil, du har downloadet tidligere, og klikke på Næste.

Når filen er installeret eller opgraderet, vises en bekræftelsesmeddelelse.
6

Gå til Cisco Unified Serviceability, og vælg Værktøjer > Kontrolcenter – funktionstjenester.

7

Vælg Cisco TFTP -tjeneste, og klik på Genstart.

Kontrollér firmware-versionen

Når du har installeret eller opgraderet firmware-versionen, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at bekræfte den.

1

Gå til Cisco Unified CM Administration, og vælg Enhed > Enhedsindstillinger > Enhedsstandardværdier.

Siden Standardkonfiguration for enhed vises med en liste over telefoner og firmware-versioner.
2

Bekræft det nye navn på firmwareafbildningen, der er angivet ud for Cisco IP-telefonmodellen i kolonnen Indlæsningsoplysninger. Du kan også få vist telefonens tidligere version af indlæsning/firmware på skærmen Inaktive indlæsningsoplysninger.