Installere eller oppgradere FAS Tvaren-en oversikt

En fastvare er et program som er kodet til en enhet for å gjøre den til en følge av dens funksjoner. Det er viktig å installere eller oppgradere til den nyeste FAS tvare versjonen fordi de ofte inneholder forbedringer som nye funksjoner eller feil rettings funksjon som fører til sikkerhets problem eller ytelses problem. Den sørger også for at nettverket er sikkert, eliminerer hyppighet for nettverks frakobling eller med uregelmessige tilkoblings problemer.

Du kan oppgradere telefonens fastvare med protokoller som, TFTP, HTTP eller HTTPS. Etter oppgraderingen startes telefonen automatisk på nytt.

Kravene

Før du starter å oppgradere FAS tvaren, må du forsikre deg om at du registrerer de nødvendige bedrifts telefonene med Cisco Unified Communications Manager.

Last ned filen

Følg denne fremgangs måten for å laste ned fas tvaren på Cisco IP Phone 7800-serien og Cisco IP Phone 8800-serien.

1

Naviger til siden for nedlasting av Cisco-programvare.

2

Velg samarbeids ende punkter > IP telefoner > IP telefon 8800-serien eller IP telefon 7800 serien.

3

Velg Cisco IP Phone modellen. For eksempel IP telefon 8861.

Siden Velg en program vare type vises.
4

Klikk på Session Initiation Protocol (SIP)-program varen som program vare type.

5

Gå til alle versjoner > SIPv. 12 og velg riktig versjon. Du kan for eksempel slippe 12.5 (1) SR2.

Fil informasjons detaljene vises.
6

Eventuelle Plasser muse pekeren på fil navnet for å se fil detaljene og kontroll sum verdiene. For eksempel: cmterm-88xx-SIP. 12-5 -1sr2-2. K3. opier. Sgn.

7

Last ned filen til et passende sted på serveren for oppgradering.

Installere eller oppgradere FAS Tvaren

Følg denne Fremgangs måten for å installere eller oppgradere FAS tvaren.

Kravene

Før du begynner å installere eller oppgradere FAS tvaren, må du sjekke den eksisterende FAS tvaren eller innlastings versjonen av telefonen. Hvis du vil vise listen over Cisco IP-telefoner med tilhørende fastvare eller innlastings versjoner, går du til Cisco Unified CM Administration > enhet > enhets innstillinger > enhets standarder.

1

Logg på Cisco Unified OS Administration web-side.

2

Gå til program vare oppdateringer > Installer/Oppgrader.

Siden program vare installasjon/-oppgradering vises med program vare plassering og oppgraderings alternativer.
3

Skriv inn detaljene i de respektive delene:

 • Program vare plassering

  • Kilde – Velg din lokale kilde eller ekstern kilde for oppgradering. For eksempel eksternt filesystem.

  • Katalog – Angi banen til oppdaterings filen på det eksterne systemet.

  • Server – angi navnet på FTP eller SFTP-serveren for eksterne fil systemer.

  • Bruker navn – Angi bruker navnet for den eksterne noden.

  • Bruker passord – angi passordet for den eksterne noden.

  • Overførings protokoll – Velg overførings protokollen fra rulle gardin listen.

  • SMTP-server – angi IP adressen til SMTP-serveren.

  • e-postdestinasjon – skriv inn e-postadressen din sammen med SMTP-serveren. Du vil motta et e-postvarsel når du har fullført oppgraderingen.

 • Oppgraderings alternativer

  • Fortsett med oppgradering etter nedlasting -Merk av i avmerkings boksen Fortsett med oppgradering etter nedlasting for å starte oppgraderingen eller installasjonen umiddelbart etter at fil nedlastingen er fullført.

  • Switch-Version server etter oppgradering – Merk av i avmerkings boksen Bytt-Version-server etter oppgradering for å starte systemet på nytt automatisk etter at oppgraderingen er fullført.

4

Klikk på Neste.

5

Klikk på rulle gardin listen alternativer/oppgraderinger på siden program vare installasjon/Oppgrader , og velg filen du har lastet ned tidligere, og klikk på neste.

Når filen er installert eller oppgradert, vises en bekreftelses melding.
6

Gå til Cisco Unified Serviceability og velg verktøy > Control Center-feature Services.

7

Velg Cisco TFTP-tjeneste og klikk på Start på nytt.

Kontroller FAS Tvare versjonen

Når du har installert eller oppgradert FAS tvare versjonen, gjør du følgende for å verifisere den.

1

Fra Cisco Unified CM Administration velger du enhet > enhets innstillinger > enhets standarder.

Standard konfigurasjons side for enheter vises med en liste over telefoner og FAS tvare versjoner.
2

Kontroller navnet på den nye fas tvare avbildningen som er oppført ved siden av Cisco IP Phone modellen i kolonnen last inn informasjon. Du kan også vise den forrige belastnings-eller FAS tvare versjonen av telefonen i kolonnen for inaktiv innlastings informasjon.