Instalowanie lub uaktualnianie oprogramowania układowego — przegląd

Oprogramowanie układowe to programy zapisane w urządzeniu w celu ich wykonania zgodnie z jego możliwościami Ważne jest, aby zainstalować lub uaktualnić najnowszą wersję oprogramowania układowego, ponieważ często zawierają udoskonalenia, takie jak nowe funkcje lub poprawka defektów, która powoduje lukę w zabezpieczeniach lub problem z wydajnością Utrzymuje również bezpieczeństwo sieci, eliminuje częste rozłączenia sieciowe lub przejściowe problemy z połączeniem.

Oprogramowanie sprzętowe telefonu można uaktualniać przy użyciu protokołów takich jak, TFTP, HTTP i HTTPS Po zakończeniu uaktualnienia telefon zostanie automatycznie uruchomiony ponownie

Wymagane wstępnie dla

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy się upewnić, że wymagane telefony w przedsiębiorstwie zostaną zarejestrowane z systemem Cisco Unified Communications Manager.

Pobierz plik

W celu pobrania oprogramowania sprzętowego na Cisco IP Phone serii 7800 i Cisco IP Phone 8800 serii należy wykonać następującą procedurę

1

Przejdź do strony pobierania oprogramowania firmy Cisco

2

Wybierz punkty współpracy > IP telefony > IP telefonów serii 8800 lub IP telefonów 7800

3

Wybierz model Cisco IP Phone. Na przykład IP telefon 8861.

Zostanie wyświetlona strona wybierz typ oprogramowania.
4

Kliknij oprogramowanie Session Initiation Protocol (SIP) jako typ oprogramowania.

5

Przejdź do wszystkich wydań > SIPv. 12 i wybierz odpowiednią wersję. Na przykład wydanie 12.5 (1) SR2.

Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o pliku.
6

Dodatkowego Aby wyświetlić szczegółowe informacje o pliku i wartości sumy kontrolnej, należy umieścić wskaźnik myszy na nazwie pliku Na przykład plik cmterm-88xx-SIP. 12-5 -1sr2-2. K3. COP. SGN.

7

Pobierz plik we właściwej lokalizacji na serwerze uaktualnienia.

Instalowanie lub uaktualnianie oprogramowania układowego

W celu zainstalowania lub uaktualnienia oprogramowania sprzętowego wykonaj następującą procedurę:

Wymagane wstępnie dla

Przed rozpoczęciem instalowania lub uaktualniania oprogramowania układowego należy sprawdzić istniejące oprogramowanie sprzętowe lub numer ładowania telefonu. Aby wyświetlić listę telefonów IP Cisco z odpowiednimi wersjami oprogramowania układowego lub ładowania, przejdź do Cisco Unified CM Administration urządzenie > > ustawienia urządzenia > domyślnych urządzenia.

1

Zaloguj się na Cisco Unified OS Administration stronie www.

2

Przejdź do aktualizacji oprogramowania > instalowania/aktualizowania.

Zostanie wyświetlona strona instalacja/aktualizacja oprogramowania z lokalizacją oprogramowania i opcjami uaktualniania
3

W odpowiednich sekcjach wprowadź szczegółowe informacje:

 • Lokalizacja oprogramowania

  • Źródło — umożliwia wybranie lokalnego źródła lub zdalnego źródła do uaktualnienia. Na przykład zdalny system plików.

  • Directory — wprowadź ścieżkę do pliku poprawki w systemie zdalnym.

  • serwer — wprowadź FTP lub SFTP nazwę serwera dla zdalnych systemów plików.

  • Nazwa użytkownika — Wprowadź nazwę użytkownika węzła zdalnego.

  • Hasło użytkownika — Wprowadź hasło węzła zdalnego.

  • Protokół przesyłania — Wybierz protokół transferu z listy rozwijanej.

  • SMTP Server — wprowadź adres IP serwera SMTPowego.

  • adresat wiadomości e-mail — wprowadź swój adres e-mail wraz z serwerem SMTP. Po pomyślnym zakończeniu uaktualnienia otrzymasz powiadomienie e-mail

 • Opcje uaktualniania

  • Kontynuuj uaktualnianie po zakończeniu pobierania — zaznacz pole wyboru Kontynuuj Uaktualnij po zabraniu, Aby rozpocząć uaktualnienie lub instalację natychmiast po zakończeniu pobierania pliku.

  • Serwer wersji przełącznika po uaktualnieniu — zaznacz pole wyboru serwer wersji przełącznika po uaktualnieniu, Aby ponownie uruchomić system po zakończeniu uaktualnienia

4

Kliknij przycisk Dalej.

5

Na stronie Instalacja/aktualizacja oprogramowania kliknij listę rozwijaną opcje/uaktualnienia i wybierz wcześniej pobrany plik i kliknij przycisk dalej

Po zainstalowaniu lub uaktualnieniu pliku pojawi się komunikat z potwierdzeniem
6

Przejdź do Cisco Unified Serviceability i wybierz kolejno opcje narzędzia > centrum sterowania — usługi

7

Wybierz usługę Cisco TFTP i kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Sprawdź wersję oprogramowania układowego

Po zainstalowaniu lub uaktualnieniu wersji oprogramowania układowego należy wykonać następującą procedurę

1

W Cisco Unified CM Administration wybierz kolejno opcje urządzenie > ustawienia urządzenia > domyślnych ustawień urządzenia

Zostanie wyświetlona strona domyślna konfiguracja urządzenia z listą telefonów i wersji oprogramowania sprzętowego.
2

Sprawdź nazwę nowego obrazu firmware znajdującego się obok modelu Cisco IP Phone w kolumnie załaduj informacje. Można również wyświetlić poprzednią wersję ładowania i firmware telefonu w kolumnie informacje o nieaktywnym załadowaniu.