Installera eller uppgradera den fasta programvaran – en översikt

Fast programvara är programvara som är kodad i enheten så att den kan utföra sina funktioner. Det är viktigt att installera eller uppgradera till den senaste versionen av den fasta programvaran eftersom den ofta innehåller förbättringar som nya funktioner eller åtgärdar fel som säkerhetsproblem eller problem med prestanda. Det håller också nätverket säkert, eliminerar återkommande nätverksavbrott eller tillfälliga anslutningsproblem.

Du kan uppgradera telefonens fasta programvara via protokoll som TFTP, HTTP och HTTPS. Telefonen startas om automatiskt efter uppgraderingen.

Förutsättningar

Innan du börjar uppgradera den fasta programvaran ska du kontrollera att du registrerar nödvändiga företagstelefoner i Cisco Unified Communications Manager.

Ladda ner filen

Utför följande steg för att ladda ner den fasta programvaran till Cisco IP-telefon i 7800-serien och Cisco IP-telefon i 8800-serien.

1

Navigera till nedladdningssidan för Cisco-programvara.

2

Välj Collaboration – ändpunkter och telefoner > IP-telefoner > IP-telefon i 8800-serien eller IP-telefon i 7800-serien.

3

Välj din Cisco IP-telefonmodell Till exempel IP-telefon 8861.

Sidan Välj en programvarutyp visas.
4

Klicka på Session Initiation Protocol (SIP) Software som typ av programvara.

5

Gå till Alla versioner > SIPv.12 och välj en lämplig version. Till exempel Version 12.5(1) SR2.

Filinformationen visas.
6

(Valfritt) Håll muspekaren över filnamnet om du vill se filinformationen och kontrollsummevärden. Till exempel cmterm-88xx-sip.12-5-1SR2-2.k3.cop.sgn.

7

Ladda ner filen till en lämplig plats på uppgraderingsservern.

Installera eller uppgradera den fasta programvaran

Utför följande procedur för att installera eller uppgradera den fasta programvaran.

Förutsättningar

Innan du börjar installera eller uppgradera den fasta programvaran ska du kontrollera telefonens befintliga fasta programvara eller laddningsversion. Om du vill se en lista med Cisco IP-telefoner och motsvarande fast programvara eller laddningsversion går du till Cisco Unified CM Administration > Enhet > Enhetsinställningar > Enhetsstandarder.

1

Logga in på webbsidan för Cisco Unified OS Administration.

2

Gå till Programvaruuppgraderingar > Installera/uppgradera.

Sidan Installation/uppgradering av programvara visas med Programvaruplats och Uppgraderingsalternativ.
3

Ange informationen i respektive avsnitt:

 • Programvaruplats

  • Källa – välj din lokala källa eller fjärrkälla för uppgradering. Till exempel Fjärrfilsystem.

  • Katalog – ange sökvägen till korrigeringsfilen i fjärrsystemet.

  • Server – ange namnet på FTP- eller SFTP-servern för fjärranslutna filsystem.

  • Användarnamn – ange inloggningsnamnet på fjärrnoden.

  • Användarens lösenord – ange lösenordet på fjärrnoden.

  • Överföringsprotokoll – välj ett överföringsprotokoll i listrutan.

  • SMTP-server – ange IP-adressen till SMTP-servern.

  • E-postmål – ange din e-postadress tillsammans med SMTP-servern. Du får ett e-postmeddelande när uppgraderingen har slutförts.

 • Uppgraderingsalternativ

  • Fortsätt med uppgraderingen efter nedladdning – markera kryssrutan Fortsätt med uppgraderingen efter nedladdning om du vill starta uppgraderingen eller installationen direkt när filen har laddats ner.

  • Byt serverversion efter uppgraderingen – markera kryssrutan Byt serverversion efter uppgraderingen om du vill starta om systemet automatiskt när uppgraderingen har slutförts.

4

Klicka på nästa.

5

Klicka på listrutan Alternativ/uppgraderingar på sidan Installation/uppgradering av programvara, välj filen du laddade ner tidigare och klicka på Nästa.

När filen har installerats eller uppgraderats visas ett bekräftelsemeddelande.
6

Gå till Cisco Unified Serviceability och välj Verktyg > Control Center – Funktionstjänster.

7

Välj Cisco Tftp-tjänst och klicka på Starta om.

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

När du har installerat eller uppgraderat versionen av den fasta programvaran ska du kontrollera den med följande procedur.

1

Gå till Cisco Unified CM Administration och välj Enhet > Enhetsinställningar > Standardvärden för enhet.

Sidan Enhetens standardkonfiguration visas med en lista över telefoner och versioner av den fasta programvaran.
2

Kontrollera det nya namnet på programvaruavbildningen som anges bredvid Cisco IP-telefonmodellen i kolumen Laddningsinformation. Du kan också se den tidigare versionen av telefonens laddning/fasta programvara i kolumnen Inaktiv laddningsinformation.