Rediger politikker for opkaldskø

Politikker for opkaldskø er vigtige, hvis man vil forstå, hvordan opkald kommer ind og ud af køen.De tjenester, der er en del af køpolitikkerne, har forrang i den samme prioritetsrækkefølge som den, der er nævnt nedenfor.
 • Ferietjeneste
 • Nattjeneste
 • Tvunget videresendelse
 • Strandede opkald
De tjenester, der er aktiveret i opkaldskø, har forrang og indgår i opkaldskøen for at bestemme, hvordan opkaldet
 • håndteres, når opkaldskøen bliver fuld
 • returneres, når agenten ikke besvarer opkaldene
 • behandles, når køen ikke har nogen agenter

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og klikke på Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

Konfigurer opkaldskøen for at dirigere opkald forskelligt i løbet af ferien

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og klikke på Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

Klik på Ferietjeneste på sidepanelet, og klik på Administrer.

4

Aktivér ferietjeneste.

5

Vælg en mulighed i rullemenuen.

 • Udfør en funktionsmåde ved optaget
 • Overfør til telefonnummer – indtast det telefonnummer, som du vil overføre opkaldet til.
6

Vælg Ferieplan i rullemenuen.

Du kan også konfigurere nye ferieplaner, hvis en bestemt ferieplan ikke er angivet i rullemenuen.
7

Markér handlingsafkrydsningsfeltet Afspil meddelelse før ferietjeneste for at afspille meddelelsen om ferietjeneste.

8

Vælg en meddelelsestype med en af følgende muligheder:

 • Afspil standardmeddelelse.

 • Afspil brugertilpasset meddelelse – du kan overføre en brugertilpasset meddelelse.

  1. Klik på Vedhæft en fil for at overføre en brugertilpasset meddelelsesfil fra dit lokale system.
  2. Vælg den overførte brugertilpassede meddelelsesfil i rullemenuen.
9

Klik på Gem for at gemme tjenesten.

Konfigurer opkaldskøen til at dirigere opkald forskelligt i løbet af de timer, hvor køen ikke er i brug.Dette bestemmes af en tidsplan, der definerer køens åbningstider.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og klikke på Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

Klik på Nattjeneste på sidepanelet, og klik på Administrer.

4

Aktivér nattjeneste.

5

Vælg en mulighed i rullemenuen.

 • Udfør en funktionsmåde ved optaget
 • Overfør til telefonnummer – indtast det telefonnummer, som du vil overføre opkaldet til.
6

Markér afkrydsningsfeltet Afspil meddelelse før nattjeneste for at afspille meddelelsen om nattjeneste.

7

Vælg en meddelelsestype med en af følgende:

 • Standardmeddelelse.

 • Brugertilpasset meddelelse – du kan overføre en brugertilpasset meddelelse.

  1. Klik på Vedhæft en fil for at overføre en brugertilpasset meddelelsesfil fra dit lokale system.Du kan maks. overføre fire filer.
  2. Vælg den overførte brugertilpassede meddelelsesfil i rullemenuen.
8

Vælg Åbningstider i rullemenuen.

Du kan også konfigurere nye åbningstider, hvis en bestemt åbningstid ikke er angivet i rullemenuen.
9

Aktivér tvunget nattjeneste nu, uanset hvad åbningstiderne er, så opkald tvinges uanset åbningstiden.

10

Vælg en meddelelsestype med en af følgende muligheder:

 • Afspil standardmeddelelse.

 • Afspil brugertilpasset meddelelse – du kan overføre en brugertilpasset meddelelse.

  1. Klik på Vedhæft en fil for at overføre en brugertilpasset meddelelsesfil fra dit lokale system.
  2. Vælg den overførte brugertilpassede meddelelsesfil i rullemenuen.
11

Klik på Gem for at gemme tjenesten.

Gør det muligt at sætte køen i nødtilstand, så opkald kan viderestilles til et andet sted i nødstilfælde.Konfigurer opkaldskøen for at omstille nye indgående opkald midlertidigt til en anden rute uafhængigt af ruten Nattjeneste og Ferietjeneste.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og klikke på Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

I sidepanelet ud for Tvunget videresendelse skal du klikke på Administrer.

4

Aktivér tvunget videresendelse.

5

Indtast det telefonnummer, som du vil overføre opkaldet til.

6

Markér afkrydsningsfeltet Afspil meddelelse før videresendelse for at afspille den tvungne meddelelse om videresendelse.

7

Vælg en meddelelsestype med en af følgende muligheder:

 • Standardmeddelelse.

 • Brugertilpasset meddelelse – du kan overføre en brugertilpasset meddelelse.

  1. Klik på Vedhæft en fil for at overføre en brugertilpasset meddelelsesfil fra dit lokale system.
  2. Vælg den overførte brugertilpassede meddelelsesfil i rullemenuen.
8

Klik på Gem for at gemme tjenesten.

Et strandet opkald behandles af en kø uden agenter til at tage opkald.Konfigurer politikken for dirigering af opkaldskø for opkald, der er strandet i køen, når alle agenter er logget ud.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og klikke på Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

I sidepanelet ud for Strandede opkald skal du klikke på Administrer.

4

Vælg en af valgmulighederne for, hvad du vil gøre med strandede opkald.

 • Forlad i kø – opkaldet forbliver i køen.
 • Udfør funktionsmåden ved optaget – opkald fjernes fra køen og får udført en funktionsmåde ved optaget.Hvis køen er konfigureret med en tjeneste til viderestilling af opkald, hvis en agent er optaget, eller telefonsvarer, håndteres opkaldet i overensstemmelse hermed.
 • Overfør til telefonnummer – opkald fjernes fra køen og overføres til det konfigurerede telefonnummer.
 • Nattjeneste – opkald håndteres i henhold til nattjenestekonfigurationen.Hvis nattjenestehandlingen ikke er aktiveret, forbliver de strandede opkald i køen.
 • Afspil ringetone, indtil opkalderen lægger på – opkald fjernes fra køen og får afspillet en ringetone, indtil opkalderen afbryder opkaldet.Den tilbagekaldstone, som den person, der ringer op, hører, tilpasses i henhold til opkalderens landekode.
 • Afspil meddelelse, indtil opkalder lægger på – opkald fjernes fra køen, og en meddelelse vil blive afspillet i en sløjfe, indtil opkalderen afbryder opkaldet.
  1. Vælg en meddelelseslyd med en af følgende muligheder:
   • Standardmeddelelse.

   • Brugertilpasset meddelelse – du kan overføre en brugertilpasset meddelelse.

    1. Klik på Vedhæft en fil for at overføre en brugertilpasset meddelelsesfil fra dit lokale system.
    2. Vælg den overførte brugertilpassede meddelelsesfil i rullemenuen.
5

Klik på Gem for at gemme tjenesten.