Rediger retningslinjene for samtalekøer

Retningslinjer for samtalekøer er viktige for å forstå hvordan samtaler plasseres i og fjernes fra køen.Tjenestene som er en del av retningslinjene for køer, har forrang i samme prioritetsrekkefølge som står nevnt nedenfor.
 • Ferietjeneste
 • Nattservice
 • Tvungen viderekobling
 • Samtaler som står fast
Tjenestene som er aktivert i samtalekøen, følger prioritetsrekkefølgen og går inn i samtalekøen for å finne ut hvordan samtalen
 • håndteres når samtalekøen blir full
 • returneres når agenten ikke svarer på anropene
 • behandles når køen ikke har noen agenter

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester og klikker på Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

Konfigurer samtalekøen til å rute samtaler annerledes i ferier

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester og klikker på Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Ferietjeneste, klikker du på Administrer.

4

Aktiver ferietjeneste.

5

Velg et alternativ fra rullegardinlisten.

 • Utfør en opptattbehandling
 • Overføring til telefonnummer – Skriv inn telefonnummeret du vil overføre samtalen til.
6

Velg Ferieplan fra rullegardinlisten.

Du kan også konfigurere nye ferieplaner hvis en bestemt ferieplan ikke er oppført i rullegardinlisten.
7

Merk av for Spill av kunngjøring før ferietjenestehandling for å spille av ferietjenestekunngjøringen.

8

Velg en kunngjøringstype med ett av følgende alternativer:

 • Spill av standard kunngjøring.

 • Spill av egendefinert kunngjøring – du kan laste opp en egendefinert melding.

  1. Klikk på Legg ved en fil for å laste opp en egendefinert kunngjøringsfil fra det lokale systemet ditt.
  2. Velg den opplastede egendefinerte kunngjøringsfilen fra rullegardinlisten.
9

Klikk på Lagre for å lagre tjenesten.

Konfigurer samtalekøen til å rute samtaler annerledes i de timene når køen ikke er i drift.Dette bestemmes av en tidsplan som definerer åpningstider for køen.

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester og klikker på Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Nattjeneste, klikker du på Administrer.

4

Aktiver nattjeneste

5

Velg et alternativ fra rullegardinlisten.

 • Utfør en opptattbehandling
 • Overføring til telefonnummer – Skriv inn telefonnummeret du vil overføre samtalen til.
6

Merk av for Spill av kunngjøring før nattjenestehandling for å spille av nattjenestekunngjøringen.

7

Velg en kunngjøringstype med ett av følgende:

 • Standard kunngjøring.

 • Egendefinert kunngjøring – du kan laste opp en egendefinert melding.

  1. Klikk på Legg ved en fil for å laste opp en egendefinert kunngjøringsfil fra det lokale systemet ditt.Du kan laste opp maksimalt fire filer.
  2. Velg den opplastede egendefinerte kunngjøringsfilen fra rullegardinlisten.
8

Velg Arbeidstider fra rullegardinlisten.

Du kan også konfigurere nye arbeidstider hvis bestemte arbeidstider ikke er oppført i rullegardinlisten.
9

Aktiver tvungen nattjeneste nå uavhengig av de planlagte arbeidstidene for å fremtvinge samtaler uavhengig av arbeidstidene.

10

Velg en kunngjøringstype med ett av følgende alternativer:

 • Spill av standard kunngjøring.

 • Spill av egendefinert kunngjøring – du kan laste opp en egendefinert melding.

  1. Klikk på Legg ved en fil for å laste opp en egendefinert kunngjøringsfil fra det lokale systemet ditt.
  2. Velg den opplastede egendefinerte kunngjøringsfilen fra rullegardinlisten.
11

Klikk på Lagre for å lagre tjenesten.

Gjør at køen kan settes i nødmodus for å videresende anrop til et annet sted under nødsituasjonen.Konfigurer samtalekøen til å midlertidig omdirigere nye innkommende anrop til en annen rute, uavhengig av ruten for nattjenesten og ferietjenesten.

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester og klikker på Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Tvungen viderekobling, klikker du på Administrer.

4

Aktiver Tvungen viderekobling.

5

Skriv inn telefonnummeret du vil overføre samtalen til.

6

Merk av for Spill av kunngjøring før videresending for å spille av kunngjøringen for tvungen videresending.

7

Velg en kunngjøringstype med ett av følgende alternativer:

 • Standard kunngjøring.

 • Egendefinert kunngjøring – du kan laste opp en egendefinert melding.

  1. Klikk på Legg ved en fil for å laste opp en egendefinert kunngjøringsfil fra det lokale systemet ditt.
  2. Velg den opplastede egendefinerte kunngjøringsfilen fra rullegardinlisten.
8

Klikk på Lagre for å lagre tjenesten.

Samtaler som står fast behandles av en kø som ikke har noen aktive agenter.Konfigurer ruteregler for kø for samtaler som står fast i kø når alle agentene er logget ut.

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester og klikker på Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Samtaler som står fast, klikker du på Administrer.

4

Velg fra alternativene hva du vil gjøre med samtalene som står fast.

 • La stå i kø – Samtalen forblir i køen.
 • Utfør en opptattbehandling – Anrop fjernes fra køen og får en opptattbehandling.Hvis køen er konfigurert med en tjeneste for opptatt viderekobling eller talemelding, håndteres samtalen deretter.
 • Overføring til telefonnummer – Anrop fjernes fra køen og overføres til det konfigurerte telefonnummeret.
 • Nattjeneste – Anrop håndteres i henhold til konfigurasjonen for nattjeneste.Hvis nattjenestehandlingen ikke er aktivert, forblir samtalene som står fast i køen.
 • Spill av ringelyd til innringeren legger på – Anrop fjernes fra køen og spiller av ringelyd frem til innringeren avbryter anropet.Ringetonen som spilles av for innringeren, samsvarer med landskoden til den som ringer.
 • Spill av kunngjøring frem til innringeren legger på – Anrop fjernes fra køen og får en kunngjøring som spilles av kontinuerlig frem til innringeren avbryter samtalen.
  1. Velg en kunngjøringslyd med ett av følgende:
   • Standard kunngjøring.

   • Egendefinert kunngjøring – du kan laste opp en egendefinert melding.

    1. Klikk på Legg ved en fil for å laste opp en egendefinert kunngjøringsfil fra det lokale systemet ditt.
    2. Velg den opplastede egendefinerte kunngjøringsfilen fra rullegardinlisten.
5

Klikk på Lagre for å lagre tjenesten.