Nogle af disse opkaldsindstillinger er kun tilgængelige i Avancerede opkaldsindstillinger, hvis de er blevet aktiveret af din administrator. Hvis du er usikker på, hvilke indstillinger der er aktiveret for dig, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Afvis anonyme opkald

Funktionen Afvisning af anonyme opkald afviser automatisk opkald med blokerede ID'er eller uidentificerede numre.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex-appen.

2

Vælg Indgående opkald.

3

For automatisk at afvise uidentificerede numre skal du slå Afvisning af anonyme opkald til.

Konfigurer viderestilling af opkald

Med viderestilling af opkald får du mulighed for at viderestille opkald til et andet telefonnummer end din telefonsvarer, så du er forbundet, uanset hvor du er. Du kan beslutte, hvornår opkald viderestilles og til hvilke telefonnumre.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex-appen.

2

Vælg Indgående opkald > Viderestilling af opkald.

3

Aktivér til/fra-knappen, og indtast et telefonnummer for de typer opkald, du vil viderestille:

 • Ved Intet svar – opkald, der ikke besvares efter et bestemt antal ringetoner, viderestilles.

  Brug Antal ringetoner for at indstille, hvor mange ringetoner der skal anvendes til opkaldet, før det viderestilles.

 • Når der er optaget – når du allerede er i gang med et opkald, viderestilles alle andre opkald.

 • Når der ikke svares – alle ubesvarede og optagede opkald viderestilles.


 

Hvis du vil viderestille alle dine opkald til et andet nummer, kan du gøre det direkte i Webex-appen.

Konfigurer sekventielle opkald

Når sekventielle opkald er aktiveret, ringer indgående opkald til et sæt telefonnumre, et ad gangen, indtil opkaldet besvares. Hvis opkaldet stadig ikke besvares, når sekvensen er fuldført, viderestilles det til et andet telefonnummer eller til telefonsvareren, afhængigt af dine indstillinger for ubesvarede opkald.

Personen, der ringer op, hører en kømeddelelse under processen, så vedkommende ved, at systemet forsøger at finde dig.

Du kan vælge følgende indstillinger, når du opretter en liste over sekventielle opkald:

 • Indstil op til fem telefonnumre, der skal ringes til i en angivet rækkefølge.

 • Vælg antallet af ringetoner, før opkaldet viderestilles til det næste telefonnummer i sekvensen.

 • Slå svarbekræftelse til, hvilket kræver, at den person, der besvarer opkaldet, bekræfter, at vedkommende har accepteret opkaldet.

 • Vælg, om listen over sekventielle opkald skal ringe, hvis du allerede er i gang med et opkald.

 • Indstil en tidsplan for sekventielle opkald (aktivér f.eks. i weekenden).

 • Tillad, at de personer, der ringer, kan afbryde opkaldssekvensen når som helst og viderestilles til din ubesvarede opkaldsproces (f.eks. telefonsvarer). Denne valgmulighed annonceres, før personer, der ringer op, viderestilles til listen over opkald.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex-appen.

2

Vælg Indgående opkald > Sekventielle opkald.

3

For at opsætte din liste over sekventielle opkald skal du vælge Ring til numre og indtaste telefonnumrene i den rækkefølge, som du vil have dem til at ringe.

For hvert nummer kan du vælge, hvor mange gange opkaldet ringer, før der viderestilles til det næste telefonnummer i sekvensen.

4

Markér Svarbekræftelse påkrævet for hvert nummer som påkrævet.

5

Du kan ændre følgende yderligere indstillinger:

Indstilling Beskrivelse
Ring til basisplacering først

Slå denne indstilling til, hvis du ønsker, at din basisplacering (primær telefon) altid skal ringe først.

Du kan vælge, hvor mange gange opkaldet ringer, før det viderestilles til det næste telefonnummer i sekvensen.

Fortsæt, hvis der er optaget

Markér Fortsæt, hvis der er optaget, hvis du ønsker, at opkald skal viderestilles til listen over sekventielle opkald, når du allerede er i gang med et opkald på din basisplacering.

Personen, der ringer op, kan annullere

Aktivér Personen, der ringer op, kan annullere, hvis du ønsker, at personer, der ringer op, skal springe opkaldssekvensen over og gå direkte til telefonsvareren.

6

Vælg Hvornår der skal ringes for at vælge en foruddefineret kalender, der definerer, hvornår sekventielle opkald skal anvendes. Kalendere er defineret i kundebrugerportalen (CUP).

Slå ventende opkald til

Når ventende opkald er aktiveret, hører du en beskedtone, hvis der kommer et andet opkald, mens du allerede er i gang med et aktivt opkald. Du kan vælge at sætte det aktive opkald i venteposition og besvare det indgående opkald, eller du kan ignorere det indgående opkald.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex-appen.

2

Vælg Indgående opkald.

3

Slå Ventende opkald til.

Bloker dit opkalds-id

Hvis du vil skjule dit telefonnummer, så det ikke vises for personer, du ringer til, kan du blokere dit opkalds-id.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex-appen.

2

Vælg Udgående opkald.

3

Slå Bloker mit opkalds-ID til.

Indstil dine præferencer for telefonsvareren

Du kan vælge følgende indstillinger for din telefonsvarer:

 • Vælg, hvornår opkald viderestilles til telefonsvarer (altid, når der ikke svares, når der er optaget).

 • Vælg, hvordan du modtager dine talemeddelelser.

 • Vælg, hvordan du vil underrettes om nye talemeddelelser.

 • Indstil antallet af ringetoner, før en person, der ringer op, viderestilles til telefonsvareren.

 • Tillad, at personer, der ringer, trykker 0 for at afbryde din telefonsvarerhilsen og blive viderestillet til et alternativt andet nummer (f.eks. en receptionist).

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex-appen.

2

Slå din telefonsvarer til ved at vælge Telefonsvarer, og slå Voicemail-service til.

3

Vælg, hvornår dine opkald viderestilles til telefonsvareren ved at vælge Send opkald til telefonsvarer > Angiv indstillinger.

I Antal ringetoner, skal du vælge, hvor mange ringetoner den person, der ringer op, hører, før opkaldet viderestilles til telefonsvareren.

4

Vælg, hvordan du vil modtage nye talemeddelelser ved at vælge Når der modtages en meddelelse og en af følgende:

 • I din Webex-app – hvis du vil modtage nye talemeddelelser i din Webex-app, skal du slå Brug Unified Messaging til. Markér indikatoren for ventende meddelelse, hvis du vil se en besked, når du har en ny talemeddelelse.

 • Via e-mail – hvis du vil modtage nye talemeddelelser via e-mail, skal du slå/Videresend til e-mailadresse til og indtaste en e-mailadresse.

5

Hvis du vil modtage e-mailbeskeder om nye talemeddelelser, skal du slå E-mailbesked til og indtaste en e-mailadresse.

Slå Send CC-kopi til, hvis du gerne vil have, at en kopi af beskeden sendes til en anden e-mailadresse.

6

Hvis du vil tillade, at personer, der ringer op, kan springe din telefonsvarerhilsen over, skal du slå Tryk på "0" for at viderestille til og indtaste et andet telefonnummer.