Niektóre z tych ustawień połączeń są dostępne tylko w sekcji Zaawansowane ustawienia połączeń, jeśli zostały włączone przez administratora. Jeśli nie masz pewności, które opcje zostały włączone, skontaktuj się z dostawcą usługi.

Odrzucanie połączeń anonimowych

Funkcja Odrzucanie połączeń anonimowych automatycznie odrzuca połączenia z zablokowanymi identyfikatorami lub niezidentyfikowanymi numerami.

1

Otwórz zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz Połączenia przychodzące.

3

Aby automatycznie odrzucać niezidentyfikowane numery, włącz przełącznik Odrzucanie połączeń anonimowych.

Konfigurowanie przekierowywania połączeń

Dzięki możliwości przekierowywania połączeń na numer telefonu inny niż poczta głosowa funkcja przekierowywania połączeń zapewnia połączenie z dowolnego miejsca. Możesz zdecydować, kiedy i na które numery telefonów są przekierowywane połączenia.

1

Otwórz zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz kolejno pozycje Połączenia przychodzące > Przekierowywanie połączeń.

3

Włącz przełącznik i wprowadź numer telefonu dla rodzajów połączeń, które mają być przekierowywane:

 • W przypadku braku odpowiedzi — połączenia, które nie zostają odebrane po określonej liczbie dzwonków, są przekierowywane.

  Użyj opcji Liczba dzwonków, aby ustawić liczbę dzwonków połączenia przed jego przekierowaniem.

 • Gdy zajęty — gdy jesteś już w trakcie połączenia, pozostałe połączenia są przekierowywane.

 • W przypadku nieosiągalności — przekierowywane są wszystkie nieodebrane i zajęte połączenia.


 

Jeśli chcesz przekierować wszystkie połączenia na inny numer, możesz to zrobić bezpośrednio w aplikacji Webex.

Konfigurowanie sekwencyjnego wywoływania połączeń

Po włączeniu opcji Sekwencyjne wywoływanie połączeń połączenia przychodzące są przekierowywane na kolejne numery telefonów w grupie do momentu odebrania połączenia. Jeśli po zakończeniu sekwencyjnego wywoływania połączenie nadal nie zostanie odebrane, zostanie ono przekierowane na inny numer telefonu lub na pocztę głosową, w zależności od ustawień dotyczących nieodebranych połączeń.

Podczas tego procesu dzwoniący słyszy komunikat oczekiwania na połączenie, więc wie, że system próbuje Cię znaleźć.

Podczas tworzenia sekwencyjnego wywoływania połączeń można wybrać następujące ustawienia:

 • Ustaw do pięciu numerów telefonów wywoływanych w ustalonej kolejności.

 • Wybierz liczbę dzwonków przed przekazaniem połączenia na następny numer telefonu w sekwencji.

 • Włącz potwierdzenie odebrania, które wymaga od osoby, która odbierze połączenie, potwierdzenia, że zaakceptowała połączenie.

 • Wybierz, czy lista sekwencyjnego wywoływania połączeń ma być sygnalizowana, jeśli jesteś już w trakcie połączenia.

 • Ustaw harmonogram sekwencyjnego wywoływania połączeń (na przykład włącz go w weekendy).

 • Zezwól dzwoniącym na przerwanie sekwencyjnego wywoływania połączeń w dowolnym momencie i przekazanie ich do procesu nieodebranych połączeń (na przykład na pocztę głosową). Ta opcja jest ogłaszana przed przekazaniem dzwoniących do listy wywoływania połączeń.

1

Otwórz zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz kolejno pozycje Połączenia przychodzące > Sekwencyjne wywoływanie połączeń.

3

Aby skonfigurować listę sekwencyjnego wywoływania połączeń, wybierz Numery do wywoływania połączeń i wprowadź numery telefonów w kolejności, w jakiej mają być wywoływane.

Dla każdego numeru można wybrać liczbę dzwonków połączeń przed przekazaniem ich na następny numer telefonu w sekwencji.

4

Zaznacz opcję Wymagane potwierdzenie odpowiedzi dla poszczególnych numerów.

5

Możesz wybrać następujące ustawienia dodatkowe:

Ustawianie Opis
Wywołuj połączenie najpierw w lokalizacji podstawowej

Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby Twoja lokalizacja podstawowa (telefon podstawowy) zawsze dzwoniła jako pierwsza.

Można wybrać liczbę dzwonków połączeń przed ich przekazaniem na następny numer telefonu w sekwencji.

Kontynuuj w przypadku zajętości

Zaznacz opcję Kontynuuj w przypadku zajętości, jeśli chcesz, aby połączenia zostały przekazane na listę sekwencyjnego wywoływania połączeń, gdy jesteś już w trakcie połączenia w lokalizacji podstawowej.

Dzwoniący może anulować

Jeśli chcesz, aby dzwoniący mogli pominąć sekwencję wywoływania połączeń i przejść bezpośrednio do poczty głosowej, włącz opcję Dzwoniący może anulować.

6

Wybierz opcję Kryterium wywoływania połączenia, aby wybrać wstępnie zdefiniowany kalendarz, który określa, kiedy zostanie zastosowana kolejna sekwencja wywoływania połączeń. Kalendarze są zdefiniowane w portalu użytkownika klienta (CUP).

Włączanie połączeń oczekujących

Po włączeniu funkcji Połączenia oczekujące usłyszysz sygnał dźwiękowy powiadomienia, jeśli wystąpi inne połączenie przychodzące, gdy będziesz już w trakcie aktywnego połączenia. Możesz wstrzymać aktywne połączenie i odebrać lub zignorować połączenie przychodzące.

1

Otwórz zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz Połączenia przychodzące.

3

Włącz przełącznik Połączenia oczekujące.

Blokowanie ID dzwoniącego

Jeśli chcesz ukryć swój numer telefonu, aby nie był wyświetlany osobom, do których dzwonisz, możesz zablokować swój identyfikator dzwoniącego.

1

Otwórz zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz pozycję Połączenia wychodzące.

3

Włącz przełącznik Blokuj mój ID dzwoniącego.

Ustawianie preferencji poczty głosowej

Możesz wybrać następujące ustawienia poczty głosowej:

 • Wybierz, kiedy połączenia są przekazywane na pocztę głosową (zawsze, w przypadku braku odpowiedzi, gdy zajęty).

 • Wybierz sposób odbierania wiadomości głosowych.

 • Wybierz sposób powiadamiania o nowych wiadomościach głosowych.

 • Ustaw liczbę dzwonków przed przekazaniem połączenia dzwoniącego na pocztę głosową.

 • Zezwól dzwoniącym na naciśnięcie 0, aby przerwać powitanie poczty głosowej i przekazać połączenie na numer dodatkowy (na przykład pracownika recepcji).

1

Otwórz zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Włącz pocztę głosową, wybierając opcję Poczta głosowa i włączając przełącznik Usługa poczty głosowej.

3

Wybierz, kiedy połączenia są przekazywane na pocztę głosową, wybierając kolejno pozycje Wysyłaj połączenia do poczty głosowej > Skonfiguruj ustawienia.

W polu Liczba dzwonków wybierz liczbę dzwonków, które usłyszy rozmówca, zanim połączenie zostanie przekazane na pocztę głosową.

4

Wybierz sposób odbierania nowych wiadomości głosowych, wybierając pozycję W przypadku nadejścia wiadomości i jedną z następujących opcji:

 • W aplikacji Webex — jeśli chcesz otrzymywać nowe wiadomości głosowe w aplikacji Webex, włącz przełącznik Używaj ujednoliconych wiadomości. Zaznacz opcję Wskaźnik wiadomości oczekującej, jeśli chcesz zobaczyć identyfikator powiadomienia po nadejściu nowej wiadomości głosowej.

 • Pocztą e-mail — jeśli chcesz otrzymywać nowe wiadomości głosowe pocztą e-mail, włącz przełącznik Przekaż na adres e-mail i wprowadź adres e-mail.

5

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail o nowych wiadomościach głosowych, włącz przełącznik Powiadomienia e-mail i wprowadź adres e-mail.

Jeśli chcesz uzyskać kopię powiadomienia wysłanego na inny adres e-mail, włącz przełącznik DW w wiadomości e-mail.

6

Jeśli chcesz zezwolić dzwoniącym na pomijanie powitania poczty głosowej, włącz przełącznik Naciśnij 0, aby przekazać i wprowadź dodatkowy numer telefonu.