Nekatere od teh nastavitev klicev so na voljo samo v Napredne nastavitve klicev če jih je omogočil vaš skrbnik. Če niste prepričani, katere možnosti so omogočene za vas, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zavrni anonimne klice

Funkcija zavrnitve anonimnega klica samodejno zavrne klice z blokiranimi ID-ji ali neznanimi številkami.

1

Odprite Napredne nastavitve klicev v aplikaciji Webex.

2

Izberite Dohodni klici.

3

Če želite samodejno zavrniti neznane številke, vklopite Zavrnitev anonimnega klica preklop.

Nastavite preusmeritev klicev

S preusmeritvijo klicev na telefonsko številko, ki ni vaša glasovna pošta, vam omogoča, da ste povezani, kjer koli že ste. Sami lahko določite, kdaj se klici posredujejo in na katere telefonske številke.

1

Odprite Napredne nastavitve klicev v aplikaciji Webex.

2

Izberite Dohodni klici > Preusmeritev klicev.

3

Vklopite stikalo in vnesite telefonsko številko za vrste klicev, ki jih želite preusmeriti:

 • Ko ni odgovora—Klici, ki niso sprejeti po določenem številu zvonjenj, se preusmerijo.

  Uporaba Število prstanov da nastavite, kolikokrat želite, da klic zazvoni, preden se preusmeri.

 • Ko je zaseden— Ko že kličete, se vsi drugi klici preusmerijo.

 • Ko ni dosegljiv— Vsi neodgovorjeni in zasedeni klici so posredovani.


 

Če želiš posreduje vse vaše klice na drugo številko, lahko to storite kar v aplikaciji Webex.

Nastavite zaporedno zvonjenje

Ko je vklopljeno zaporedno zvonjenje, dohodni klici zvonijo na nizu telefonskih številk eno za drugo, dokler klic ni sprejet. Če na klic še vedno ni odgovora, ko je zaporedje končano, se preusmeri na drugo telefonsko številko ali v glasovno pošto, odvisno od vaših nastavitev za neodgovorjene klice.

Klicatelj med postopkom sliši ugodno sporočilo, tako da ve, da vas sistem poskuša najti.

Pri ustvarjanju seznama zaporednih zvonjenj lahko izberete naslednje nastavitve:

 • Nastavite do pet telefonskih številk, ki bodo zvonile v določenem vrstnem redu.

 • Izberite število zvonjenj, preden se klic prenese na naslednjo telefonsko številko v zaporedju.

 • Vklopite potrditev odgovora, ki zahteva, da oseba, ki sprejme klic, potrdi, da je sprejela klic.

 • Izberite, ali seznam zaporednih zvonjenj zvoni, če že kličete.

 • Nastavite urnik za zaporedno zvonjenje (na primer, vklopite ga ob koncu tedna).

 • Omogočite klicateljem, da kadar koli prekinejo zaporedje klicev in se preusmerijo v vaš postopek neodgovorjenih klicev (na primer glasovna pošta). Ta možnost je najavljena, preden se kličoči prenesejo na seznam zvonjenja.

1

Odprite Napredne nastavitve klicev v aplikaciji Webex.

2

Izberite Dohodni klici > Zaporedno zvonjenje.

3

Če želite nastaviti svoj zaporedni seznam, izberite Številke zvonjenja in vnesite telefonske številke v vrstnem redu, v katerem želite, da se kličejo.

Za vsako številko lahko izberete, kolikokrat klic zazvoni, preden se preusmeri na naslednjo telefonsko številko v zaporedju.

4

Preverite Potrebna je potrditev odgovora za vsako številko po potrebi.

5

Izberete lahko naslednje dodatne nastavitve:

Nastavitev Opis
Najprej lokacija obroča

Vklopite to možnost, če želite, da vaša osnovna lokacija (primarni telefon) vedno zazvoni prva.

Izberete lahko, kolikokrat klic zazvoni, preden se preusmeri na naslednjo telefonsko številko v zaporedju.

Nadaljujte, če ste zasedeni

Preverite Nadaljujte, če ste zasedeni če želite, da se klici prenesejo na seznam zaporednih zvonjenj, ko že kličete na vaši osnovni lokaciji.

Klicatelj lahko prekliče

Vklopiti Klicatelj lahko prekliče če želite, da lahko klicatelji preskočijo zaporedje klicev in gredo neposredno na glasovno pošto.

6

Izberite Kdaj zvoniti da izberete vnaprej določen koledar, ki določa, kdaj bo uporabljeno zaporedno zvonjenje. Koledarji so opredeljeni v Uporabniški portal za stranke (CUP).

Vklopite čakajoči klic

Ko je čakajoči klic vklopljen, slišite ton obvestila, če prejmete drug dohodni klic, medtem ko ste že v aktivnem klicu. Aktivni klic lahko zadržite in sprejmete dohodni klic ali pa prezrete dohodni klic.

1

Odprite Napredne nastavitve klicev v aplikaciji Webex.

2

Izberite Dohodni klici.

3

Vklopite Čakajoči klic preklop.

Blokirajte ID klicatelja

Če želite skriti svojo telefonsko številko, da je ne vidijo osebe, ki jih kličete, lahko blokirate svoj ID klicatelja.

1

Odprite Napredne nastavitve klicev v aplikaciji Webex.

2

Izberite Odhodni klici.

3

Vklopite Blokiraj moj ID klicatelja preklop.

Nastavite svoje nastavitve glasovne pošte

Za glasovno pošto lahko izberete naslednje nastavitve:

 • Izberite, kdaj se klici preusmerijo v glasovno pošto (vedno, ko ni odgovora, ko je zasedeno).

 • Izberite način prejemanja glasovnih sporočil.

 • Izberite način obveščanja o novih glasovnih sporočilih.

 • Nastavite število zvonjenj, preden se klicatelj preusmeri na glasovno pošto.

 • Dovolite klicateljem, da pritisnejo 0 da prekinete pozdrav glasovne pošte in vas preusmerijo na nadomestno številko (na primer receptorja).

1

Odprite Napredne nastavitve klicev v aplikaciji Webex.

2

Vklopite glasovno pošto tako, da izberete Glasovna pošta in vklop Storitev glasovne pošte preklop.

3

Izberite, kdaj se vaši klici preusmerijo v glasovno pošto, tako da izberete Pošljite klice v glasovno pošto > Nastavite nastavitve.

notri Število prstanov, izberite, koliko zvonjenj klicatelj sliši, preden se klic prenese na glasovno pošto.

4

Z izbiro izberite, kako želite prejemati nova glasovna sporočila Ko prispe sporočilo in eno od naslednjega:

 • V aplikaciji Webex – če želite prejemati nova glasovna sporočila v aplikaciji Webex, vklopite Uporabite poenoteno sporočanje preklop. Preverite Indikator čakajočega sporočila če želite videti značko z obvestilom, ko prejmete novo glasovno sporočilo.

 • Po e-pošti – če želite nova glasovna sporočila prejemati po e-pošti, vklopite Posreduj na elektronski naslov preklopite in vnesite e-poštni naslov.

5

Če želite prejemati e-poštna obvestila o novih glasovnih sporočilih, vklopite E-poštno obvestilo preklopite in vnesite e-poštni naslov.

Vklopite E-poštna kopija preklopni gumb, če želite, da se kopija obvestila pošlje na drug e-poštni naslov.

6

Če želite klicateljem omogočiti, da preskočijo vaš pozdrav glasovne pošte, vklopite Za prenos pritisnite '0' preklopite in vnesite nadomestno telefonsko številko.