Yöneticiniz tarafından etkinleştirilmeleri durumunda bu çağrı ayarlarından bazıları, yalnızca Gelişmiş Çağrı Ayarları bölümünde bulunur. Sizin için hangi seçeneklerin etkinleştirildiğinden emin değilseniz Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin.

Adsız Çağrıları Reddetme

Adsız Çağrı Reddetme özelliği, engellenen arayan kimliklerinden veya tanımlanamayan numaralardan gelen çağrıları otomatik olarak reddeder.

1

Webex Uygulamasında Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açın.

2

Gelen Çağrılar’ı seçin.

3

Tanımlanamayan numaraları otomatik olarak reddetmek için Adsız Çağrı Reddetme düğmesini açın.

Çağrı Yönlendirmeyi Ayarlama

Çağrıları sesli mesajınız dışındaki bir telefon numarasına yönlendirmenize olanak tanıyan Çağrı Yönlendirme, nerede olursanız olun bağlantıda kalmanızı sağlar. Çağrıların ne zaman ve hangi telefon numaralarına yönlendirileceğini belirleyebilirsiniz.

1

Webex Uygulamasında Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açın.

2

Gelen Çağrılar > Çağrı Yönlendirme öğesini seçin.

3

İlgili düğmeyi açın ve yönlendirilmesini istediğiniz çağrı türleri için bir telefon numarası girin:

 • Yanıt Verilmediğinde: Belirli sayıda çaldırmadan sonra yanıtlanmayan çağrılar yönlendirilir.

  Çağrı yönlendirilmeden önce ilgili telefon numarasının kaç kez çaldırılacağını belirlemek için Çaldırma sayısı seçeneğini kullanın.

 • Meşgul Olduğunda: Halihazırda bir çağrıda olduğunuzda diğer tüm çağrılar yönlendirilir.

 • Ulaşılamadığında: Tüm yanıtlanmayan ve meşgul çağrılar yönlendirilir.


 

Tüm çağrılarınızı başka bir numaraya yönlendirmek istiyorsanız bunu doğrudan Webex Uygulamasında yapabilirsiniz.

Sıralı Çaldırmayı Ayarlama

Sıralı Çaldırma özelliği etkinleştirildiğinde gelen çağrı, yanıtlanana kadar bir dizi telefon numarasını sırayla tek tek çaldırır. Sıra tamamlandığında çağrı hâlâ yanıtlanmadıysa, yanıtlanmamış çağrılarla ilgili ayarlarınıza bağlı olarak başka bir telefon numarasına veya sesli mesaja aktarılır.

Arayan kişi, işlem sırasında bir bekleme mesajı duyar ve sistemin sizi bulmaya çalıştığını anlar.

Sıralı Çaldırma listesi oluştururken aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:

 • Belirli bir sırayla çaldırılacak en fazla beş telefon numarası ayarlayın.

 • Çağrı sırada bir sonraki telefon numarasına aktarılmadan önce ilgili telefon numarasının kaç kez çaldırılacağını belirleyin.

 • Çağrıyı yanıtlayan kişinin çağrıyı kabul ettiğini onaylamasını gerektiren Yanıt Onayı özelliğini etkinleştirin.

 • Halihazırda bir çağrıdaysanız Sıralı Çaldırma listesinin çaldırılıp çaldırılmayacağını belirleyin.

 • Sıralı Çaldırma için bir program belirleyin (ör. özelliği hafta sonları etkinleştirin).

 • Arayanların çağrı sırasını istedikleri zaman kesintiye uğratmasına ve yanıtlanmamış çağrı sürecinize (ör. sesli mesaj) aktarılmasına olanak tanıyın. Bu seçenek, arayanlar çaldırma listesine aktarılmadan önce dinletilir.

1

Webex Uygulamasında Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açın.

2

Gelen Çağrılar > Sıralı Çaldırma öğesini seçin.

3

Sıralı listenizi ayarlamak için Numaraları Çaldır’ı seçin ve çaldırılmasını istediğiniz sırayla telefon numaralarını girin.

Her numara için, çağrının sırada bir sonraki telefon numarasına aktarılmadan önce söz konusu telefon numarasının kaç kez çaldırılacağını belirleyebilirsiniz.

4

Gerekiyorsa her numara için Yanıt onayı gerekli seçeneğini işaretleyin.

5

Aşağıdaki ek ayarları seçebilirsiniz:

Ayar Açıklama
Önce Ana Konumu Çaldır

Ana konumunuzun (birincil telefon) her zaman ilk olarak çaldırılmasını istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin.

Çağrının sırada bir sonraki telefon numarasına aktarılmadan önce söz konusu telefon numarasını kaç kez çaldırılacağını belirleyebilirsiniz.

Meşgulse devam et

Ana konumunuzda halihazırda bir çağrıdayken çağrıların Sıralı Çaldırma listesine aktarılmasını istiyorsanız, Meşgulse devam et seçeneğini işaretleyin.

Arayan İptal Edebilir

Arayanlara çağrı sırasını atlayıp doğrudan sesli mesaja gitme imkanı sunmak istiyorsanız Arayan İptal Edebilir seçeneğini etkinleştirin.

6

Sıralı çaldırmanın ne zaman uygulanacağını belirleyen önceden tanımlanmış bir takvim seçmek için Çaldırma Koşulu öğesini seçin. Takvimler Müşteri Kullanıcı Portalı (CUP - Customer User Portal) içinde tanımlanır.

Çağrı Bekletme’yi Etkinleştirme

Çağrı Bekletme özelliği etkinleştirildiğinde, halihazırda aktif bir çağrıdayken başka bir çağrı gelirse bildirim sesi duyarsınız. Aktif çağrıyı beklemeye alıp gelen çağrıyı yanıtlamayı tercih edebilir veya gelen çağrıyı yoksayabilirsiniz.

1

Webex Uygulamasında Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açın.

2

Gelen Çağrılar’ı seçin.

3

Çağrı Bekletme düğmesini açın.

Arayan Kimliğinizi Gizleme

Çağrı yaptığınız kişilere gösterilmemesi için telefon numaranızı gizlemek isterseniz arayan kimliğinizi gizleyebilirsiniz.

1

Webex Uygulamasında Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açın.

2

Giden Çağrılar’ı seçin.

3

Arayan Kimliğimi Engelle düğmesini açın.

Sesli Mesaj Tercihlerinizi Ayarlama

Sesli mesajınız için aşağıdaki ayarları belirleyebilirsiniz:

 • Çağrıların hangi koşulda (her zaman, yanıt verilmediğinde, meşgul olduğunda) sesli mesaja aktarılacağını belirleyin.

 • Sesli mesajlarınızı nasıl alacağınızı belirleyin.

 • Yeni sesli mesaj bildirimlerini nasıl alacağınızı belirleyin.

 • Arayan, sesli mesaja aktarılmadan önce söz konusu numaranın kaç kez çaldırılacağını ayarlayın.

 • Arayanlara sesli mesaj karşılamanızın tamamını dinlemeden alternatif bir numaraya (ör. resepsiyonist) yönlendirilmek için 0 tuşuna basma imkanı sunun.

1

Webex Uygulamasında Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açın.

2

Sesli Mesaj’ı seçerek ve Sesli Mesaj Hizmeti düğmesini açarak sesli mesaj özelliğini etkinleştirin.

3

Çağrılarınızın hangi koşulda sesli mesaja aktarılacağını belirlemek için Çağrıları Sesli Mesaja Gönder > Ayarları Belirle öğesini seçin.

Çaldırma sayısı bölümünde, çağrı sesli mesaja aktarılmadan önce arayanın söz konusu telefon numarasını kaç kez çaldırabileceğini seçin.

4

Mesaj Geldiğinde öğesini ve aşağıdakilerden birini seçerek yeni sesli mesajları alacağınızı belirleyin:

 • Webex Uygulamanızda: Yeni sesli mesajları Webex Uygulamanızda almak istiyorsanız Birleşik mesajlaşma kullan düğmesini açın. Yeni sesli mesajınız olduğunda bildirim rozeti görmek istiyorsanız Bekleyen mesaj göstergesi kutusunu işaretleyin.

 • E-posta ile: Yeni sesli mesajları e-posta ile almak istiyorsanız E-posta adresine yönlendir düğmesini açın ve bir e-posta adresi girin.

5

Yeni sesli mesajlar hakkında e-posta bildirimleri almak istiyorsanız E-posta Bildirimi düğmesini açın ve bir e-posta adresi girin.

Bildirimin bir kopyasının başka bir e-posta adresine gönderilmesini istiyorsanız E-posta Karbon Kopya düğmesini açın.

6

Arayanlara sesli mesaj karşılamanızı atlama imkanı sunmak istiyorsanız Aktarmak için “0”a basın düğmesini açın ve alternatif bir telefon numarası girin.