Neke od ovih postavki poziva dostupne su samo u Naprednim postavkama poziva ako ih je omogućio vaš administrator. Ako niste sigurni koje su opcije omogućene za vas, obratite se svom davatelju usluga.

Odbijanje anonimnih poziva

Značajka odbijanja anonimnog poziva automatski odbija pozive s blokiranim ID-ovima ili neidentificiranim brojevima.

1

Otvorite Napredne postavke poziva u aplikaciji Webex.

2

Odaberite Dolazni pozivi.

3

Kako biste automatski odbili nepoznate brojeve, uključite prekidač Odbijanje anonimnog poziva.

Postavljanje prosljeđivanja poziva

Dopuštajući vam prosljeđivanje poziva na telefonski broj koji nije broj za glasovnu poštu, ostat ćete povezani gdje god se nalazili. Možete odlučiti kada će se pozivi prosljeđivati i na koje telefonske brojeve.

1

Otvorite Napredne postavke poziva u aplikaciji Webex.

2

Odaberite Dolazni pozivi > Prosljeđivanje poziva.

3

Uključite prekidač i unesite telefonski broj za vrste poziva koje želite proslijediti:

 • Kad nema odgovora – prosljeđuju se pozivi na koje se ne odgovori nakon određenog broja zvonjenja.

  Odaberite Broj zvona za postavljanje koliko puta želite da poziv zvoni prije nego što se proslijedi.

 • Kad je zauzeto – kada već razgovarate, svi se ostali pozivi prosljeđuju.

 • Kada nije dostupno – prosljeđuju se svi neodgovoreni i zauzeti pozivi.


 

Ako želite proslijediti sve svoje pozive na drugi broj, to možete učiniti izravno u aplikaciji Webex.

Postavljanje sekvencijalnog zvonjenja

Kada je sekvencijalno zvonjenje uključeno, dolazni pozivi zvone na niz telefonskih brojeva jedan po jedan dok se na poziv ne odgovori. Ako se na poziv i dalje ne odgovori po dovršetku niza, prebacit će se na drugi telefonski broj ili na glasovnu poštu, ovisno o postavkama za neodgovorene pozive.

Pozivatelj čuje informativnu poruku tijekom procesa, tako da zna da vas sustav pokušava pronaći.

Tijekom izrade popisa sekvencijalnih zvonjenja možete odabrati sljedeće postavke:

 • Postaviti do pet telefonskih brojeva za zvonjenje određenim redoslijedom.

 • Odabrati broj zvonjenja prije nego se poziv prebaci na sljedeći telefonski broj u nizu.

 • Uključiti Potvrdu odgovora, što od osobe koja se javlja na poziv zahtijeva potvrdu preuzimanja poziva.

 • Odabrati hoće li zvoniti popis sekvencijalnog zvonjenja ako ste već u pozivu.

 • Postaviti raspored sekvencijalnog zvonjenja (na primjer, uključite ga vikendom).

 • Dopustiti pozivateljima da prekinu niz poziva u bilo kojem trenutku i da se prebace na proces neodgovorenih poziva (na primjer, glasovna pošta). Ta se opcija najavljuje prije nego što se pozivatelji prebace na popis zvonjenja.

1

Otvorite Napredne postavke poziva u aplikaciji Webex.

2

Odaberite Dolazni pozivi > Sekvencijalno zvonjenje.

3

Kako biste postavili svoj sekvencijalni popis, odaberite Zvoni na brojevima i unesite telefonske brojeve onim redoslijedom kojim želite da se pozivaju.

Za svaki broj možete odabrati koliko puta će poziv zvoniti prije prelaska na sljedeći telefonski broj u nizu.

4

Označite Potrebna je potvrda za javljanje za svaki broj, prema potrebi.

5

Možete odabrati sljedeće dodatne postavke:

Postavka Opis
Prvo zvoni na baznoj lokaciji

Uključite ovu opciju ako želite da vaša bazna lokacija (primarni telefon) uvijek prva zvoni.

Možete odabrati koliko će puta poziv zvoniti prije nego što se prebaci na sljedeći telefonski broj u nizu.

Nastavi ako je zauzeto

Označite opciju Nastavi ako je zauzeto ako želite da se pozivi prebacuju na popis za sekvencijalno zvonjenje kada već razgovarate na baznoj lokaciji.

Pozivatelj može odustati

Uključite opciju Pozivatelj može odustati ako želite da pozivatelji mogu preskočiti sekvencijalno zvonjenje i prijeći izravno na glasovnu poštu.

6

Odaberite Kada zvoniti za odabir unaprijed definiranog kalendara koji definira kada će se primijeniti sekvencijalno zvonjenje. Kalendari su definirani u odjeljku Korisnički portal za korisnike (CUP).

Uključivanje poziva na čekanju

Kada su pozivi na čekanju uključeni, oglasit će se ton obavijesti u slučaju drugog dolaznog poziva dok ste već u aktivnom pozivu. Aktivni poziv možete staviti na čekanje i odgovoriti na dolazni poziv ili možete zanemariti dolazni poziv.

1

Otvorite Napredne postavke poziva u aplikaciji Webex.

2

Odaberite Dolazni pozivi.

3

Uključite prekidač Poziv na čekanju.

Blokiranje vlastitog ID-a pozivatelja

Ako želite sakriti svoj telefonski broj kako se ne bi prikazivao osobama koje zovete, možete blokirati svoj ID pozivatelja.

1

Otvorite Napredne postavke poziva u aplikaciji Webex.

2

Odaberite Odlazni pozivi.

3

Uključite prekidač Blokiraj moj ID pozivatelja.

Postavljanje postavki glasovne pošte

Možete odabrati sljedeće postavke za svoju glasovnu poštu:

 • Odaberite kada se pozivi prebacuju na glasovnu poštu (uvijek, kada nema odgovora, kada je linija zauzeta).

 • Odaberite način primanja glasovnih poruka.

 • Odaberite kako primati obavijesti o novim glasovnim porukama.

 • Postavite broj zvonjenja prije preusmjeravanja pozivatelja na glasovnu poštu.

 • Dopustite pozivateljima da pritisnu 0 kako bi prekinuli pozdrav glasovne pošte i prebacili se na alternativni broj (na primjer, recepcija).

1

Otvorite Napredne postavke poziva u aplikaciji Webex.

2

Uključite glasovnu poštu odabirom opcije Glasovna pošta i uključivanjem prekidača za Usluga glasovne pošte.

3

Odaberite kada će se vaši pozivi prebaciti na glasovnu poštu odabirom opcije Pošalji pozive na glasovnu poštu > Postavljanje postavki.

U izborniku Broj zvona odaberite koliko zvonjenja će pozivatelj čuti prije nego što se poziv prenese glasovnom poštom.

4

Odaberite kako želite primati nove glasovne poruke odabirom opcije Kada stigne poruka i jedne od sljedećih opcija:

 • U aplikaciji Webex – ako želite primati nove glasovne poruke u svojoj aplikaciji Webex, uključite prekidač za Koristi jedinstveno slanje poruka. Označite opciju Indikator za poruku na čekanju ako želite vidjeti značku obavijesti kada imate novu glasovnu poruku.

 • E-poštom – ako želite primati nove glasovne poruke putem e-pošte, uključite prekidač za Proslijedi na adresu e-pošte i unesite adresu e-pošte.

5

Ako želite primati obavijesti e-poštom o novim glasovnim porukama, uključite prekidač za Obavijest e-poštom i unesite adresu e-pošte.

Uključite prekidač za Karbonska kopija e-pošte ako želite da se kopija obavijesti pošalje na drugu adresu e-pošte.

6

Ako želite pozivateljima dopustiti da preskoče pozdrav glasovne pošte, uključite prekidač za Pritisnite „0“ za prijenos i unesite alternativni telefonski broj.