Sommige van deze gespreksinstellingen zijn alleen beschikbaar in Geavanceerde gespreksinstellingen als deze zijn ingeschakeld door uw beheerder. Als u niet zeker weet welke opties voor u zijn ingeschakeld, neem dan contact op met uw serviceprovider.

Anonieme gesprekken weigeren

Met de functie Anonieme gesprekken weigeren worden gesprekken van geblokkeerde of onbekende nummers automatisch geweigerd.

1

Open Geavanceerde gespreksinstellingen in de Webex-app.

2

Selecteer Binnenkomende gesprekken.

3

Als u gesprekken van onbekende nummers automatisch wilt weigeren, schakelt u de schakelaar Anonieme gesprekken weigeren in.

Gesprek doorschakelen instellen

Door u in staat te stellen gesprekken door te schakelen naar een ander telefoonnummer dan uw voicemail, houdt Gesprek doorschakelen u verbonden, waar u ook bent. U kunt bepalen wanneer gesprekken worden doorgeschakeld en naar welke telefoonnummers.

1

Open Geavanceerde gespreksinstellingen in de Webex-app.

2

Selecteer Binnenkomende gesprekken > Gesprek doorschakelen.

3

Schakel de schakelaar in en voer een telefoonnummer in voor de typen gesprekken die u wilt doorschakelen:

 • Indien geen antwoord: gesprekken die na een bepaald aantal keren overgaan niet worden beantwoord, worden doorgeschakeld.

  Gebruik Aantal keren overgaan om in te stellen hoe vaak u het gesprek wilt laten overgaan voordat het wordt doorgeschakeld.

 • Indien bezet: wanneer u al in gesprek bent, worden alle andere gesprekken doorgeschakeld.

 • Indien niet bereikbaar: alle niet-beantwoorde en bezette gesprekken worden doorgeschakeld.


 

Als u al uw gesprekken wilt doorschakelen naar een ander nummer, kunt u dat rechtstreeks doen in de Webex-app.

Na elkaar bellen instellen

Wanneer Na elkaar bellen is ingeschakeld, gaan binnenkomende gesprekken één voor één over op een reeks telefoonnummers totdat het gesprek wordt beantwoord. Als het gesprek nog steeds niet wordt beantwoord wanneer het proces is voltooid, wordt het doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer of naar voicemail, afhankelijk van uw instellingen voor niet-beantwoorde gesprekken.

De beller hoort een bericht ter geruststelling tijdens het proces, zodat hij of zij weet dat het systeem u probeert te vinden.

U kunt de volgende instellingen kiezen wanneer u de lijst Na elkaar bellen maakt:

 • Stel maximaal vijf telefoonnummers in om over te laten gaan in een ingestelde volgorde.

 • Kies het aantal keren overgaan voordat het gesprek wordt doorgeschakeld naar het volgende telefoonnummer in de reeks.

 • Schakel Antwoordbevestiging in. Hiervoor moet de persoon die het gesprek beantwoordt, bevestigen dat hij/zij het gesprek heeft geaccepteerd.

 • Kies of de lijst Na elkaar bellen overgaat als u al in gesprek bent.

 • Stel een planning in voor Na elkaar bellen (bijvoorbeeld inschakelen in het weekend).

 • Sta bellers toe om de gespreksvolgorde op elk gewenst moment te onderbreken en te worden overgedragen aan uw proces voor onbeantwoorde gesprekken (bijvoorbeeld voicemail). Deze optie wordt aangekondigd voordat bellers worden overgedragen aan de bellijst.

1

Open Geavanceerde gespreksinstellingen in de Webex-app.

2

Selecteer Binnenkomende gesprekken > Na elkaar bellen.

3

Als u uw lijst Na elkaar bellen wilt instellen, selecteert u Nummers bellen en voert u de telefoonnummers in de volgorde in waarin u ze wilt laten overgaan.

Voor elk nummer kunt u kiezen hoe vaak het gesprek overgaat voordat er wordt doorgeschakeld naar het volgende telefoonnummer in de reeks.

4

Schakel indien nodig voor elk nummer Antwoordbevestiging vereist in.

5

U kunt de volgende aanvullende instellingen kiezen:

Instelling Beschrijving
Basislocatie eerst bellen

Schakel deze optie in als u wilt dat uw basislocatie (primaire telefoon) altijd eerst overgaat.

U kunt kiezen hoe vaak het gesprek overgaat voordat het wordt doorgeschakeld naar het volgende telefoonnummer in de reeks.

Doorgaan indien bezet

Schakel Doorgaan indien bezet in als u wilt dat gesprekken worden doorgeschakeld naar de lijst Na elkaar bellen wanneer u al in gesprek bent op uw basislocatie.

De beller kan annuleren

Schakel De beller kan annuleren in als u wilt dat bellers de gespreksvolgorde kunnen overslaan en rechtstreeks naar voicemail worden doorgeschakeld.

6

Selecteer Wanneer bellen om een vooraf gedefinieerde agenda te selecteren die bepaalt wanneer Na elkaar bellen wordt toegepast. Agenda's worden gedefinieerd in de Customer User Portal (CUP).

Gesprek in de wacht inschakelen

Wanneer Gesprek in de wacht is ingeschakeld, hoort u een meldingstoon als er een ander gesprek binnenkomt terwijl u al in gesprek bent. U kunt ervoor kiezen het actieve gesprek in de wacht te zetten en het binnenkomende gesprek te beantwoorden of u kunt het binnenkomende gesprek negeren.

1

Open Geavanceerde gespreksinstellingen in de Webex-app.

2

Selecteer Binnenkomende gesprekken.

3

Schakel de schakelaar Gesprek in de wacht in.

Uw beller-id blokkeren

Als u uw telefoonnummer wilt verbergen zodat het niet wordt weergegeven aan personen die u belt, kunt u uw beller-id blokkeren.

1

Open Geavanceerde gespreksinstellingen in de Webex-app.

2

Selecteer Uitgaande gesprekken.

3

Schakel de schakelaar Mijn beller-id blokkeren in.

Uw voicemailvoorkeuren instellen

U kunt de volgende instellingen voor uw voicemail kiezen:

 • Kies wanneer gesprekken worden doorgeschakeld naar voicemail (altijd, indien geen antwoord, indien bezet).

 • Kies hoe u uw spraakberichten ontvangt.

 • Kies hoe u op de hoogte wordt gesteld van nieuwe spraakberichten.

 • Stel het aantal keren overgaan in voordat een beller wordt doorgeschakeld naar voicemail.

 • Bellers toestaan om te drukken 0 om uw voicemailbegroeting te onderbreken en doorgeschakeld te worden naar een alternatief nummer (bijvoorbeeld een receptionist).

1

Open Geavanceerde gespreksinstellingen in de Webex-app.

2

Schakel uw voicemail in door Voicemail te selecteren en de schakelaar Voicemailservice in te schakelen.

3

Kies wanneer uw gesprekken worden doorgeschakeld naar voicemail door Gesprekken naar voicemail doorsturen > Instellingen instellen te selecteren.

Kies in Aantal keren overgaan hoeveel keer de beller de telefoon hoort overgaan voordat het gesprek wordt doorgeschakeld naar voicemail.

4

Kies hoe u nieuwe spraakberichten wilt ontvangen door Wanneer een bericht binnenkomt te selecteren en een van de volgende opties:

 • In uw Webex-app: als u nieuwe spraakberichten wilt ontvangen in uw Webex-app, schakelt u de schakelaar Unified Messaging gebruiken in. Schakel Indicator voor wachtende berichten in als u een meldingsbadge wilt zien wanneer u een nieuw spraakbericht hebt.

 • Via e-mail: als u nieuwe spraakberichten via e-mail wilt ontvangen, schakelt u de schakelaar Doorsturen naar e-mailadres in en voert u een e-mailadres in.

5

Als u e-mailmeldingen wilt ontvangen over nieuwe spraakberichten, schakelt u de schakelaar E-mailmelding in en voert u een e-mailadres in.

Schakel de knop Carbon Copy e-mailen in als u wilt dat een kopie van de melding naar een ander e-mailadres wordt verzonden.

6

Als u bellers wilt toestaan uw voicemailbegroeting over te slaan, schakelt u de schakelaar Druk op '0' om door te verbinden in en voert u een alternatief telefoonnummer in.