Noen av disse samtaleinnstillingene er bare tilgjengelige i Avanserte samtaleinnstillinger hvis de har blitt aktivert av administratoren din. Hvis du ikke er sikker på hvilke alternativer som er aktivert for deg, tar du kontakt med tjenesteleverandøren din.

Avvis anonyme anrop

Funksjonen Avvisning av anonymt anrop avviser automatisk anrop med blokkerte ID-er eller uidentifiserte numre.

1

Åpne de avanserte samtaleinnstillingene i Webex-appen.

2

Velg Innkommende anrop.

3

Hvis du vil automatisk avvise uidentifiserte numre, slår du på Avvisning av anonymt anrop.

Konfigurer viderekobling av anrop

Med Viderekobling av samtale kan du viderekoble anrop til et annet telefonnummer enn taleposten din og være tilkoblet uansett hvor du er. Du kan bestemme når anrop skal viderekobles og til hvilke telefonnumre.

1

Åpne de avanserte samtaleinnstillingene i Webex-appen.

2

Velg Innkommende anrop > Viderekobling av samtale.

3

Slå på bryteren, og skriv inn et telefonnummer for samtaletypene du vil viderekoble:

 • Når det ikke er noe svar – Anrop som ikke blir besvart etter et angitt antall ring, viderekobles.

  Bruk Antall ring for å angi hvor mange ganger du vil at anropet skal ringe før det viderekobles.

 • Når det er opptatt – Når du allerede er i en samtale, viderekobles alle andre anrop.

 • Når du ikke kan nås – Alle ubesvarte og opptatte anrop viderekobles.


 

Hvis du vil viderekoble alle anrop til et annet nummer, kan du gjøre det i Webex-appen.

Konfigurer sekvensiell ringing

Når sekvensiell ringing er slått på, ringer innkommende anrop til et sett med telefonnumre, én etter én, til anropet blir besvart. Hvis anropet fortsatt ikke blir besvart ved slutten av sekvensen, overføres det til et annet telefonnummer eller til talepost, avhengig av innstillingene for ubesvarte anrop.

Innringeren hører en betryggelsesmelding under denne prosessen, slik at de vet at systemet prøver å finne deg.

Du kan velge følgende innstillinger når du oppretter en liste for sekvensiell ringing:

 • Angi opptil fem telefonnumre som skal ringes til i en angitt rekkefølge.

 • Velg antall ring før anropet overføres til neste telefonnummer i rekkefølgen.

 • Slå på Svarbekreftelse, som krever at personen som svarer på anropet, bekrefter at de har godtatt anropet.

 • Velg om listen for sekvensielle ringing skal ringes hvis du allerede er i en samtale.

 • Angi en tidsplan for sekvensiell ringing (slå den for eksempel på i helgene).

 • La innringere kunne avbryte ringesekvensen når som helst og bli overført til prosessen for ubesvarte anrop (for eksempel talepost). Dette alternativet kunngjøres før innringerne overføres til ringelisten.

1

Åpne de avanserte samtaleinnstillingene i Webex-appen.

2

Velg Innkommende anrop > Sekvensiell ringing.

3

Hvis du vil konfigurere den sekvensielle listen, velger du Ringe numre og angir telefonnumrene i den rekkefølgen du vil at de skal ringes til.

For hvert nummer kan du velge hvor mange ganger det skal ringe før innringeren overføres til neste telefonnummer i rekken.

4

Merk av for Svarbekreftelse påkrevd for hvert nummer som krever det.

5

Du kan velge følgende andre innstillinger:

Innstilling Beskrivelse
Ring standardplassering først

Slå på dette alternativet hvis du vil at standardplasseringen din (primærtelefonen) alltid skal ringe først.

Du kan velge hvor mange ganger det skal ringe før samtalen overføres til neste telefonnummer i rekken.

Fortsett hvis opptatt

Merk av for Fortsett hvis opptatt hvis du vil at anrop skal overføres til listen med sekvensielle ringing når du allerede er i en samtale på standardplasseringen.

Oppringer kan avbryte

Slå på Oppringer kan avbryte hvis du vil at anropet skal kunne hoppe over ringesekvensen og sendes direkte til talepost.

6

Velg Når man skal ringe for å velge en forhåndsdefinert kalender som definerer når sekvensiell ringing skal brukes. Kalendere står definert i Kundebrukerportalen (CUP).

Slå på Samtale venter

Når Samtale venter er slått på, hører du en varseltone hvis du mottar et annet anrop mens du allerede er i en aktiv samtale. Du kan velge å sette den aktiv samtale på vent og svare på det innkommende anropet, eller du kan ignorere det innkommende anropet.

1

Åpne de avanserte samtaleinnstillingene i Webex-appen.

2

Velg Innkommende anrop.

3

Slå på bryteren for Samtale venter.

Blokker anroper-ID-en din

Hvis du vil skjule telefonnummer ditt slik at det ikke vises for personene du ringer til, kan du blokkere anroper-ID-en din.

1

Åpne de avanserte samtaleinnstillingene i Webex-appen.

2

Velg Utgående anrop.

3

Slå på Blokker min anroper-ID.

Angi innstillinger for talepost

Du kan velge følgende innstillinger for talepost:

 • Velg når anrop skal overføres til talepost (alltid, når du ikke svarer, når du er opptatt).

 • Velg hvordan du skal motta talemeldinger.

 • Velg hvordan du skal varsles om nye talemeldinger.

 • Angi antall ring før en innringer overføres til talepost.

 • La innringerne trykke 0 for å avbryte taleposthilsenen og overføres til et alternativt nummer (for eksempel en resepsjonist).

1

Åpne de avanserte samtaleinnstillingene i Webex-appen.

2

Slå på taleposten ved å velge Talepost og deretter slå på bryteren for Taleposttjeneste.

3

Velg når anropene dine skal overføres til talepost ved å velge Send anrop til talepost > Angi innstillinger.

For Antall ring velger du hvor mange ring innringeren hører før anropet overføres til talepost.

4

Velg hvordan du vil motta nye talemeldinger ved å velge Når det kommer en melding, og ett av følgende alternativer:

 • I Webex-appen – hvis du vil motta nye talemeldinger i Webex-appen, slår du på Bruk enhetlige meldinger. Merk av i boksen for Melding venter-indikator hvis du vil se et varselmerke når du har en ny talemelding.

 • Via e-post – hvis du vil motta nye talemeldinger via e-post, slår du på Videresend til e-postadresse, og angir en e-postadresse.

5

Hvis du vil motta e-postvarsler om nye talemeldinger, slår du på E-postvarsel og angir en e-postadresse.

Slå på Kopi av e-post hvis du vil at en kopi av varselet skal sendes til en annen e-postadresse.

6

Hvis du vil la innringere hoppe over taleposthilsenen din, slår du på Tast «0» for å overføre og angir et alternativt telefonnummer.