Aktivér eller deaktiver skærmdeling for en organisation

Den Webex Calling administratoren kan aktivere indstillinger på organisationsniveau såsom skærmdeling, video på mobil eller desktop og adgang til ekstern kontrol.

Som standard er skift af skærmdeling aktiveret og gælder for hele organisationen. Hvis skærmdeling ændres på organisationsniveau, gælder disse indstillinger for alle brugere under organisationen.

For at aktivere skærmdeling for organisationsniveauet skal du udføre disse trin:

1

Fra administratorvisningen ihttps://admin.webex.com , skal du navigere til Ringer op under Tjenester > Klientindstillinger . Siden med indstillinger vises.

2

Fra Erfaring under opkald , skal du vælge Skærmdeling skift for at dele skærmen på organisationsniveau.

Aktivér eller deaktiver skærmdeling for en bruger

Den Webex Calling administrator kan aktivere skærmdeling for den valgte bruger. Denne værdi har forrang over indstillingerne på organisationsniveau og brugergruppe.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com, gå til Brugere .

2

Vælg den bruger, du vil ændre.

3

Gå til Ringer op og rul til Erfaring under opkald , skal du vælge Skærmdeling skift for at aktivere eller deaktivere deling af skærmen for brugeren.


 

Når denne indstilling er konfigureret for en bruger, foretages der yderligere ændringer på brugerniveau. Brugerindstillinger vil ikke automatisk vende tilbage til organisationens standardindstilling.

Aktivér eller deaktiver skærmdeling for en brugergruppe

Administratoren kan aktivere skærmdeling for en brugergruppe via en opkaldsskabelon. De værdier, der er konfigureret i opkaldsskabelonen, gælder for alle brugere i gruppen.

Du kan bruge opkaldsskabeloner til at anvende indstillinger for en hel gruppe. Control Hub gør det lettere at søge i en eksisterende skabelon, få vist de anvendte indstillinger, duplikere skabelonen og tildele skabelonen til en brugergruppe. Se afsnittet Administrer opkaldsskabeloner i Konfigurer indstillingsskabeloner artiklen for detaljer.

For at overvåge skærmdeling på brugergruppeniveau skal du udføre disse trin:

1

For at aktivere og deaktivere skærmdeling for brugergruppen skal du identificere en opkaldsskabelon med skærmdeling aktiveret. For at se opkaldsskabelonerne skal du gå til Ringer op under Tjenester > Klientindstillinger og klik Skabeloner .

2

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com, gå til Brugere .

3

Naviger til Grupper og under Skabelon til indstillinger tildele skabelonen til brugergrupperne. Dette sikrer, at alle brugere har skærmdeling aktiveret.

Nogle få tips, der skal overvejes, når du anvender opkaldsskabelonerne:

  • Når en bruger er onboardet i en organisation, arver brugeren indstillingerne fra organisationsniveau.

  • Hvis brugeren er føjet til en brugergruppe, gælder indstillingerne fra opkaldsskabelonen.

  • Hvis en bruger tilhører flere brugergrupper, har skabelonen med den laveste placering den højeste prioritet, og de skabelonindstillinger gælder.

  • Hvis brugeren har individuelle brugerindstillinger, har disse indstillinger forrang over indstillinger på brugergruppe- eller organisationsniveau.