Aktivér eller deaktiver skærmdeling for en organisation

Webex Calling-administratoren kan aktivere indstillinger på organisationsniveau såsom skærmdeling, video på mobil eller desktop og adgang til ekstern kontrol.

Som standard er til/fra-knappen til skærmdeling aktiveret og gælder for hele organisationen. Hvis skærmdeling ændres på organisationsniveau, gælder disse indstillinger for alle brugere under organisationen.

Hvis du vil aktivere skærmdelingskapacitet på organisationsniveau, skal du udføre disse trin:

1

Fra administratorvisningen i https://admin.webex.com, gå til Opkald under Tjenester > Klientindstillinger. Siden Indstillinger vises.

2

Fra oplevelsen under opkald, vælg til/fra skærmdeling for at dele skærmen på organisationsniveau.

Aktivér eller deaktiver skærmdeling for en bruger

Webex Calling-administratoren kan aktivere skærmdeling for den valgte bruger. Denne værdi har forrang over indstillingerne på organisationsniveau og brugergruppeniveau.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comgå til Brugere.

2

Vælg den bruger, du vil modificere.

3

Gå til Opkald , og rul til oplevelsen under opkald, vælg til/fra-knappen Skærmdeling for at aktivere eller deaktivere deling af skærmen for brugeren.


 

Når denne indstilling er konfigureret for en bruger, foretages der yderligere ændringer på brugerniveau. Brugerindstillinger vender ikke automatisk tilbage til organisationens standardindstilling.

Aktivér eller deaktiver skærmdeling for en brugergruppe

Administratoren kan aktivere skærmdeling for en brugergruppe via en opkaldsskabelon. De værdier, der er konfigureret i opkaldsskabelonen, gælder for alle brugere i gruppen.

Du kan bruge opkaldsskabeloner til at anvende indstillinger for en hel gruppe. Control Hub gør det nemmere at søge efter en eksisterende skabelon, se de indstillinger, der anvendes, duplikere skabelonen og tildele skabelonen til en brugergruppe. Se afsnittet Administrer opkaldsskabeloner i artiklen Konfigurer indstillingsskabeloner for at få flere oplysninger.

Hvis du vil overvåge skærmdelingsfunktionen på brugergruppeniveau, skal du udføre disse trin:

1

For at aktivere og deaktivere skærmdeling for brugergruppen skal du identificere en opkaldsskabelon med skærmdelingskode aktiveret. For at se opkaldsskabelonerne skal du gå til Opkald under Tjenester > Klientindstillinger og klikke på Skabeloner.

2

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comgå til Brugere.

3

Naviger til grupper, og under indstillingsskabelonen tildel skabelonen til brugergrupper. Dette sikrer, at alle brugere har skærmdeling aktiveret.

Nogle få tips, der skal overvejes, når du anvender opkaldsskabelonerne:

  • Når en bruger onboardes til en organisation, arver brugeren indstillingerne fra organisationsniveau.

  • Hvis brugeren er føjet til en brugergruppe, gælder indstillingerne fra opkaldsskabelonen.

  • Hvis en bruger tilhører flere brugergrupper, har skabelonen med den laveste rang den højeste prioritet, og disse skabelonindstillinger gælder.

  • Hvis brugeren har individuelle brugerindstillinger, har disse indstillinger forrang frem for indstillinger på brugergruppe eller organisationsniveau.