Aktivera eller inaktivera skärmdelning för en organisation

Den Webex Calling administratören kan aktivera inställningar på organisationsnivå som skärmdelning, video på mobil eller stationär dator och åtkomst för fjärrkontroll.

Som standard är växlingen av skärmdelning aktiverad och gäller för hela organisationen. Om skärmdelning ändras på organisationsnivå gäller dessa inställningar för alla användare i organisationen.

Så här aktiverar du skärmdelning för organisationsnivå:

1

Från administratörsvyn ihttps://admin.webex.com , navigera till Ringer under Tjänster > Klientinställningar . Sidan med inställningar visas.

2

Från Erfarenhet under samtal väljer du Skärmdelning växla för att dela skärm på organisationsnivå.

Aktivera eller inaktivera skärmdelning för en användare

Den Webex Calling administratören kan aktivera skärmdelning för den valda användaren. Det här värdet har prioritet över inställningarna på organisationsnivå och användargrupp.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com, gå till Användare .

2

Välj den användare som du vill ändra.

3

Gå till Ringer och bläddra till Erfarenhet under samtal väljer du Skärmdelning växla för att aktivera eller inaktivera delning av skärmen för användaren.


 

När den här inställningen har konfigurerats för en användare görs ytterligare ändringar på användarnivån. Användarinställningarna återställs inte automatiskt till organisationens standardinställning.

Aktivera eller inaktivera skärmdelning för en användargrupp

Administratören kan aktivera skärmdelning för en användargrupp via en samtalsmall. Värdena som har konfigurerats i samtalsmallen gäller för alla användare i gruppen.

Du kan använda samtalsmallar för att tillämpa inställningar för en hel grupp. Control Hub gör det enkelt att söka i en befintlig mall, visa de inställningar som tillämpas, duplicera mallen och tilldela mallen till en användargrupp. Se avsnittet Hantera samtalsmallar i avsnittet Konfigurera inställningsmallar artikel för mer information.

Om du vill övervaka skärmdelning på användargruppsnivå följer du dessa steg:

1

För att aktivera och inaktivera skärmdelning för användargruppen identifierar du en samtalsmall med växlingen av skärmdelning aktiverad. Om du vill visa samtalsmallarna går du till Ringer under Tjänster > Klientinställningar och klicka Mallar .

2

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com, gå till Användare .

3

Navigera till Grupper och under Inställningsmall tilldela mallen för användargrupperna. Detta säkerställer att alla användare har skärmdelning aktiverat.

Några tips att tänka på när du använder samtalsmallarna:

  • När en användare registreras i en organisation ärver användaren inställningarna från organisationsnivån.

  • Om användaren läggs till i en användargrupp gäller inställningarna i samtalsmallen.

  • Om en användare tillhör flera användargrupper har mallen med lägst ranking högst prioritet och mallinställningarna gäller.

  • Om användaren har individuella användarinställningar får dessa inställningar företräde framför inställningarna på användargrupp eller organisationsnivå.