Włączanie lub wyłączanie udostępniania ekranu dla organizacji

The Webex Calling Administrator może włączyć ustawienia na poziomie organizacji, takie jak udostępnianie ekranu, wideo na urządzeniu mobilnym lub stacjonarnym oraz dostęp do zdalnego sterowania.

Przełącznik udostępniania ekranu jest domyślnie włączony i dotyczy całej organizacji. Jeśli udostępnianie ekranu zostanie zmodyfikowane na poziomie organizacji, te ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich użytkowników w organizacji.

Aby włączyć funkcję udostępniania ekranu na poziomie organizacji, wykonaj następujące czynności:

1

Z widoku administratora whttps://admin.webex.com , przejdź do Nawiązywanie połączeń poniżej Usługi > Ustawienia klienta . Zostanie wyświetlona strona ustawień.

2

Od Obsługa w trakcie połączenia , wybierz Udostępnianie ekranu Przełącz, aby udostępnić ekran na poziomie organizacji.

Włączanie lub wyłączanie udostępniania ekranu dla użytkownika

The Webex Calling administrator może włączyć udostępnianie ekranu dla wybranego użytkownika. Ta wartość ma pierwszeństwo przed ustawieniami na poziomie organizacji i grupy użytkowników.

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy .

2

Wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować.

3

Przejdź do Nawiązywanie połączeń i przewiń do Obsługa w trakcie połączenia , wybierz Udostępnianie ekranu Przełącz, aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie ekranu dla użytkownika.


 

Po skonfigurowaniu tego ustawienia dla użytkownika dalsze modyfikacje są wprowadzane na poziomie użytkownika. Ustawienia użytkownika nie powrócą automatycznie do domyślnych ustawień organizacji.

Włączanie lub wyłączanie udostępniania ekranu dla grupy użytkowników

Administrator może włączyć udostępnianie ekranu dla grupy użytkowników za pomocą szablonu połączeń. Wartości skonfigurowane w szablonie połączeń dotyczą wszystkich użytkowników w grupie.

Za pomocą szablonów połączeń można zastosować ustawienia dla całej grupy. Centrum sterowania ułatwia wyszukiwanie istniejącego szablonu, wyświetlanie zastosowanych ustawień, duplikowanie szablonu i przypisywanie szablonu do grupy użytkowników. Zobacz sekcję Zarządzanie szablonami połączeń w Konfigurowanie szablonów ustawień artykuł, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aby monitorować możliwość udostępniania ekranu na poziomie grupy użytkowników, wykonaj następujące czynności:

1

Aby włączyć i wyłączyć udostępnianie ekranu dla grupy użytkowników, określ szablon połączeń z włączonym przełącznikiem udostępniania ekranu. Aby wyświetlić szablony połączeń, przejdź do Nawiązywanie połączeń poniżej Usługi > Ustawienia klienta i kliknij Szablony .

2

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy .

3

Przejdź do Grupy i pod Szablon ustawień przypisz szablon do grup użytkowników. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mają włączone udostępnianie ekranu.

Kilka wskazówek, które należy wziąć pod uwagę podczas stosowania szablonów połączeń:

  • Gdy użytkownik jest dołączany do organizacji, dziedziczy ustawienia z poziomu organizacji.

  • Jeśli użytkownik zostanie dodany do grupy użytkowników, obowiązują ustawienia z szablonu Połączenia.

  • Jeśli użytkownik należy do wielu grup użytkowników, najwyższy priorytet ma szablon o najniższej randze i stosowane są ustawienia tego szablonu.

  • Jeśli użytkownik ma indywidualne ustawienia użytkownika, te ustawienia mają pierwszeństwo przed ustawieniami grupy użytkowników lub organizacji.