Włącz lub wyłącz udostępnianie ekranu dla organizacji

Administrator Webex Calling może włączyć ustawienia poziomu organizacji, takie jak udostępnianie ekranu, wideo na telefonie komórkowym lub pulpicie oraz dostęp do zdalnego sterowania.

Domyślnie przełącznik udostępniania ekranu jest włączony i dotyczy całej organizacji. Jeśli udostępnianie ekranu jest modyfikowane na poziomie organizacji, ustawienia te dotyczą wszystkich użytkowników w ramach organizacji.

Aby włączyć możliwość udostępniania ekranu na poziomie organizacji, wykonaj następujące czynności:

1

W widoku administratora w https://admin.webex.com przejdź do opcji Połączenia w obszarze Usługi > Ustawienia klienta. Zostanie wyświetlona strona ustawień.

2

W trakcie połączenia wybierz przełącznik Udostępnianie ekranu , aby udostępnić ekran na poziomie organizacji.

Włącz lub wyłącz udostępnianie ekranu dla użytkownika

Administrator usługi Webex Calling może włączyć udostępnianie ekranu dla wybranego użytkownika. Ta wartość ma pierwszeństwo przed ustawieniami poziomu organizacji i poziomu grupy użytkowników.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do użytkowników.

2

Wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować.

3

Przejdź do opcji Nawiązywanie połączeń i przewiń do środowiska podczas połączenia, wybierz przełącznik Udostępnianie ekranu , aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie ekranu dla użytkownika.


 

Po skonfigurowaniu tego ustawienia dla użytkownika dalsze modyfikacje są dokonywane na poziomie użytkownika. Ustawienia użytkownika nie wrócą automatycznie do ustawień domyślnych organizacji.

Włącz lub wyłącz udostępnianie ekranu dla grupy użytkowników

Administrator może włączyć udostępnianie ekranu dla grupy użytkowników za pomocą szablonu połączeń. Wartości skonfigurowane w szablonie połączeń dotyczą wszystkich użytkowników w grupie.

Szablony połączeń można stosować do ustawień całej grupy. Control Hub ułatwia wyszukiwanie istniejącego szablonu, wyświetlanie zastosowanych ustawień, zduplikowanie szablonu i przypisywanie szablonu do grupy użytkowników. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Zarządzanie szablonami połączeń w artykule Konfigurowanie szablonów ustawień.

Aby monitorować możliwości udostępniania ekranu na poziomie grupy użytkowników, wykonaj następujące czynności:

1

Aby włączyć i wyłączyć udostępnianie ekranu dla grupy użytkowników, zidentyfikuj szablon połączeń z włączonym przełącznikiem udostępniania ekranu. Aby wyświetlić szablony połączeń, przejdź do opcji Połączenia w obszarze Usługi > Ustawienia klienta i kliknij Szablony.

2

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do użytkowników.

3

Przejdź do grup i w obszarze Szablon ustawień przypisz szablon dla grup użytkowników. Gwarantuje to, że wszyscy użytkownicy mają włączone udostępnianie ekranu.

Kilka wskazówek, które należy wziąć pod uwagę podczas stosowania szablonów połączeń:

  • Gdy użytkownik jest dołączony do organizacji, odziedziczy ustawienia z poziomu organizacji.

  • Jeśli użytkownik zostanie dodany do grupy użytkowników, obowiązują ustawienia z szablonu Połączenia.

  • Jeśli użytkownik należy do wielu grup użytkowników, szablon o najniższej randze ma najwyższy priorytet i mają zastosowanie te ustawienia szablonu.

  • Jeśli użytkownik ma indywidualne ustawienia użytkownika, ustawienia te mają pierwszeństwo przed ustawieniami na poziomie grupy użytkownika lub organizacji.