OBTP til cloud-registrerede enheder

Sådan fungerer OBTP med cloud-registrerede enheder

Figur 1. OBTP til cloud-registrerede enheder med den Expressway baserede kalendertilslutter
 1. Du kan planlægge et møde ved hjælp af et nøgleord eller videoadresse og inviterer et cloud-registreret videoslutpunkt via lokaleressourcekalenderen.

 2. Hvis slutpunktet er tilgængeligt på dette tidspunkt, accepterer Microsoft Exchange automatisk invitationen på dets vegne.

 3. EWS-meddelelser fra Microsoft Exchange advarer kalendertilslutning om, at et møde er planlagt.

 4. Hybrid-kalendertjenester i Webex-skyen og opdaterer mødeinvitationen for Webex-møder.

 5. Lige før mødetiden modtager cloud-registrerede enheder OBTP-oplysninger fra skyen.

OBTP til cloud-registrerede enheder implementerings-opgavestrøm

Før du begynder

Hvis du endnu ikke har konfigureret Hybrid-kalendertjenester, kan du se udrulningsvejledningen for Webex hybridkalendertjeneste. Hvis tjenesten kører, skal du fortsætte med disse vejledninger for at tilføje OBTP til cloud-registrerede rumenheder og styreenheder.

  Kommando eller handling Formål
1

Føj hybrid-kalender til arbejdsområder med Webex-rum, skrivebord og board-enheder

Slå enhedens kalendertjeneste til/fra, og konfigurer lokalepostkassens e-mailadresse.

2

Tilknyt personlige lokaler med Webex-appen

Hvis dit Webex-websted administreres i Control Hub , eller hvis brugere på dit Webex-websted er tilknyttet Webex-appen , kan du springe denne opgave over.

3

Test OBTP med rumenheder og Webex boards

Planlæg et møde fra kalenderen, og tilføj en cloud-registreret enhed.

Føj hybrid-kalender til arbejdsområder med Webex-rum, skrivebord og board-enheder

Før du begynder

Denne opgave antager, at du allerede har oprettet steder til Webex-lokale-, skrivebords- eller board-enheder. Hvis du har brug at oprette workspace, kan du se Tilføj delte enheder og tjenester til et arbejdsområde.

1

Log ind på kundevisningen af https://admin.webex.com/login.

2

I navigationsruden til venstre klikker du under Administration på Arbejdsområder og vælger det arbejdsområde, der skal modificeres .

3

Gå til Kalender, og klik på Tilføj kalender, så folk kan bruge One Button to Push (OBTP) fra deres Webex-enheder.

4

Vælg kalendertjeneste fra rullemenuen.

5

Indtast eller indsæt e-mailadressen til lokalepostkassen. (For hjælp til at finde denne e-mailadresse, se "Opret og administrer lokalepostkasser" på Microsoft Docs-webstedet.)

Dette er e-mailadressen, der skal bruges til at planlægge møder.

6

Klik på Gem.

Tilknyt personlige lokaler med Webex-appen

Hvis brugere skal have adgang til Webex-lokale - og skrivebordsenheder og -Webex Boards, når der planlægges møder i Webex personligt lokale, skal de have deres personlige lokale tilknyttet deres Webex-appkonto . Dette kan ske på en af følgende måder:

 • Brugerne på dit Webex-websted er blevet tilknyttet Webex-appen . (Se, hvordan du tilknytter websteder Link Webex-websteder til Control Hub.)

 • Brugere ændrer deres eget foretrukne Webex-websted fra Webex-appens indstillinger eller præferencer. Se Skift dit standard mødewebsted

 • For en omfattende tilgang skal du bruge CSV masseimportprocessen fra Control Hub til at indstille brugernes foretrukneWebExSite i de følgende trin.

1

Log ind på kundevisningen i https://admin.webex.com.

2

Klik på Brugere i navigationsruden til venstre under Administration.

3

Klik på Administrer brugere.

4

Se https://help.webex.com/en-US/article/e2okky/Modify-Users-in-Control-Hub-with-the-CSV-Template for den detaljerede CSV import/eksport procedure.

5

Brug et CSV-redigeringsprogram til at ændre den foretrukneWebExSite-attribut for alle eller nogle brugere.

6

Importer CSV-filen.

Test OBTP med rumenheder og Webex boards

1

I Outlook, Outlook Web Access eller https://mail.office365.comskal du oprette et nyt møde og derefter @meet eller @webex i feltet Placering.

2

Gå til Planlægningsassistent, klik på Tilføj lokale, og vælg den enhed, du vil tilføje.

3

Udfyld andre mødeoplysninger efter behov, og send invitationen.

4

Når mødet er planlagt til at begynde, skal du bekræfte, at knappen Deltag vises på enheden.

OBTP til lokalt registrerede enheder

Sådan fungerer OBTP med enheder, der er registreret på stedet

Figur 2. OBTP til lokalt registrerede enheder med den Expressway baserede kalendertilslutter
 1. En bruger planlægger et møde ved hjælp af et nøgleord eller en videoadresse og inviterer et videoslutpunkt, som er registreret på stedet, via sin lokaleressourcekalender.

 2. Hvis slutpunktet er tilgængeligt på dette tidspunkt, accepterer Microsoft Exchange typisk invitationen automatisk på dets vegne.

 3. EWS-underretninger fra Exchange advarer kalendertilslutning og Cisco TMSXE om, at et møde er blevet planlagt.

 4. For Cisco Webex hybrid-kalendertjenester henter deltag-oplysningerne fra skyen Cisco Webex og opdaterer mødeinvitationen.

 5. Kalendertilslutteren udfylder beskrivelsesfeltet med alle tilgængelige deltag-oplysninger og indstiller værdien af brugerattributten "TMS:ExternalConferenceData" til mødets SIP URI.

 6. EWS-underretninger fra Exchange advarer Cisco TMSXE om en mødeopdatering.

 7. Cisco TMSXE opdaterer mødet i Cisco TMS til Eksternt hostet og indstiller OBTP-opkaldsstrengen.

 8. Cisco TMS sender OBTP-oplysninger om kommende møder til slutpunkterne.

Opsæt OBTP for lokalt registrerede enheder

For lokalt registrerede slutpunkter fungerer OBTP med Hybrid-kalendertjenester og det lokale Produktivitetsværktøjer-plugin til mødeinvitationer:

 • Hybrid kalendertjenester (planlægningsnøgleord eller understøttet videoadresse) udfylder brugerattributten "TMS:ExternalConferenceData" med SIP URI til TMS for at indstille OBTP-opkaldsstrengen.

 • Dette Produktivitetsværktøjer-plugin udfylder attributten "UCCapabilities" med SIP URI for TMS for at indstille OBTP-opkaldsstrengen.

1

Opsæt Cisco TMS 15.0 og Cisco TMSXE 5.0 eller nyere med Microsoft Exchange-integration. Se Cisco-mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid konfigurationsvejledning (TMS 15.0 - Webex Meeting Center WBS30).

2

For at kunne opsætte konferencelokaler i Microsoft Outlook/Exchange skal du konfigurere dem i XE, som hvis du brugte lokale konferencer. For at konfigurere lokaler i Exchange skal du bruge Administrationsvejledningen TelePresence Cisco TelePresence Management Suite til Microsoft Exchange.

3

Opnå licenser til TMS og TMSXE.

TMS- og XE-licensering er den samme, som hvis der bruges lokale ressourcer. Du har brug for tilstrækkelige licenser til at dække antallet af slutpunkter, der bruger OBTP. En TMS-licens er nødvendig for at administrere slutpunktet og for at skubbe hurtigt opkald-knappen på berøringsfeltet på tidspunktet for den planlagte konference. En TMS-XE-licens er nødvendig for at kunne planlægge slutpunktet i Exchange.

4

Hvis du planlægger at udrulle et hybrid Exchange-miljø med Office 365, skal du aktivere TNEF til eksterne domæner i Exchange Online. Når TNEF er deaktiveret, fratages TMS:ExternalConferenceData- og UCCapabilities-attributterne, hvilket nedbryder OBTP for Unified CM-registrerede slutpunkter.

Hvis du har en lokal konference, kan du tilføje OBTP med Cisco Webex Meetings og køre begge på samme tid. Vi understøtter kun OBTP-funktionalitet; automatisk tilslutning er ikke tilgængelig.

Fejlfinding på knappen Deltag

Ingen Deltag-knap på enheder, der er registreret på stedet

Problem I et hybrid Exchange-miljø vises Deltag-knappen ikke på en enhed, der er registreret på stedet.

Mulig årsag i hybrid-Exchange-miljøer, deaktivering af TNEF til eksterne domæner, får Exchange Online til at fjerne TMS:ExternalConferenceData og UCCapabilities-brugerattributter for mødet. Dette afbryder OBTP for Unified CM-registrerede slutpunkter. Uden disse attributter kan Cisco TMSXE ikke opdatere mødet i Cisco TMS, og Cisco TMS kan ikke indstille OBTP-opkaldsstrengen for mødet.

Løsning For at løse dette problem skal du bekræfte, at TNEF er tilladt for eksterne domæner. For vejledning se .https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow/content-conversion/tnef-conversion

Ingen Deltag-knap på en bestemt enhed

Problem En enhed viser ikke deltag-knappen, når møder er ved at starte.

Mulig årsag Enheden accepterer ikke automatisk mødeinvitationer.

Løsning Kontrollér ressourcekalenderen for enheden, og se, om den har accepteret mødeinvitationen. Hvis ikke, skal du konfigurere enhedens ressourcepostkasse til automatisk at acceptere mødeanmodninger.