OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu

Jak funguje OBTP se zařízeními registrovanými v cloudu

OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu pomocí konektoru kalendáře založeného na řešení Expressway
 1. Schůzku můžete naplánovat pomocí klíčového slova nebo adresy videa a pozvat koncový bod videa registrovaný v cloudu podle kalendáře prostředků místnosti.

 2. Pokud je koncový bod v tuto chvíli dostupný, aplikace Microsoft Exchange automaticky přijme pozvánku jejím jménem.

 3. Oznámení EWS ze služby Microsoft Exchange upozorňují konektor kalendáře, že je naplánována schůzka.

 4. U schůzek Webex načte hybridní služba kalendáře podrobnosti o připojení z cloudu Webex a aktualizuje pozvánku na schůzku.

 5. Těsně před časem schůzky obdrží zařízení registrovaná v cloudu informace o OBTP z cloudu.

Tok úloh nasazení OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu

Než začnete

Pokud jste ještě nenastavili službu hybridního kalendáře, přečtěte si průvodce nasazením služby hybridního kalendáře Webex. Pokud je služba spuštěna, pokračujte těmito pokyny a přidejte OBTP pro zařízení pro místnosti a tabule registrovaná v cloudu.

1

Přidání hybridního kalendáře do pracovních prostorů pomocí řady Board, Desk a Room

Zapněte službu kalendáře pro zařízení a nakonfigurujte e-mailovou adresu schránky místnosti.

2

Přidružení osobních místností k aplikaci Webex

Pokud je váš web služby Webex spravován v prostředí Control Hub nebo jsou uživatelé na vašem webu služby Webex propojeni s aplikací Webex , můžete tento úkol přeskočit.

3

Otestujte OBTP s řadou Board, Desk a Room

Naplánujte schůzku z kalendáře a přidejte zařízení registrované v cloudu.

Přidání hybridního kalendáře do pracovních prostorů pomocí řady Board, Desk a Room

Než začnete

Tato úloha předpokládá, že jste již vytvořili místa pro zařízení Board, Desk a Room. Pokud potřebujete pracovní prostor vytvořit, přečtěte si článek Přidání sdílených zařízení a služeb do pracovního prostoru.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka prohttps://admin.webex.com/login .

2

V levém navigačním podokně v části Správa klikněte na možnost Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, který chcete upravit.

3

Přejděte do Plánování a vyberte Kalendář, aby uživatelé mohli na svých zařízeních používat funkci OBTP (One Button to Push).

4

Vyberte poskytovatele kalendáře.

5

Zadejte e-mailovou adresu poštovní schránky místnosti. (Nápovědu k nalezení této e-mailové adresy naleznete v části „Vytváření a správa schránek v místnosti“ na webu Microsoft Docs.)

Toto je e-mailová adresa, která bude použita k plánování schůzek.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Přidružení osobních místností k aplikaci Webex

Chcete-li zařízením poskytnout tlačítko Připojit při plánování schůzek v osobní místnosti Webex, musí mít uživatelé přidruženou svou osobní místnost ke svému účtu aplikace Webex. K tomu může dojít jedním z následujících způsobů:

 • Uživatelé na vašem webu služby Webex byli propojeni s aplikací Webex. (Kroky pro propojení stránek naleznete v části Propojení webů Webex s prostředím Control Hub.)

 • Uživatelé změní vlastní preferovaný web služby Webex z nastavení nebo předvoleb aplikace Webex, viz Změna výchozího webu pro schůzky.

 • Chcete-li dosáhnout komplexního přístupu, použijte hromadný import souboru CSV z centra Control Hub k nastavení aplikace Webexsite uživatelů v následujících krocích.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com.

2

V levém navigačním podokně v části Správa klikněte na možnost Uživatelé.

3

Klikněte na možnost Spravovat uživatele.

4

Podrobný postup importu/exportu CSV naleznete v tomto článku.

5

Použijte editor CSV ke změně preferredWebExSite atribut pro všechny nebo některé uživatele.

6

Importujte soubor CSV.

Otestujte OBTP s řadou Board, Desk a Room

1

V aplikaci Outlook, aplikaci Outlook Web Access nebo https://mail.office365.com vytvořte novou schůzku a poté přidejte @meet nebo @webex do pole Location (Umístění).

2

Přejděte do Asistenta plánování, klikněte na Přidat místnost a vyberte zařízení, které chcete přidat.

3

Podle potřeby vyplňte další informace o schůzce a odešlete pozvánku.

4

Po naplánování zahájení schůzky ověřte, zda se v zařízení zobrazí tlačítko Připojit.

OBTP pro místní registrovaná zařízení

Jak OBTP funguje s místními registrovanými zařízeními

OBTP pro zařízení registrovaná v místě pomocí konektoru kalendáře založeného na řešení Expressway
 1. Uživatel naplánuje schůzku pomocí klíčového slova nebo adresy videa a pozve koncový bod videa registrovaný na pracovišti podle kalendáře prostředků místnosti.

 2. Pokud je koncový bod v tuto chvíli dostupný, obvykle aplikace Microsoft Exchange automaticky přijme pozvánku jejím jménem.

 3. Oznámení EWS ze služby Exchange upozorňují konektor kalendáře a Cisco TMSXE, že schůzka byla naplánována.

 4. U schůzek Cisco Webex Meetings načte hybridní služba kalendáře podrobnosti o připojení z cloudu Cisco Webex a aktualizuje pozvánku na schůzku.

 5. Konektor kalendáře vyplní pole popisu se všemi dostupnými podrobnostmi o připojení a nastaví hodnotu atributu uživatele „TMS: Data“ na identifikátor SIP URI schůzky.

 6. Oznámení EWS z Exchange alert Cisco TMSXE o aktualizaci schůzky.

 7. Cisco TMSXE aktualizuje schůzku v systému Cisco TMS na externě hostovanou a nastaví řetězec vytáčení OBTP.

 8. Cisco TMS odesílá do koncových bodů informace o OBTP pro nadcházející schůzky.

Nastavení OBTP pro zařízení registrovaná v místním prostředí

V případě místně registrovaných koncových bodů funguje OBTP se službou hybridního kalendáře a zásuvným modulem nástrojů produktivity pro pozvánky na schůzky:

 • Služba hybridního kalendáře (klíčová slova plánování nebo podporovaná adresa videa) vyplní atribut uživatele „TMS: Data“ identifikátorem SIP URI pro TMS, aby bylo možné nastavit vytáčecí řetězec OBTP.

 • Modul nástrojů produktivity vyplňuje atribut „UCCapabilities“ pomocí identifikátoru SIP URI pro TMS a nastavuje řetězec vytáčení OBTP.

1

Pomocí integrace Microsoft Exchange nastavte systémy Cisco TMS 15.0 a Cisco TMSXE 5.0 nebo vyšší. Viz průvodce hybridní konfigurací aplikace Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) (TMS 15.0 – Webex Meeting Center WBS30).

2

Chcete-li, aby konferenční místnosti byly v aplikaci Microsoft Outlook/Exchange plánovány, nakonfigurujte je v aplikaci XE, jako byste používali místní konference. Chcete-li konfigurovat místnosti ve službě Exchange, použijte rozšíření sady Cisco Telepresence Management Suite pro příručku pro správu služby Microsoft Exchange.

3

Získejte licence pro TMS a TMSXE.

Licence TMS a XE jsou stejné jako při použití místních zdrojů. Potřebujete dostatek licencí k pokrytí počtu koncových bodů, které budou používat službu OBTP. Ke správě koncového bodu a stisknutí tlačítka rychlé volby na touchpadu v době plánované konference je nutná licence TMS. Aby mohl být koncový bod naplánován na Exchange, je zapotřebí licence TMS-XE.

4

Pokud plánujete nasadit hybridní prostředí Exchange s Office 365, povolte TNEF pro vzdálené domény ve službě Exchange Online. Zákaz funkce TNEF způsobí, že služba Exchange Online odstraní atributy TMS: Data a UCCapabilities a poruší OBTP pro koncové body registrované službou Unified CM.

Pokud máte místní konference, můžete pomocí aplikace Cisco Webex Meetings přidat OBTP a současně spustit obojí. Podporujeme pouze funkce OBTP; automatické připojení není k dispozici.

Řešení potíží s tlačítkem Připojit

Tlačítko Bez připojení na místně registrovaných zařízeních

V prostředí hybridní služby Exchange se tlačítko Připojit nezobrazí na žádném zařízení registrovaném v místě.

V prostředí hybridní služby Exchange způsobuje zakázání TNEF pro vzdálené domény, že služba Exchange Online odstraní atributy TMS: Data a UCCapabilities pro schůzku. Tím dojde k přerušení OBTP pro koncové body registrované službou Unified CM. Bez těchto atributů nemůže Cisco TMSXE aktualizovat schůzku v Cisco TMS a Cisco TMS nemůže nastavit řetězec vytáčení OBTP pro schůzku.

Chcete-li tuto podmínku opravit, ověřte, zda je pro vzdálené domény povoleno nastavení TNEF. Pokyny naleznete zdehttps://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow/content-conversion/tnef-conversion .

Tlačítko Žádné připojení na konkrétním zařízení

Zařízení nezobrazuje tlačítko Připojit, když mají být schůzky zahájeny.

Zařízení automaticky nepřijímá pozvánky na schůzku.

Zkontrolujte kalendář prostředků pro zařízení a zkontrolujte, zda přijalo pozvánku na schůzku. Pokud ne, nakonfigurujte poštovní schránku prostředků zařízení tak, aby automaticky přijímala žádosti o schůzku.