9. april 2021

Version 1-6-0-162

Mindre programrettelser

Denne firmwareversion indeholder en lille back-end-forbedring af tilpasset støjundertrykkelse.

15. marts 2020

Version 1-6-0-161

Mindre programrettelser

Denne firmwareversion løser problemer med tyske og italienske lydbeskeder.

26. februar 2020

Version 1-6-0-150

Intelligente sensorer

De intelligente sensorer i Cisco-hovedtelefon 730 registrerer, når du tager hovedtelefonen på eller af. Når dine intelligente sensorer er aktiveret, kan du sætte musikafspilningen på pause eller afbryde lyden for et opkald, når du tager hovedtelefonen af. Du kan også besvare et indgående opkald, når du tager din hovedtelefon på. Du kan slå nogle eller alle disse indstillinger til og fra via appen Cisco-hovedtelefoner, på en Cisco IP-telefon (telefonfirmware 12.8(1) eller senere) eller i Cisco Jabber (version 12.9 eller senere).


Intelligente sensorer er slået til som standard på Cisco IP-telefoner og i Cisco Jabber. I appen Cisco-hovedtelefoner er intelligente sensorer slået fra som standard.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under Intelligente sensorer til Cisco-hovedtelefon 730.

Hovedtelefonlager via USB HD-adapter til Cisco-hovedtelefon

Når der er oprettet forbindelse til USB HD-adapteren, vises Cisco-hovedtelefon 730 i Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) og Webex Control Hub-hovedtelefonlageret. Tidligere var det kun USB HD-adapteren, der blev vist i hovedtelefonlageret.


Du skal have firmwareversion 1-2-33 eller senere til USB HD-adapter for at kunne bruge denne funktion.

Hvis du vil have flere oplysninger om hovedtelefonlager i Control Hub, kan du se under Administration af hovedtelefoner i Cisco Webex Control Hub.

Du kan få oplysninger om hovedtelefonlager i Cisco Unified CM ved at se i Administrationsvejledning til Cisco-hovedtelefon 700-serien.

Kontrol til flere apps

Denne firmwareversion giver brugerne en forbedret opkaldskontroloplevelse, når du bruger flere opkaldsprogrammer til Cisco-skrivebordet på samme tid. Du kan f.eks. slå et aktivt opkald fra i Cisco Webex og derefter besvare et indgående Cisco Jabber-opkald via Jabber-brugergrænsefladen. Når du er midt i Jabber-opkaldet, vil opkaldsindstillinger gennem hovedtelefoner kun påvirke Jabber. Når Jabber-opkaldet er fuldført, kan du genoptage dit Webex-opkald og vedligeholde opkaldskontrol via din hovedtelefon.

Tidligere vil opkaldet på hovedtelefonen en gang imellem påvirke alle åbne opkaldsprogrammer på én gang.


 • Aktive opkald sættes ikke automatisk i venteposition, når du besvarer et indgående opkald i et andet program. Sørg for at sætte et opkald i venteposition eller slå dets lyd fra i et enkelt program, før du besvarer et indgående opkald på en anden opkaldsapp.

 • Denne version muliggør kun kontrol med flere apps mellem Cisco Webex, Webex Meetings og Cisco Jabber (version 12.9 eller senere) via Bluetooth® eller med USB-kablet. Delvis funktionalitet med flere apps er tilgængelig med Microsoft Teams via USB-kablet.

Microsoft Teams-understøttelse

Cisco-hovedtelefon 730 understøtter opkaldskontrol på den seneste version af Microsoft Teams. Opkaldskontroller er tilgængelige via USB-kablet.

Du kan:

 • Besvare og afslutte opkald

 • Sætte opkald på hold og genoptage dem

 • Slå din hovedtelefon til og fra

 • Tilpasse hovedtelefonens lydstyrke

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version omfatter forbedringer i Bluetooth-forbindelse, logindsamlingen og afspilning af lydstreaming.

12. oktober 2020

Version 1-5-0-164

Beskeder om nye lydmeddelelser

Din hovedtelefon fortæller, hvilken Bluetooth-enhed du opretter forbindelse til, og også hvilken enhed du afbryder forbindelsen fra. Når du f.eks. opretter forbindelse til en mobilenhed, afspiller hovedtelefonen nu "tilsluttet til mobiltelefon".

Se følgende tabel over de nye lydbeskeder i denne version.


Du skal annullere parringen og parre Bluetooth-forbindelsen mellem din hovedtelefon og din valgte enhed for at afspille de nye meddelelser.

Se Slet parrede enheder, og Tilslut din hovedtelefon til en Bluetooth-enhed for at få flere oplysninger.

Tabel 1. Nye lydmeddelelser

Enhed

Meddelelse

Mobiltelefon

"Mobiltelefon tilsluttet"

"Mobiltelefon afbrudt"

Cisco IP-telefon

"Bordtelefon tilsluttet"

"Bordtelefon afbrudt"

Cisco USB Bluetooth-adapter

"Cisco USB-adapter tilsluttet"

"Cisco USB-adapter afbrudt"

Computer

"Computer tilsluttet"

"Computer afbrudt"

Alle andre enheder

"Enhed tilsluttet"

"Enhed afbrudt"

Mindre programrettelser

Denne version løser problemer med stabilitet af opkaldskontrol via Bluetooth og USB HD-adapteren. Andre rettelser omfatter forbedringer af logfilerne for lyd og hovedtelefoner.

22. september 2020

Version 1-4-0-224

Mindre programrettelse

Denne version løser et problem med kalibrering af støjundertrykkelse på Cisco-hovedtelefon 730.

31. juli 2020

Version 1-4-0-223

Mindre programrettelser

Denne version indeholder mindre fejlrettelser for at forbedre funktionaliteten af hovedtelefonen.

17. juli 2020

Version 1-4-0-220

Tilpasset støjundertrykkelse

Tilpasset støjundertrykkelse tilpasser automatisk støjundertrykkelsesniveauet baseret på støjniveauerne i dine omgivelser.

Gå til Indstillinger > Lyd i appen Cisco-hovedtelefoner for at slå ANC til og fra.

Forbedring af funktion til at slå lyd fra

Denne firmwareversion forbedrer funktionen til at slå lyd fra med tredjepartsprogrammer. Tidligere var det ikke tilladt at slå lyd fra for Cisco-enheder og -softwareklienter.

Ændring af lydbesked

Stemmemeddelelsen Afslut opkald er ikke længere tilgængelig. Du kan stadig høre en tone, når du afslutter et opkald. Gå til Indstillinger > Hørbare meddelelser > Opkald i appen Cisco-hovedtelefoner for at slå dine lydmeddelelser til eller fra.

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version omfatter virkemåde af lydmeddelelser, forbedret logindsamling for hovedtelefoner og stabiliseret USB-adapterforbindelse.

3. maj 2020

Version 1-3-0-246

Mindre programrettelser

Denne firmwareversion løser problemer med knappen Slå lyd fra og forbedrer dataoverførsel og opgraderingshastigheder for hovedtelefoner via Bluetooth-forbindelser.

Der er en midlertidig alternativ løsning i denne firmwareversion, der begrænser funktionen til at slå lyden fra med tredjepartsprogrammer for at undgå utilsigtet funktionalitet. Knappen Slå lyd fra fungerer uden begrænsninger i firmwareversion 1.4 og senere. Betaversionen af version 1.4 vil være tilgængelig i den første uge i juni.

19. april 2020

Version 1-3-0-233

Skift af funktionsmåde for tilstedeværelsesindikator

Denne firmwareversion ændrer den måde, hvorpå du tænder for tilstedeværelsesindikatorerne på siden af Cisco-hovedtelefon 730. Hvis du vil slukke tilstedeværelsesindikatorerne, når du ikke er i gang med et opkald, skal du trykke på knappen Afspil og holde tasten Afspil nede på forsiden af den højre øretelefon. Tidligere skulle du trykke på og holde knappen Slå lyd fra nede for at aktivere tilstedeværelsesindikatorer.

Se Slå dine LED-tilstedeværelsesindikatorer til og fra for at få flere oplysninger.

Udvidet sprogunderstøttelse

Du kan nu ændre lydbeskedsproget via mobilappen Cisco-hovedtelefoner. Tilgængelige sprog omfatter kinesisk (mandarin), engelsk (USA), engelsk (Storbritannien), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk (Brasilien), russisk og spansk.

Hvis du vil ændre dit hovedtelefonsprog i appen Cisco-hovedtelefoner, skal du trykke på Indstillinger > Lydmeddelelse > Sprog. Vælg dit foretrukne sprog, og tryk på Fortsæt. Dine hovedtelefon opdateres, når den skifter til et andet sprog.

Send fejlfindingslogfiler

Du kan sende hovedtelefonlogfiler i appen Cisco-hovedtelefoner, når du trykker på Support > Send logfiler. Appen åbner din foretrukne e-mailklient med en ny besked, som indeholder en foruddefineret emnelinje og vedhæftede logfiler. Beskriv problemet i e-mailen, tilføj eventuelt vedhæftede filer, og tryk på Send.

De Cisco-hovedtelefon 730 -fejlfindingslogfiler, du sender, indeholder oplysninger om lyd, opkaldskvalitet og talebeskeder. Disse logfiler hjælper os med at forbedre hovedtelefonen i fremtidige versioner.

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version omfatter stabiliseret virkemåde af hovedtelefon med Bluetooth-forbindelser og forbedret opkaldskvalitet, efter USB-kablet fjernes fra hovedtelefonen.

4. marts 2020

Version 1-2-0-198

Vi har løst følgende problemer:

 • Hovedtelefonen gav lejlighedsvist beskedprompten "slået fra", når du afsluttede et opkald via Bluetooth.

 • Hovedtelefonen gav lejlighedsvist beskedprompten, "din lyd er slået fra", når hovedtelefonen oprettede forbindelse via USB-kablet til en enhed med en aktiv musikstrøm.

21. februar 2020

Version 1-2-0-195

Aktiver LED-tilstedeværelsesindikatorer

Cisco-hovedtelefon 730 bruger nu separate handlinger til at slå hovedtelefonens lyd til og fra og tænde LED-tilstedeværelsesindikatorer.

 • Tryk på Slå lyd fra ikon for slå lyd fra én gang for at slå hovedtelefonens lyd fra under et aktivt opkald.

 • Tryk på og hold Slå lyd fra ikon for slå lyd fra nede for at tænde LED-tilstedeværelsesindikatorerne, når du ikke er i gang med et aktivt opkald.

Se Slå dine LED-tilstedeværelsesindikatorer til og fra for at få flere oplysninger.

4. februar 2020

Version 1-2-0-190

Cisco-hovedtelefon 730

Cisco-hovedtelefon 730 er en trådløs hovedtelefon, der bruger Bluetooth-tilslutning til at parre med Cisco-softwareklienter og Cisco IP-telefoner. Hovedtelefonen indeholder funktioner til fuld opkaldskontrol og afspilning af musik ud over effektive systemer til støjundertrykkelse og lydforbedring til brug i travle kontormiljøer. Cisco-hovedtelefon 730 understøtter fuld opkaldsintegration med Cisco Jabber, Cisco Webex, Cisco Webex Meetings, Cisco IP-telefoner og Cisco Webex DX-enheder.

Cisco-hovedtelefon 730 leveres med en USB-adapter til brug med enheder, der ikke tilbyder en pålidelig Bluetooth-løsning. Hovedtelefonen kan også forbinde til enheder via det medfølgende 3,5 mm kabel og USB-C til USB-A-kabel. USB-C-kablet fungerer også som et opladningskabel og kan tilsluttes til enhver strømdreven USB-adapter.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Kom i gang med Cisco-hovedtelefon 730.

Kendte problemer (fejl) sorteres i henhold til alvorsgraden. Denne artikel indeholder beskrivelser af følgende:
 • Åbne fejl af alvorsgrad 1 til 4

 • Løste fejl af alvorsgrad 1 til 4

Da fejlstatussen løbende ændres, afspejler listen et øjebliksbillede af de fejl, der var åbne på det tidspunkt, hvor den nye firmware blev frigivet.

Før du begynder

Du skal bruge følgende for at få adgang til fejlsøgningsværktøjet:
 • En internetforbindelse

 • En webbrowser

 • Brugernavn og adgangskode til Cisco-com

1

Åbn fejlsøgningsværktøjet.

2

Log på med dit brugernavn og din adgangskode til Cisco.com.

3

Ender fejl-id-nummeret i feltet Søg, og tryk på Enter.


 

Du kan også navigere til en specifik fejl ved at angive https://tools.cisco.com/bugsearch/bug<BUGID> hvor <BUGID> er id'et på den fejl, du søger efter (f.eks. CSCvs52537).

Hvad der skal ske nu

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du søger efter fejl, opretter gemte søgninger og opretter fejl grupper, skal du vælge Hjælp på siden Fejlsøgningsværktøj.

De fejl, der er angivet i følgende tabel, beskriver uløste fejl i den seneste firmwareversion. Se fejlsøgningsværktøjet, hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger.

Tabel 2. Åbne fejl

Fejl-id

Beskrivelse

CSCvr96522

På macOS 10.14.6 Pro kan afspilning af musik være urolig via USB, når hovedtelefonen går i pardannelsestilstand.

CSCvs14196

HS-rapportering som både lyd og tastatur, mus i Windows

CSCvs33604

Dårlig lydkvalitet, når hovedtelefon aktiveres, mens musikken allerede afspilles via USB-kablet.

CSCvs56835

Windows viser "kan ikke afbryde forbindelse", når brugeren afbryder hovedtelefonens Bluetooth-forbindelse fra Windows-siden for Bluetooth-enheder.

15. marts 2020

Version 1-6-0-161

Vi har løst følgende problemer i denne version:

 • CSCvx62839: Det vil ikke lykkes at ændre sprog til tysk i lydprompterne.

12. oktober 2020

Version 1-5-0-164

Vi har løst følgende problemer i denne version:

 • CSCvr74889: Appen Cisco-hovedtelefoner viser med mellemrum forbindelsestatussen efter frakobling af hovedtelefonen fra iPhone.

17. april 2020

Version: 1-3-0-232

Vi har løst følgende problemer i denne version:

 • CSCvr69372: Musikken afspiller ikke via Bluetooth, efter at du har afspillet musik via USB i Windows.

 • CSCvr76184: Du mister lydstyrke under et Jabber-opkald, når lydstyrken når 100 % (kun USB-kabel).

 • CSCvs33889: Med jævne mellemrum vises hovedtelefonen to gange på siden med parring af enheder via Bluetooth i Windows 10.

 • CSCvs36048: Hovedtelefon gennem dongle kan ikke afslutte et opkald, når der er et andet opkald i venteposition.

 • CSCvs39626: Opkaldskontroller fungerer ikke som forventet, når der håndteres flere opkaldsscenarier med dongle

 • CSCvs52537: Tænd/sluk-LED for hovedtelefonen blinker periodevist grønt, når batteriet har nået 100 %.

 • CSCvs61757: På Windows 10, baseret på valget af højttaler til udgang, fungerer knappen Afspil/pause ikke som forventet.

 • CSCvs64612: Status for afbrydelse af lyd er ikke synkroniseret med IP-telefon.

 • CSCvt00684: Hovedtelefonen kan ikke høre musik fra BT-kilder, når USB-adapteren tilsluttes en enhed og opretter forbindelse.

I dette afsnit beskrives specifikke kendte begrænsninger i Cisco-hovedtelefon 730.

Forbindelse med iPhones over et USB-C til Lightning-kabeladapter

 • Der er ingen lyd i hovedtelefonen, når den er tilsluttet til en iPhone via et USB-kort til Lightning-kabeladapter.

  Brug Bluetooth til at forbinde Cisco-hovedtelefon 730 til en mobilenhed. Cisco tilkendegiver kun understøttelse af kabler og tilbehør, der følger med din hovedtelefon.

Urolig lyd over USB-C-kablet med MacBook Air

 • På en MacBook Air med macOS Mojave 10.14.5 kan afspilningen af musikken blive urolig i et par sekunder, efter at der er oprettet forbindelse mellem Cisco-hovedtelefon 730 og USB-kablet.

  For at undgå dette problem skal du sætte en hvilken som helst lydafspiller eller lyd på pause, før hovedtelefonen opretter forbindelse til USB-kablet.

Windows 10 går ned efter vækning fra slumretilstand, mens Webex er åben

 • Microsoft er opmærksom på inkompatibilitet, når du slår Cisco-hovedtelefon 730 til eller fra på en maskine med Windows 10, version 1803 (eller nyere) , efter at operativsystemet fortsætter fra slumre- eller slumretilstand. Brugere kan komme ud for blå eller sort skærm pga. en fejlkontrol (fejlkode 0x139). Microsoft har udgivet en rettelse til dette problem (Se KB 4541333).

Mistet opkaldskontrol på ældre bærbare HP-computere via Bluetooth

 • Ældre bærbare HP-computere, der kører Realtek Bluetooth 4.0-adapterdriveren, har problemer med at opretholde en stabil Bluetooth-forbindelse med Cisco-hovedtelefon 730. Bluetooth-pardannelsesfrekvensen skifter ofte mellem musik og stemme, der deaktiverer Bluetooth-funktionen til Bluetooth-opkaldskontrol.

  Du kan bruge det medfølgende USB-kort til at oprette forbindelse til ældre Windows 10-enheder, der ikke understøtter Cisco-hovedtelefon 730.

Hovedtelefoner kan ikke skifte kilder fra MacBook-laptop

 • På MacBook Pro med MacOS Mojave version 10.14.5 kan musikafspilning ikke skifte Cisco-hovedtelefon 730 fra MacBook Pro til en anden Bluetooth-kilde.

  Du kan kun ændre Cisco-hovedtelefon 730 Bluetooth-kilden fra en MacBook Pro, der kører MacOS 10.14.5, i følgende situationer:

  • Foretag eller besvar et opkald på en anden Bluetooth-enhed.

  • Cisco-hovedtelefon 730 opretter forbindelse til din MacBook Pro via USB-kablet.

  • Cisco-hovedtelefon 730 opretter forbindelse til din MacBook Pro via USB-adapteren.

Appen Cisco-hovedtelefoner frakobler ikke Cisco-hovedtelefon 730 fra Windows 10.

 • Når du bruger appen Cisco-hovedtelefoner til at frakoble din Cisco-hovedtelefon 730 fra Windows 10, vil listen over tilsluttede enheder stadig vise dine hovedtelefoner og forsøge på at oprette forbindelse igen. Du kan afbryde din hovedtelefon direkte via Windows 10-enhedssiden.

Musikkontroller går tabt på Amazon Music til Mac

 • Cisco-hovedtelefon 730 kan en gang imellem miste musiksafspilningkontrollen på Amazon Music til Windows 10 og Mac. Dette problem opstår kun via en Bluetooth-forbindelse. Lydstyrkeindstillingerne påvirkes ikke af denne begrænsning.

Kontroller til musik går tabt i Windows 10

 • Cisco-hovedtelefon 730 mister indimellem musikafspilningskontrollen på Windows 10-enheder. Dette problem opstår kun via en Bluetooth-forbindelse. Lydstyrkeindstillingerne påvirkes ikke af denne begrænsning.

Afspilning af musik mellem kilder

 • Afspilning af musik skifter ikke automatisk Bluetooth-kilder, hvis musikken ikke er afbrudt på den første kilde.

Musikken afbrydes ikke for indgående opkald

 • Sommetider afbrydes afspilningen af musik ikke midlertidigt, når Cisco-hovedtelefon 730 besvarer et indgående opkald.


  De fleste enheder afbryder automatisk afspilningen af musik, når der er et indgående opkald. Virkemåde af opkald kan variere afhængigt af opkaldsenheden, som dine hovedtelefoner parrer med.

Lydforsinkelser på opkald med USB-adapteren

 • Deaktivér din Cisco-hovedtelefon 730, før du tilslutter USB-kortet.

  Når du foretager et opkald med USB-adapteren, er der en forsinkelse på 5 til 15 sekunder, mens hovedtelefonens højttaler og mikrofon opretter forbindelse til opkaldet. Dette problem opstår kun, når Cisco-hovedtelefon 730 allerede er tændt, når USB-adapteren tilsluttes en opkaldsenhed og parrer.

Dårlig lyd via 3,5 mm kablet

 • Det medfølgende 3,5 mm kabel opretter ikke altid en god forbindelse til Cisco-hovedtelefon 730. Hvis du oplever lidt eller ingen lyd med 3,5 mm kablet, skal du frakoble og tilslutte kablet igen.

MacBook Air bruger interne højttalere, når USB-adapteren opretter forbindelse

 • En MacBook Air, der kører MacOS-version 10.14.6, skifter med jævne mellemrum ikke automatisk lydkilden, når USB-adapteren til Cisco-hovedtelefon 730 opretter forbindelse. Du kan stadig vælge USB-adapteren manuelt via systemindstillingerne.

  Vælg Apple-menu > Systemindstillinger > Lyd > Udgang > Cisco HS USB-adapter.

Appen Cisco-hovedtelefoner udløser forkert lydprompt

 • Når du opretter forbindelse til appen Cisco-hovedtelefoner med to aktive Bluetooth-forbindelser, angiver hovedtelefonen fejlagtigt, at den ikke kan oprette forbindelse til andre enheder.

  Appen Cisco-hovedtelefoner kan oprette forbindelse til hovedtelefonen, selv når der allerede er to aktive Bluetooth-forbindelser. Skub op, og slip skyderen Tænd/sluk/Bluetooth for at forbinde hovedtelefonen til appen Cisco-hovedtelefoner uden at sætte hovedtelefonen i pardannelsestilstand.

Problemer med genoprettelse af Bluetooth-forbindelse på Android 10-enheder

 • Dine hovedtelefoner kan have problemer med genoprettelse af forbindelse, hvis du opretter forbindelse til Android 10, før du opretter forbindelse til mobilappen Cisco-hovedtelefoner.

  Hvis du bruger appen Cisco headset, skal du parre dine hovedtelefoner til appen, før du parrer din Android-enhed.

Du kan få et avanceret blik på nogle af de kommende funktioner, når du aktiverer funktionen Betatest i appen Cisco-hovedtelefoner. Selvom vi tilbyder et smugkig på nogle af vores kommende funktioner, skal du huske , at betaudgivelserne er uafsluttede og kan indeholde uløste problemer. Se Test tidligere versioner af firmware til Cisco-hovedtelefon 730 for at få flere oplysninger om, hvordan du laver en testkørsel af de kommende funktioner i Cisco-hovedtelefon 730.

12. marts 2021

Betaversion 1-6-b-160

Denne firmwareversion løser et problem med forvrængede italienske og tyske lydprompter.

9. marts 2021

Betaversion 1-6-b-159

Fejlrettelse

Denne firmwareversion løser et problem, der gør, at hovedtelefonen går ned, når brugere forsøger at ændre lydpromptsproget.

17. februar 2021

Betaversion 1-6-b-149

Mindre programrettelser

Denne firmwareversion løser et problem med lydkvalitet, der påvirker nogle Cisco-hovedtelefon 730-hovedtelefoner.

1. februar 2021

Betaversion 1-6-b-137

Mindre programrettelser

Denne firmwareversion løser et problem, der forhindrede hovedtelefonen i at ændre Bluetooth-kilder, når USB-adapteren ikke blev koblet fra en enhed.

18. December 2020

.

Betaversion 1-6-b-127

Kontrol til flere apps

Denne firmwareversion giver brugerne en forbedret opkaldskontroloplevelse, når du bruger flere opkaldsprogrammer til Cisco-skrivebordet på samme tid. Du kan f.eks. slå et aktivt opkald fra i Cisco Webex og derefter besvare et indgående Cisco Jabber-opkald via Jabber-brugergrænsefladen. Når du er midt i Jabber-opkaldet, vil opkaldsindstillinger gennem hovedtelefoner kun påvirke Jabber. Når Jabber-opkaldet er fuldført, kan du genoptage dit Webex-opkald og vedligeholde opkaldskontrol via din hovedtelefon.

Tidligere vil opkaldet på hovedtelefonen en gang imellem påvirke alle åbne opkaldsprogrammer på én gang.


 • Aktive opkald sættes ikke automatisk i venteposition, når du besvarer et indgående opkald i et andet program. Sørg for at sætte et opkald i venteposition eller slå dets lyd fra i et enkelt program, før du besvarer et indgående opkald på en anden opkaldsapp.

 • Denne version muliggør kun opkaldskontrol til flere apps mellem Cisco Webex, Webex Meetings og Jabber via Bluetooth og via USB-kablet. Kontrollen til flere apps fungerer også sammen med Microsoft Teams via USB-kablet.

Microsoft Teams-understøttelse

Cisco-hovedtelefon 730 understøtter opkaldskontrol på den seneste version af Microsoft Teams. Opkaldskontroller er tilgængelige via USB-kablet.

Du kan:

 • Besvare og afslutte opkald

 • Sætte opkald på hold og genoptage dem

 • Slå din hovedtelefon til og fra

 • Tilpasse hovedtelefonens lydstyrke

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version omfatter forbedringer i Bluetooth-forbindelse, logindsamlingen og afspilning af lydstreaming.

29. september 2020

Betaversion 1-5-b-163

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version omfatter forbedringer af Bluetooth-funktion, sensorer til hovedtelefon og oplysninger i logfilen til hovedtelefoner.

14. september 2020

Betaversion 1-5-b-158

Beskeder om nye lydmeddelelser

Din hovedtelefon fortæller, hvilken Bluetooth-enhed du opretter forbindelse til, og også hvilken enhed du afbryder forbindelsen fra. Når du f.eks. opretter forbindelse til en mobilenhed, afspiller hovedtelefonen nu "tilsluttet til mobiltelefon".

Se følgende tabel over de nye lydbeskeder i denne version.


Du skal annullere parringen og parre Bluetooth-forbindelsen mellem din hovedtelefon og din valgte enhed for at afspille de nye meddelelser.

Se Slet parrede enheder, og Tilslut din hovedtelefon til en Bluetooth-enhed for at få flere oplysninger.

Tabel 3. Nye lydmeddelelser

Enhed

Meddelelse

Mobiltelefon

"Mobiltelefon tilsluttet"

"Mobiltelefon afbrudt"

Cisco IP-telefon

"Bordtelefon tilsluttet"

"Bordtelefon afbrudt"

Cisco USB Bluetooth-adapter

"Cisco USB-adapter tilsluttet"

"Cisco USB-adapter afbrudt"

Computer

"Computer tilsluttet"

"Computer afbrudt"

Alle andre enheder

"Enhed tilsluttet"

"Enhed afbrudt"

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version indeholder mindre forbedringer af hovedtelefonens lyd og forbedret stabiliteten for opkaldskontrol, når der er forbindelse til USB-adapteren.

31. juli 2020

Betaversion 1-4-b-222

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version omfatter forbedret logindsamling for hovedtelefon og stabiliseret virkemåde af USB-adapter.

14. juli 2020

Betaversion 1-4-b-218

Intelligente sensorer

Når dine intelligente sensorer er aktiveret, kan du afbryde afspilningen af musikken eller slå lyden af et opkald fra, når du tager din hovedtelefon af. Du kan også besvare et indgående opkald, når du tager dine hovedtelefoner på. Du kan skifte mellem nogle eller alle disse indstillinger på din mobiltelefon med appen Cisco-hovedtelefoner. Alle tre funktioner på dine hovedtelefoner er som standard slået fra.

Hvis du vil aktivere hovedtelefonsensorer, skal du åbne appen Cisco-hovedtelefoner, trykke på Indstillinger > Generelt og vælge de smarte sensorfunktioner, du vil aktivere.

24. juni 2020

Betaversion 1-4-b-212

Mindre programrettelser

Denne firmwareopdatering løser problemer med afspilning af musik og lejlighedsvis problemer med firmwareopgradering via Bluetooth.

Juni 8, 2020

Betaversion 1-4-b-206

Forbedring af opgradering og logfil

Dataoverførsler mellem Cisco-hovedtelefon 730 og appen Cisco-hovedtelefoner er nu meget hurtigere. Denne forbedring forkorter tiden for opgradering af hovedtelefon og indsamling af logfiler ved fejlfinding.

23. april 2020

Betaversion 1-3-b-245

Mindre programrettelser

Denne firmwareopdatering løser problemer med pålideligheden af knappen Slå lyd fra og forbedrer dataoverførsel og opgraderingshastigheder for hovedtelefoner via Bluetooth-forbindelser.

10. april 2020

Betaversion 1-3-b-232

Skift af funktionsmåde for tilstedeværelsesindikator

Denne firmwareversion ændrer den måde, hvorpå du tænder for tilstedeværelsesindikatorerne på siden af Cisco-hovedtelefon 730. Hvis du vil slukke tilstedeværelsesindikatorerne, når du ikke er i gang med et opkald, skal du trykke på knappen Afspil og holde tasten Afspil nede på forsiden af den højre øretelefon. Tidligere skulle du trykke på og holde knappen Slå lyd fra nede for at aktivere tilstedeværelsesindikatorer.

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version omfatter stabiliseret virkemåde af hovedtelefon via Bluetooth-forbindelser, forbedret logindsamling og en rettelse til en fejl, der indimellem forårsagede, at hovedtelefonen frøs.

24. marts 2020

Betaversion 1-3-b-220

Mindre programrettelse

Denne firmwarefil løser et problem, der påvirker hovedtelefonens ydeevne og pålidelighed.

13. marts 2020

Betaversion 1-3-b-218

Udvidet logføring

De Cisco-hovedtelefon 730-fejlfindingslogfiler, du kan sende til Cisco via appen, indeholder forbedrede oplysninger om lyd- og opkaldskvalitet. Disse logfiler hjælper os med at forbedre hovedtelefonen i fremtidige versioner.

Du kan sende hovedtelefonlogfiler i appen Cisco-hovedtelefoner, når du trykker på Support > Send logfiler. Appen åbner din foretrukne e-mailklient med en ny besked, som indeholder en foruddefineret emnelinje og vedhæftede logfiler. Beskriv problemet i e-mailen, tilføj eventuelt vedhæftede filer, og tryk på Send.

Udvidet sprogunderstøttelse

Du kan nu ændre lydbeskedsproget via mobilappen Cisco-hovedtelefoner. Tilgængelige sprog omfatter kinesisk (mandarin), engelsk (USA), engelsk (Storbritannien), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk (Brasilien), russisk og spansk.

Hvis du vil ændre dit hovedtelefonsprog i appen Cisco-hovedtelefoner, skal du trykke på Indstillinger > Lydmeddelelse > Sprog. Vælg dit foretrukne sprog, og tryk på Fortsæt. Dine hovedtelefon opdateres, når den skifter til et andet sprog.

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version omfatter stabiliseret virkemåde af hovedtelefon med Bluetooth-forbindelser og forbedret opkaldskvalitet, efter USB-kablet fjernes fra hovedtelefonen.

11. marts 2020

Betaversion 1-3-b-209

Tilpasset støjundertrykkelse

Med denne version aktiveres annullering af tilpasset støjundertrykkelse i denne Cisco-hovedtelefon 730. Tilpasset støjundertrykkelse tilpasses automatisk støjundertrykkelsesniveauet baseret på støjniveauerne i dine omgivelser. Du kan aktivere tilpasset støjundertrykkelse via mobileappen Cisco-hovedtelefoner.

Du kan downloade den nye firmware til Cisco-hovedtelefon 730 på følgende steder:

Tabel 4. Tilgængelighed af firmware til Cisco-hovedtelefon 730

Kilde

Om

Forbindelse

Flere oplysninger

Mobilappen Cisco-hovedtelefoner

Cisco-hovedtelefoner er en mobilapp, der gør det muligt at opdatere, styre og tilpasse din hovedtelefon fra enhver iPhone- eller Android-mobilenhed.

Bluetooth

Download og konfigurer appen Cisco-hovedtelefoner

Webværktøj til Cisco-hovedtelefon

Webværktøjet til Cisco-hovedtelefoner gør det muligt at downloade den nyeste firmware til Cisco-hovedtelefon 730 via USB-kablet. Du kan også overføre en ældre firmwareversioner til din hovedtelefon fra computeren. Du kan finde ældre hovedtelefoner med firmwareversioner på siden Cisco-softwaredownload .


 

Zip-filer med firmware 2.0 (3) og senere til hovedtelefoner omfatter firmware til Cisco-hovedtelefon 730 og Cisco-hovedtelefon 730 USB-adapteren. Læs de vigtige oplysninger om zip-filen for at se, hvilke hovedtelefonmodeller der er inkluderet.

USB-kabel

Opgrader dine hovedtelefoner med webværktøjet til Cisco-hovedtelefoner

Cisco Webex

Du kan downloade den nyeste firmware til hovedtelefoner via USB-kablet. Webex-skrivebordsappen beder dig om at opdatere dine hovedtelefoner, når der er en ny tilgængelig firmwareversion.

USB-kabel

Opgrader dine Cisco-hovedtelefon til den seneste version på Webex

Cisco Jabber version 12.8 eller senere

Du kan downloade den nyeste firmware til hovedtelefoner med Cisco Jabber til Windows eller Mac via USB-kablet. Jabber beder dig om at opdatere din hovedtelefon, når der er en ny tilgængelig firmwareversion.

USB-kabel

Brugervejledning til Cisco-hovedtelefon 730

Cisco IP-telefon 8800-serie

Du kan downloade den nyeste firmware til hovedtelefoner med Cisco IP-telefon 8800-serien via USB-kablet. Din telefon beder dig om at opgradere, når der er en ny firmware tilgængelig.


 

Din telefon skal have firmwareversion 12.7 (1) eller senere og oprette forbindelse til Cisco Unified Communications Manager version 11.5(1)SU7 eller senere eller 12.5 (1)SU1 eller senere.

USB-kabel

Brugervejledning til Cisco-hovedtelefon 730

Cisco-hovedtelefon 730 kan installeres i de lande, der er angivet herunder.

Nordamerika

Europa

Asien

Latinamerika

Afrika

Oceanien

Anguilla

Albanien

Armenien

Argentina

Algeriet

Amerikansk Samoa

Antigua og Barbuda

Andorra

Aserbajdsjan

Belize

Angola

Antarktis

Aruba

Østrig

Bahrain

Brasilien

Benin

Australien

Bahamas

Belgien

Bangladesh

Bolivia

British Indian Ocean Territory

Christmas Island

Barbados

Bosnien og Hercegovina

Bhutan

Chile

Burkina Faso

Cocos (Keeling)-øerne

Canada

Bulgarien

Brunei

Colombia

Burundi

Cook-øerne

Cayman-øerne

Kroatien

Cambodja

Costa Rica

Cameroun

Fransk Polynesien

Dominica

Cypern

Kina

Dominikanske Republik

Cape Verde

Guam

Grenada

Tjekkiet

Hongkong

Ecuador

Den Centralafrikanske Republik

Heard- og McDonaldøerne

Guadeloupe

Danmark

Indien

El Salvador

Tchad

Kiribati

Haiti

Estland

Indonesien

Ækvatorial Guinea

Comorerne

Marshall-øerne

Martinique

Færøerne

Irak

Falklandsøerne

Elfenbenskysten

Nauritisk

Montserrat

Finland

Israel

Fransk Guyana

Den Demokratiske Republik Congo

Ny Kaledonien

Puerto Rico

Frankrig

Japan

Guatemala

Djibouti

New Zealand

St. Kitts og Nevis

Tyskland

Jordan

Guyana

De Franske Sydlige Territorier

Niue

St. Lucia

Gibraltar

Korea

Honduras

Ægypten

Norfolk-øen

Saint Pierre og Miquelon

Grækenland

Kuwait

Mexico

Ækvatorial Guinea

Nordlige Marianerøer

Saint Vincent og Grenadinerne

Georgien

Libanon

Nicaragua

Eritrea

Palau

Trinidad og Tobago

Vatikanstaten

Macao

Panama

Eswatini

Pitcairn Islands

Turks og Caico

Island

Malaysia

Paraguay

Etiopien

Samoa

USA

Irland

Maldiverne

Peru

Gabon

Salomon-øerne

Jomfruøerne (Storbritannien)

Italien

Nepal

Surinam

Gambia

South Georgia og The South Sandwich Islands

Jomfruøerne (USA)

Letland

Oman

Guinea

Tokelau

Liechtenstein

Det Besatte Palæstinensiske Område

Guinea-Bissau

Tongo

Litauen

Qatar

Kenya

Tuvalu

Luxemborg

Saudi-Arabien

Lesotho

De Mindre Oversøiske Øer

Makedonien

Singapore

Liberia

Vanuatu

Malta

Taiwan

Libyen

Wallis og Futuna

Monaco

Thailand

Madagaskar

Holland

Timor-Leste

Malawi

Norge

Turkmenistan

Mali

Polen

Forenede Arabiske Emirater

Mauritanien

Portugal

Usbekistan

Mauritius

Rumænien

Yemen

Mayotte

San Marino

Marokko

Serbien

Mozambique

Slovakiet

Nigeria

Slovenien

Republikken Congo

Spanien

Reunion

Sverige

Saint Helena

Schweiz

Sao Tome og Principe

Svalbard og Jan Mayen

Senegal

Tyrkiet

Seychellerne

Storbritannien

Sierra Leone

Somalia

Tanzania

Togo

Tunesien

Uganda

Vestsahara

Zimbabwe