26. juli 2021

Versjon 1-7-0-138

Slå av automatisk

Cisco-hodetelefoner 730 slås nå av automatisk etter seks timer uten aktivitet for å spare strømmen på batteriet. For å slå på hodetelefonene igjen må du vippe bryteren Power/Bluetooth ned og opp igjen.

Visning av batteriets levetid på Bluetooth-enheter

Nå kan du se den gjenværende batterilevetiden direkte på Windows-, Android- og iOS-enheter.

 • På Windows 10-enheter vises batteriindikatoren for hodetelefonene til høyre for hodetelefonene i listen over Bluetooth-enheter.

 • På enheter med Android 8.0 eller senere vises batteriindikatoren for hodetelefonene under navnet på hodetelefone i listen over Bluetooth-enheter.

 • I iOS 8.0 eller senere kan du legge til en modul for Bluetooth-batteriindikator på startskjermen. I iOS 14.0 eller senere kan du ganske enkelt sveipe til høyre på startskjermen for å se statusen for hodetelefonene.

Tilpassede ANC-ledetekster

Du kan erstatte omgivelsesmodus for Cisco-hodetelefonene i 730-serien og ANC-talevarsler med en enkel tone. Tilpass lydvarslene via mobilappen.

I appen trykker du på Innstillinger > Hørbart varsel og velger varslene du vil endre.

Oppdateringer for USB HD-adapter for Cisco-hodetelefoner

Fastvare 1-3-12 for USB HD-adapteren for Cisco-hodetelefoner er nå tilgjengelig via Cisco Accessory Hub.

Se versjonsmerknadene for USB HD-adapteren for Cisco-hodetelefoner for informasjon om spesifikke fastvareversjoner for adapteren.


Du trenger Google Chrome eller Microsoft Edge med Chromium, versjon 92 eller nyere, for å bruke Cisco Accessory Hub.

Mindre feilrettinger

Denne fastvareversjonen inneholder forbedringer for å oppgradere stabilitet, Webex-appopplevelse og stabilitet i samtalekontroll.

9. april 2021

Versjon 1-6-0-162

Mindre feilrettinger

Denne fastvareversjonen inneholder en mindre forbedring i serverdelen for adaptiv støyreduksjon.

15. mars 2021

Versjon 1-6-0-161

Mindre feilrettinger

Denne fastvareversjonen løser problemer med lydvarsler på tysk og italiensk.

26. februar 2021

Versjon 1-6-0-150

Smarte sensorer

De smarte sensorene for Cisco-hodetelefoner 730 registrerer når du tar hodetelefonene på deg eller av deg. Når de smarte sensorene er aktivert, kan du stanse avspilling av musikk eller dempe en samtale når du tar av hodetelefonene. Du kan også svare på et innkommende anrop når du tar på deg hodetelefonene. Du kan veksle mellom noen av eller alle disse innstillingene med appen for Cisco-hodetelefoner, på en Cisco IP-telefon (fastvare 12.8(1) eller senere) eller i Cisco Jabber (versjon 12.9 eller senere).


Smarte sensorer er som standard på Cisco IP-telefoner og i Cisco Jabber. I appen for Cisco-hodetelefoner er smarte sensorer av som standard.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Smarte sensorer for Cisco-hodetelefoner 730.

Hodetelefonbeholdning via USB HD-adapteren for Cisco-hodetelefoner

Når de er koblet til USB HD-adapteren, vises Cisco-hodetelefoner 730 i hodetelefonbeholdningen i Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) og Webex Control Hub. Tidligere ble bare USB HD-adapteren vist i hodetelefonbeholdningen.


Du må ha fastvareversjon 1-2-33 eller senere for USB HD-adapteren for å kunne bruke denne funksjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hodetelefonbeholdning i Control Hub, kan du se Behandling av hodetelefoner i Cisco Webex Control hub.

Hvis du vil ha mer informasjon om hodetelefonbeholdning i Cisco Unified CM, kan du se Administrasjonsguide for Cisco-hodetelefoner i 700-serien.

Kontroll for flere apper

Med denne fastvareversjonen får brukerne forbedret samtalekontroll ved bruk av flere Cisco-programmer for oppringing på skrivebordet samtidig. Du kan for eksempel dempe en aktiv samtale i Cisco Webex og deretter svare på et innkommende Cisco Jabber-anrop via Jabber-grensesnittet. Når du er i Jabber-samtalen, påvirker anropskontrollene gjennom headsettet bare Jabber. Når Jabber-samtalen er fullført, kan du gjenoppta Webex-samtalen og beholde samtalekontroll via hodetelefonene.

Tidligere kunne samtalekontrollene på hodetelefonene av og til virke inn på alle åpne samtaleprogrammer samtidig.


 • Aktive samtaler vil ikke automatisk vente når du besvarer et innkommende anrop i et annet program. Du må sette en samtale på vent eller dempe den i ett program før du svarer på et innkommende anrop i et annet anropsprogram.

 • Denne versjonen muliggjør kun kontroll for flere apper mellom Cisco Webex, Webex Meetings og Cisco Jabber (versjon 12.9 eller senere) over Bluetooth® eller med USB-kabelen. Delvis funksjonalitet for flere apper er tilgjengelig med Microsoft Teams via USB-kabelen.

Støtte for Microsoft Teams

Cisco-hodetelefoner 730 støtter samtalekontroller i den nyeste versjonen av Microsoft Teams. Samtalekontroller er tilgjengelige via USB-kabelen.

Du kan:

 • Svare på anrop og avslutte samtaler

 • Pause og fortsette samtaler

 • Dempe og oppheve demping på hodetelefonene

 • Justere volumet på hodetelefonene

Mindre feilrettinger

Feilrettinger i denne versjonen omfatter forbedringer i Bluetooth-tilkobling, logginnsamling og strømming av lyd.

12. oktober 2020

Versjon 1-5-0-164

Nye lydvarselstekster

Hodetelefonene lar deg få vite hvilken Bluetooth-enhet du kobler til, og også hvilken enhet du kobler fra. Hvis du for eksempel kobler til en mobilenhet, vil meldingen "koblet til mobiltelefon" spilles av i hodetelefonene.

Se tabellen nedenfor for de nye lydvarslene i denne versjonen.


Du må koble fra Bluetooth-tilkoblingen mellom hodetelefonene og den valgte enheten og koble til på nytt for at de nye varslene skal spilles av.

Se Slette parede enheter og Koble hodetelefonene til en Bluetooth-enhet for mer informasjon.

Tabell 1. Nye lydvarsler

Enhet

Spør

Mobiltelefon

"Mobiltelefon tilkoblet"

"Mobiltelefon frakoblet"

Cisco IP-telefon

"Bordtelefon tilkoblet"

"Bordtelefon frakoblet"

Cisco USB Bluetooth-adapter

"Cisco USB-adapter tilkoblet"

"Cisco USB-adapter frakoblet"

Datamaskin

"Datamaskin tilkoblet"

"Datamaskin frakoblet"

Alle andre enheter

"Enhet tilkoblet"

"Enhet frakoblet"

Mindre feilrettinger

Denne versjonen løser problemer med stabiliteten i samtalekontroll via Bluetooth og USB HD-adapteren. Andre feilrettinger inkluderer forbedringer i lyd- og hodetelefonlogger.

22. september 2020

Versjon 1-4-0-224

Mindre feilretting

Denne versjonen løser et problem med kalibrering av støyreduksjon på Cisco-hodetelefoner 730.

31. juli 2020

Versjon 1-4-0-223

Mindre feilrettinger

Denne versjonen inneholder mindre feilrettinger for å forbedre virkemåten til hodetelefonene.

17. juli 2020

Versjon 1-4-0-220

Adaptiv støyreduksjon

Adaptiv støyreduksjon (ANC) justerer støyreduksjonsnivået automatisk basert på omgivelsene dine.

Gå til Innstillinger > Lyd i appen for Cisco-hodetelefonene for å slå ANC på og av.

Forbedret demping

Denne fastvareversjonen forbedrer dempingsfunksjonaliteten med tredjepartsapper. Tidligere var dempingsfunksjonaliteten begrenset til Cisco-enheter og programvareklienter.

Endring av lydvarsel

Stemmevarselet Avslutt samtale er ikke lenger tilgjengelig. Du kan fremdeles høre en tone når du avslutter en samtale. Gå til Innstillinger > Lydvarsler > Samtaler i appen for Cisco-hodetelefoner for å bytte lydvarslene.

Mindre feilrettinger

Feilrettinger i denne versjonen omfatter forbedret virkemåte for lydvarsler, forbedret logginnsamling på hodetelefonene og stabilisert tilkobling til USB-adapteren.

3. mai 2020

Versjon 1-3-0-246

Mindre feilrettinger

Denne fastvareversjonen løser problemer med påliteligheten til Demp-knappen og forbedrer hastigheten på dataoverføringer og hodetelefonoppgraderinger over Bluetooth-tilkoblinger.

Det er en midlertidig løsning i denne fastvareversjonen som begrenser dempingsfunksjonaliteten med tredjepartsapper for å unngå utilsiktet atferd. Demp-knappen vil fungere uten begrensninger i fastvareversjon 1-4 og senere. Betaversjonen av versjon 1.4 vil være tilgjengelig i den første uken i juni.

19. april 2020

Versjon 1-3-0-233

Endring i virkemåte for LED-lampe for tilstedeværelse

Denne fastvareversjonen endrer hvordan du slår på LED-lampen, på siden av Cisco-hodetelefoner 730. Hvis du vil slå på LED-lampen for tilstedeværelse når du ikke er i en samtale, trykker du på og holder nede Spill av-knappen på forsiden av den høyre øreklokken. Tidligere måtte du trykke på og holde nede Demp-knappen for å aktivere LED-lampen for tilstedeværelse.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå LED-lampene for tilstedeværelse på og av.

Forbedret språkstøtte

Du kan nå endre lydvarselsspråket via mobilappen for Cisco-hodetelefoner. Tilgjengelige språk inkluderer kinesisk (mandarin), engelsk (USA), engelsk (Storbritannia), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk (Brasil), russisk og spansk.

Hvis du vil endre språket for hodetelefonene i appen for Cisco-hodetelefoner, trykker du på Innstillinger > Lydvarsel > Språk. Velg ønsket språk, og trykk på Fortsett. Hodetelefonene oppdateres når du bytter til et annet språk.

Sende feilsøkingslogger

Du kan sende hodetelefonlogger i appen for Cisco-hodetelefoner ved å trykke på Støtte > Send logger. Appen åpner den foretrukne e-postklienten med en ny melding som inneholder en forhåndsutfylt emnelinje og loggfiler vedlagt. Beskriv problemet i e-postmeldingen, legg til eventuelle andre relevante vedlegg og trykk på Send.

Feilsøkingsloggene for Cisco-hodetelefoner 730 som du sender inn, inneholder informasjon om lyd, samtalekvalitet og stemmevarsler. Disse loggene hjelper oss med å forbedre hodetelefonene i fremtidige versjoner.

Mindre feilrettinger

Feilrettinger i denne versjonen omfatter stabilisert virkemåte på hodetelefonene over Bluetooth-tilkoblinger og forbedret samtalekvalitet etter at USB-kabelen kobles fra hodetelefonene.

4. mars 2020

Versjon 1-2-0-198

Vi har løst følgende problemer:

 • Hodetelefonene kunne av og til avgi varselet "Ikke dempet" når du avsluttet en samtale over Bluetooth.

 • Hodetelefonene kunne av og til avgi varselet "Du er dempet" når hodetelefonene ble tilkoblet via USB-kabelen til en enhet med en aktiv musikkstrøm.

21. februar 2020

Versjon 1-2-0-195

Aktiver LED-lampene for tilstedeværelse

Cisco-hodetelefoner 730 bruker nå separate handlinger for å dempe hodetelefonene og slå på LED-lampene for tilstedeværelse.

 • Trykk på Demp Demp-ikon én gang for å dempe hodetelefonene i en aktiv samtale.

 • Trykk på og hold nede Demp Demp-ikon for å slå på LED-lampen for tilstedeværelse når du ikke er i en aktiv samtale.

Se Slå LED-lampene for tilstedværelse på og av for mer informasjon.

4. februar 2020

Versjon: 1-2-0-190

Cisco headset 730

Cisco-hodetelefoner 730 er trådløse hodetelefoner som bruker Bluetooth-tilkobling til å bli paret med Cisco-samtaleprogramvare og Cisco IP-telefoner. Hodetelefonene har full samtalestyring og musikkavspillingsfunksjoner i tillegg til kraftig støyreduksjon og styring av omgivelseslyd for bruk i travle kontormiljøer. Cisco-hodetelefoner 730 støtter full samtaleintegrasjon med Cisco Jabber, Cisco Webex, Cisco Webex Meetings, Cisco IP-telerfoner og Cisco Webex DX-enheter.

Cisco-hodetelefoner 730 leveres med USB HA-adapter for bruk med enheter som ikke har en pålitelig Bluetooth-løsning. Hodetelefonene kan også kobles til enheter med den medfølgende 3,5 mm-kabelen eller USB-C- til USB-A-kabelen. USB-C-kabelen fungerer også som ladeledning og kan kobles til USB-adaptere.

For mere informasjon, se Komme i gang med Cisco-hodetelefoner 730.

Kjente problemer (feil) er gradert etter alvorlighetsgrad. Denne artikkelen inneholder beskrivelser av følgende:
 • Åpne feil av alvorlighetsgrad 1 til 4

 • Løste feil av alvorlighetsgrad 1 til 4

Fordi feilstatus endres kontinuerlig, viser listen et snapshot over feilene som var åpne på det tidspunktet den nye fastvaren ble sluppet.

Før du begynner

Du trenger følgende for å få tilgang til verktøyet for feilsøk:
 • En Internett-tilkobling

 • En nettleser

 • Brukernavn og passord for Cisco.com

1

Åpne Verktøyet for feilsøk.

2

Logg på med brukernavn og passord fra Cisco.com.

3

Skriv inn feil-ID-nummeret i feltet Søk etter og trykk på Legg inn.


 

Du kan også navigere til en bestemt feil ved å angi https://tools.cisco.com/bugsearch/bug<BUGID>, der <BUGID> er ID-en til feilen du søker etter (for eksempel CSCvs52537).

Hva du skal gjøre nå

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du søker etter feil, oppretter du lagrede søk og oppretter feilgrupper, velger Hjelp på siden for søkeverktøy for feil.

Feilene som er oppført i følgende tabell, beskriver uløste feil i den nyeste fastvareversjonen. Se feilsøkingsverktøyet for mer detaljert informasjon.

Tabell 2. Åpne feil

Feil-ID

Beskrivelse:

CSCvr96522

På macOS 10.14.6, Pro, hakker musikkavspillingen over USB når hodetelefonene går inn i paringsmodus.

CSCvs14196

HS-rapportering både for lyd, tastatur og mus i Windows

CSCvs33604

Dårlig lydkvalitet når hodetelefonene slås på mens musikk allerede spilles av via USB-kabelen.

CSCvs56835

Windows viser "Kan ikke koble fra" når brukeren kobler BT-hodetelefonene fra Windows BT-enhetssiden.

15. mars 2020

Versjon 1-6-0-161

Vi har løst følgende problemer i denne versjonen:

 • CSCvx62839: endring av språk til tysk eller italiensk vil mislykkes for lydvarslene.

12. oktober 2020

Versjon 1-5-0-164

Vi har løst følgende problemer i denne versjonen:

 • CSCvr74889: Appen for Cisco-hodetelefoner viser periodisk tilkoblingsstatus etter frakobling av hodetelefonene fra iPhone.

17. april 2020

Versjon: 1-3-0-232

Vi har løst følgende problemer i denne versjonen:

 • CSCvr69372: Musikk spilles ikke av via Bluetooth etter avspilling av musikk via USB på Windows.

 • CSCvr76184: Tap av volumkontroll under en Jabber-samtale når volumet når 100 % (kun USB-kabel).

 • CSCvs33889: Hodetelefonene vises vedvarende to ganger på paringssiden for Bluetooth-enheter i Windows 10.

 • CSCvs36048: Hodetelefoner via dongle kan ikke avslutte en samtale når det er en annen samtale på vent.

 • CSCvs39626: Samtalekontroller fungerer ikke som forventet ved håndtering av flere samtalescenarioer med dongle

 • CSCvs52537: LED-lampen på hodetelefonen fortsetter periodisk å blinke grønt etter at batteriet når 100 %.

 • CSCvs61757: På Windows 10, basert på valget av høyttaler for utgående lyd, fungerer ikke knappen Spill av/Pause som forventet.

 • CSCvs64612: Dempingsstatusen blir ikke synkronisert med IP-telefon.

 • CSCvt00684: Hodetelefonene kan ikke høre musikk fra BT-kilder når USB-adapteren kobles til en enhet.

Denne delen beskriver bestemte kjente begrensninger med Cisco-hodetelefoner 730.

For informasjon om kjente begrensninger for USB HD-adapteren for Cisco-hodetelefoner, se Versjonsmerknader for USB HD-adapteren for Cisco-hodetelefoner.

Tilkobling med iPhone-telefoner over en USB-C to Lightning-kabeladapter

 • Det er ingen lyd i hodetelefonene når de er koblet til en iPhone via USB to Lightning-kabeladapter.

  Bruk Bluetooth til å koble Cisco-hodetelefoner 730 til en mobilenhet. Cisco støtter kun kablene og tilbehøret som følger med hodetelefonene.

Hakkete lyd over USB-C-kabelen med MacBook Air

 • På en MacBook Air med macOS Mojave 10.14.5 blir musikkavspillingen hakkete noen sekunder etter at Cisco-hodetelefoner 730 kobles til via USB-kabelen.

  Du kan unngå dette problemet ved å sette all strømming av musikk eller lyd på pause før hodetelefonene kobles til USB-kabelen.

Windows 10 krasjer etter oppvåkning fra dvalemodus med Webex Open

 • Microsoft kjenner til en inkompatibilitet når du slår Cisco-hodetelefoner 730 på eller av på en datamaskin med Windows 10, versjon 1803 (eller senere) etter at operativsystemet gjenopptar fra hvile- eller dvalemodus. Brukerne kan få blå eller svart skjerm på grunn av en feilkontroll (feilkode 0x139). Microsoft har gitt ut en hurtigreparasjon for dette problemet (se KB 4541333).

Tapt samtalekontroll på eldre bærbare datamaskiner fra HP via Bluetooth

 • Eldre bærbare datamaskiner fra HP som kjører driveren for Realtek Bluetooth 4.0-adapteren, har problemer med å opprettholde en stabil Bluetooth-tilkobling med Cisco-hodetelefoner 730. Bluetooth-paringsfrekvensen bytter ofte mellom Musikk og Tale, noe som deaktiverer hodetelefonens funksjonalitet for Bluetooth-samtalekontroll.

  Du kan bruke den inkluderte USB-adapteren til å koble til eldre Windows 10-enheter som ikke støtter Cisco-hodetelefoner 730.

Hodetelefonene kan ikke bytte kilde fra MacBook bærbar datamaskin

 • På MacBook Pro med MacOS Mojave, versjon 10.14.5, kan ikke musikkavspillingen bytte Cisco-hodetelefoner 730 fra MacBook Pro til en annen Bluetooth-kilde.

  Du kan bare endre Bluetooth-kilden for Cisco-hodetelefoner 730 fra MacBook Pro som kjører MacOS 10.14.5, i følgende situasjoner:

  • Foreta eller svare på et anrop på en annen Bluetooth-enhet.

  • Cisco-hodetelefoner 730 kobles til MacBook Pro via USB-kabelen.

  • Cisco-hodetelefoner 730 kobles til MacBook Pro via USB-adapteren.

Appen for Cisco-hodetelefoner kobler ikke Cisco-hodetelefoner 730 fullstendig fra Windows 10

 • Når du bruker appen for Cisco-hodetelefoner til å koble Cisco-hodetelefoner 730 fra Windows 10, viser listen over tilkoblede enheter noen ganger fortsatt hodetelefonene og forsøker å koble til på nytt. Du kan koble fra hodetelefonene direkte via enhetssiden i Windows 10.

Musikkontroller forsvinner på Amazon Music for Mac

 • Cisco-hodetelefoner 730 kan av og til miste musikkavspillingskontrollen på Amazon Music for Windows 10 og Mac. Dette problemet oppstår bare via Bluetooth-tilkobling. Volumkontrollene påvirkes ikke av denne begrensningen.

Musikkontroller forsvinner i Windows 10

 • Cisco-hodetelefoner 730 mister noen ganger musikkavspillingskontrollen på Windows 10-enheter. Dette problemet oppstår bare via Bluetooth-tilkobling. Volumkontrollene påvirkes ikke av denne begrensningen.

Musikkavspilling mellom kilder

 • Musikkavspillingen veksler ikke automatisk mellom Bluetooth-kilder hvis musikken ikke er midlertidig stanset på den første kilden.

Musikken settes ikke på pause ved innkommende anrop

 • Noen ganger settes ikke musikkavspilling på pause når Cisco-hodetelefoner 730 svarer på et innkommende anrop.


  De fleste enheter stanser avspilling av musikk automatisk ved et innkommende anrop. Samtalevirkemåten kan variere avhengig av samtaleenheten som hodetelefonene er paret med.

Lydforsinkelse for samtaler med USB-adapteren

 • Slå av Cisco-hodetelefoner 730 før du kobler til USB-adapteren.

  Når du foretar et anrop med USB-adapteren, er det en 5 til 15 sekunders forsinkelse mens høyttaleren og mikrofonen på hodetelefonene kobles til samtalen. Dette problemet oppstår bare når Cisco-hodetelefoner 730 allerede er på når USB-adapteren kobles til en samtaleenhet og pares med denne.

Dårlig lyd via 3,5 mm-kabelen

 • Den inkluderte 3,5 mm-kabelen kobles ikke alltid til Cisco-hodetelefoner 730. Hvis du opplever lite eller ingen lyd med 3,5 mm-kabelen, kobler du den fra og kobler den til på nytt.

MacBook Air bruker interne høyttalere når USB-adapteren kobles til

 • Av og til kan det hende at en MacBook Air som kjører MacOS versjon 10.14.6 ikke automatisk bytter lydkilde når USB-adapteren for Cisco-hodetelefoner 730 kobles til. Du kan fremdeles velge USB-adapteren manuelt via systeminnstillingene.

  Velg Apple-menyen > Systempreferanser > Lyd > Utgang > Cisco HS USB-adapter.

Appen for Cisco-hodetelefoner utløser feil lydvarsel

 • Når du kobler til appen for Cisco-hodetelefoner med to aktive Bluetooth-tilkoblinger, angir hodetelefonene feilaktig at de ikke kan kobles til andre enheter.

  Appen for Cisco-hodetelefoner kan kobles til hodetelefonene selv om det allerede finnes to aktive Bluetooth-tilkoblinger. Skyv opp og slipp glidebryteren for strøm/Bluetooth for å koble hodetelefonene til appen for Cisco-hodetelefoner uten å sette hodetelefonene i paringsmodus.

Problemer med ny Bluetooth-tilkobling på Android 10-enheter

 • Hodetelefonene kan ha problemer med å koble til på nytt hvis du kobler til Android 10 før du kobler til mobilappen for Cisco-hodetelefoner.

  Hvis du bruker appen for Cisco-hodetelefoner, må du pare hodetelefonene med appen før du parer Android-enheten.

Lydforsinkelse når du bytter musikkilde fra MacOS-enheter

 • Brukere kan oppleve lange lydforsinkelser (opptil ett minutt) når de bytter Bluetooth-kilden fra MacOS til en mobilenhet.

Du kan få en avansert oversikt over noen av de kommende funksjonene når du aktiverer Betatest-funksjonen i appen for Cisco-hodetelefoner. Vi tilbyr en sniktitt på noen av våre kommende funksjoner, men du må du være oppmerksom på at betaversjoner er uferdige og kan inneholde åpne problemer. Se Teste avanserte versjoner av fastvare for Cisco-hodetelefoner 730 for mer informasjon om hvordan du tester noen av de kommende funksjonene på Cisco-hodetelefoner 730.

16. juli 2021

Betaversjon 1-7-b-137

Tilpassede ANC-ledetekster

Du kan erstatte omgivelsesmodus for Cisco-hodetelefonene i 730-serien og ANC-talevarsler med en enkel tone. Tilpass lydvarslene via mobilappen.

I appen trykker du på Innstillinger > Hørbart varsel og velger varslene du vil endre

Mindre feilrettinger

Denne betaversjonen forbedrer funksjonen for å slå av automatisk og fjerner funksjonen for automatisk bytting av Bluetooth-kilde.

11. juni 2021

Betaversjon 1-7-b-123

Slå av automatisk

Cisco-hodetelefoner 730 slås nå av automatisk etter seks timer uten aktivitet for å spare strømmen på batteriet. For å slå på hodetelefonene igjen må du vippe bryteren Power/Bluetooth ned og opp igjen.

Slå av

Slå på

Automatisk endring av Bluetooth-kilde

Vi har gjort det enklere å bytte mellom aktive Bluetooth-kilder. Når du spiller av lyd på en ekstra Bluetooth-enhet, vil hodetelefonene nå automatisk sette lydavspillingen på pause på den første enheten før de bytter til den andre enheten.

Denne funksjonen fungerer likt med USB HD-adapteren og de tradisjonelle Bluetooth-tilkoblingene.

Visning av batteriets levetid på Bluetooth-enheter

Nå kan du se den gjenværende batterilevetiden direkte på Windows-, Android- og iOS-enheter.

 • På Windows 10-enheter vises batteriindikatoren for hodetelefonene til høyre for hodetelefonene i listen over Bluetooth-enheter.

 • På enheter med Android 8.0 eller senere vises batteriindikatoren for hodetelefonene under navnet på hodetelefone i listen over Bluetooth-enheter.

 • I iOS 8.0 eller senere kan du legge til en modul for Bluetooth-batteriindikator på startskjermen. I iOS 14.0 eller senere kan du ganske enkelt sveipe til høyre på startskjermen for å se statusen for hodetelefonene.

12. mars 2021

Betaversjon 1-6-b-160

Denne fastvareversjonen løser et problem med forvrengte italienske og tyske lydvarsler.

9. mars 2021

Betaversjon 1-6-b-159

Feilretting

Denne fastvareversjonen løser et problem som gjorde at hodetelefonene krasjet når brukere forsøkte å endre språket for lydvarsler.

17. februar 2021

Betaversjon 1-6-b-149

Mindre feilrettinger

Denne fastvareversjonen løser et problem med lydkvaliteten som påvirket enkelte av Cisco-hodetelefonene i 730-serien.

1. februar 2021

Betaversjon 1-6-b-137

Mindre feilrettinger

Denne fastvareversjonen løser et problem som hindret hodetelefonene fra å bytte Bluetooth-kilde når USB-adapteren ble koblet fra en enhet.

18. desember 2020

Betaversjon 1-6-b-127

Kontroll for flere apper

Med denne fastvareversjonen får brukerne forbedret samtalekontroll ved bruk av flere Cisco-programmer for oppringing på skrivebordet samtidig. Du kan for eksempel dempe en aktiv samtale i Cisco Webex og deretter svare på et innkommende Cisco Jabber-anrop via Jabber-grensesnittet. Når du er i Jabber-samtalen, påvirker anropskontrollene gjennom headsettet bare Jabber. Når Jabber-samtalen er fullført, kan du gjenoppta Webex-samtalen og beholde samtalekontroll via hodetelefonene.

Tidligere kunne samtalekontrollene på hodetelefonene av og til virke inn på alle åpne samtaleprogrammer samtidig.


 • Aktive samtaler vil ikke automatisk vente når du besvarer et innkommende anrop i et annet program. Du må sette en samtale på vent eller dempe den i ett program før du svarer på et innkommende anrop i et annet anropsprogram.

 • Denne versjonen muliggjør kun samtalekontroll for flere apper mellom Cisco Webex, Webex Meetings og Jabber over Bluetooth og via USB-kabelen. Kontroll for flere apper fungerer også med Microsoft Teams via USB-kabelen.

Støtte for Microsoft Teams

Cisco-hodetelefoner 730 støtter samtalekontroller i den nyeste versjonen av Microsoft Teams. Samtalekontroller er tilgjengelige via USB-kabelen.

Du kan:

 • Svare på anrop og avslutte samtaler

 • Pause og fortsette samtaler

 • Dempe og oppheve demping på hodetelefonene

 • Justere volumet på hodetelefonene

Mindre feilrettinger

Feilrettinger i denne versjonen omfatter forbedringer i Bluetooth-tilkobling, logginnsamling og strømming av lyd.

29. september 2020

Betaversjon 1-5-b-163

Mindre feilrettinger

Feilrettinger i denne versjonen omfatter forbedringer for Bluetooth-virkemåte, hodetelefonsensorer og logginformasjon for hodetelefoner.

14. september 2020

Betaversjon 1-5-b-158

Nye lydvarselstekster

Hodetelefonene lar deg få vite hvilken Bluetooth-enhet du kobler til, og også hvilken enhet du kobler fra. Hvis du for eksempel kobler til en mobilenhet, vil meldingen "koblet til mobiltelefon" spilles av i hodetelefonene.

Se tabellen nedenfor for de nye lydvarslene i denne versjonen.


Du må koble fra Bluetooth-tilkoblingen mellom hodetelefonene og den valgte enheten og koble til på nytt for at de nye varslene skal spilles av.

Se Slette parede enheter og Koble hodetelefonene til en Bluetooth-enhet for mer informasjon.

Tabell 3. Nye lydvarsler

Enhet

Spør

Mobiltelefon

"Mobiltelefon tilkoblet"

"Mobiltelefon frakoblet"

Cisco IP-telefon

"Bordtelefon tilkoblet"

"Bordtelefon frakoblet"

Cisco USB Bluetooth-adapter

"Cisco USB-adapter tilkoblet"

"Cisco USB-adapter frakoblet"

Datamaskin

"Datamaskin tilkoblet"

"Datamaskin frakoblet"

Alle andre enheter

"Enhet tilkoblet"

"Enhet frakoblet"

Mindre feilrettinger

Feilrettinger i denne versjonen omfatter mindre forbedringer for lyden i hodetelefonene og forbedret stabilitet for samtalekontroll når de er koblet til USB-adapteren.

31. juli 2020

Betaversjon 1-4-b-222

Mindre feilrettinger

Feilrettinger i denne versjonen inkluderer forbedret logginnsamling på hodetelefonene og stabilisert virkemåte for USB-adapteren.

14. juli 2020

Betaversjon 1-4-b-218

Smarte sensorer

Når de smarte sensorene er aktivert, kan du stanse avspilling av musikk eller dempe en samtale når du tar av hodetelefonene. Du kan også svare på et innkommende anrop når du tar på deg hodetelefonene. Du kan bytte mellom noen av eller alle disse innstillingene på mobiltelefonen med appen for Cisco-hodetelefoner. Alle de tre funksjonene på hodetelefonene er deaktivert som standard.

Hvis du vil aktivere hodetelefonsensorer, åpner du appen Cisco-hodetelefoner, trykker på Innstillinger > Generelt og velger hvilke smarte sensorfunksjoner du vil aktivere.

24. juni 2020

Betaversjon 1-4-b-212

Mindre feilrettinger

Denne fastvareoppdateringen løser problemer med avspilling av musikk og tilfeldige problemer med oppgradering av fastvaren over Bluetooth.

8. juni 2020

Betaversjon 1-4-b-206

Forbedring av oppgradering og loggregistrering

Dataoverføringer mellom Cisco-hodetelefoner 730 og appen for Cisco-hodetelefonene er nå mye raskere. Denne forbedringen gjør at det tar mindre tid å oppgradere hodetelefonene og samle inn feilsøkingsloggen.

23. april 2020

Betaversjon 1-3-b-245

Mindre feilrettinger

Denne fastvareoppdateringen løser problemer med påliteligheten til Demp-knappen og forbedrer hastigheten på dataoverføringer og hodetelefonoppgraderinger over Bluetooth-tilkoblinger.

10. april 2020

Betaversjon 1-3-b-232

Endring i virkemåte for LED-lampe for tilstedeværelse

Denne fastvareversjonen endrer hvordan du slår på LED-lampen, på siden av Cisco-hodetelefoner 730. Hvis du vil slå på LED-lampen for tilstedeværelse når du ikke er i en samtale, trykker du på og holder nede Spill av-knappen på forsiden av den høyre øreklokken. Tidligere måtte du trykke på og holde nede Demp-knappen for å aktivere LED-lampen for tilstedeværelse.

Mindre feilrettinger

Feilrettinger i denne versjonen inkluderer stabilisert virkemåte på hodetelefonene via Bluetooth-tilkoblinger, forbedret logginnsamling og en retting av en feil som av og til førte til at hodetelefonene låste seg.

24. mars 2020

Betaversjon 1-3-b-220

Mindre feilretting

Denne fastvareversjonen løser et problem som påvirket ytelsen og påliteligheten for hodetelefonene.

13. mars 2020

Betaversjon 1-3-b-218

Forbedret logging

Feilsøkingsloggene for Cisco-hodetelefoner 730 som du kan sende til Cisco via appen, inneholder bedre informasjon om lyd- og samtalekvalitet. Disse loggene hjelper oss med å forbedre hodetelefonene i fremtidige versjoner.

Du kan sende hodetelefonlogger i appen for Cisco-hodetelefoner ved å trykke på Støtte > Send logger. Appen åpner den foretrukne e-postklienten med en ny melding som inneholder en forhåndsutfylt emnelinje og loggfiler vedlagt. Beskriv problemet i e-postmeldingen, legg til eventuelle andre relevante vedlegg og trykk på Send.

Forbedret språkstøtte

Du kan nå endre lydvarselsspråket via mobilappen for Cisco-hodetelefoner. Tilgjengelige språk inkluderer kinesisk (mandarin), engelsk (USA), engelsk (Storbritannia), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk (Brasil), russisk og spansk.

Hvis du vil endre språket for hodetelefonene i appen for Cisco-hodetelefoner, trykker du på Innstillinger > Lydvarsel > Språk. Velg ønsket språk, og trykk på Fortsett. Hodetelefonene oppdateres når du bytter til et annet språk.

Mindre feilrettinger

Feilrettinger i denne versjonen omfatter stabilisert virkemåte på hodetelefonene over Bluetooth-tilkoblinger og forbedret samtalekvalitet etter at USB-kabelen kobles fra hodetelefonene.

11. mars 2020

Betaversjon 1-3-b-209

Adaptiv støyreduksjon

Denne versjonen gjør det mulig å tilpasse støyreduksjonen i Cisco-hodetelefoner 730. Adaptiv støyreduksjon justerer automatisk graden av støyreduksjon basert på støynivået i omgivelsene. Du kan aktivere adaptiv støyreduksjon via mobilappen for Cisco-hodetelefoner.

Du kan laste ned ny fastvare for Cisco-hodetelefoner 730 på følgende steder:

Tabell 4. Tilgjengelighet for fastvare for Cisco-hodetelefoner 730

Kilde

Om

Tilkobling

Mer informasjon

Mobilapp for Cisco-hodetelefoner

Dette er en mobilapp du kan bruke til å oppdatere, styre og tilpasse hodetelefonene fra en hvilken som helst iPhone eller Android-mobilenhet.

Bluetooth

Last ned og konfigurer appen for Cisco-hodetelefoner

Cisco Accessory Hub

Med webverktøyet for Cisco-hodetelefoner kan du laste ned den nyeste fastvaren for Cisco-hodetelefoner 730 via USB-kabelen. Du kan også laste opp eldre fastvareversjoner til hodetelefonene fra en datamaskin. Du kan finne eldre fastvareversjoner på siden fornedlasting av Cisco-programvare.


 

ZIP-filer med fastvare for hodetelefoner versjon 2.0(3) og senere inkluderer fastvare for Cisco-hodetelefoner 730 og USB-adapteren for Cisco-hodetelefoner 730. Du finner informasjon om hvilke hodesettmodeller som er inkludert, i viktig-filen.

USB-kabel

Oppgrader hodetelefonene med Cisco Accessory Hub

Cisco Webex

Du kan laste ned den nyeste fastvaren for hodetelefonen via USB-kabelen. Webex-skrivebordsappen ber deg om å oppdatere hodetelefonene når en ny fastvareversjon er tilgjengelig.

USB-kabel

Oppgradere Cisco headsettene til den nyeste versjonen på Webex

Cisco Jabber, versjon 12.8 eller nyere

Du kan laste ned den nyeste fastvaren for hodetelefonene med Cisco Jabber for Windows eller Mac via USB-kabelen. Jabber ber deg om å oppdatere hodetelefonene når en ny fastvareversjon er tilgjengelig.

USB-kabel

Brukerveiledning for Cisco-hodetelefoner 730

Cisco IP Phone 8800-serien

Du kan laste ned den nyeste fastvaren for hodetelefonen med Cisco IP Phone 8800-serien via USB-kabelen. Telefonen ber deg om å oppgradere når ny fastvare er tilgjengelig.


 

Telefonen må ha fastvareversjon 12.7(1) eller senere og kunne kobles til Cisco Unified Communications Manager versjon 11.5(1)SU7 eller senere, eller 12.5(1)SU1 eller senere.

USB-kabel

Brukerveiledning for Cisco-hodetelefoner 730

Cisco-hodetelefonene 730 er tilgjengelig for distribusjon i landene som er oppført nedenfor.

Nord-Amerika

Europa

Asia

Latin-Amerika

Afrika

Oseania

Anguilla

Albania

Armenia

Argentina

Algerie

Amerikansk Samoa

Antigua og Barbuda

Andorra

Aserbajdsjan

Belize

Angola

Antarktis

Aruba

Østerrike

Bahrain

Brasil

Benin

Australia

Bahamas

Belgia

Bangladesh

Bolivia

Det britiske territoriet i Indiahavet

Christmasøya

Barbados

Bosnia-Hercegovina

Bhutan

Chile

Burkina faso

Kokosøyene

Canada

Bulgaria

Brunei

Colombia

Burundi

Cookøyene

Caymanøyene

Kroatia

Kambodsja

Costa Rica

Kamerun

Fransk Polynesia

Dominica

Kypros

Kina

Den dominikanske republikk

Kapp verde

Guam

Grønland

Tsjekkia

Hongkong

Ecuador

Den sentralafrikanske republikk

Heard- og McDonaldøyene

Grenada

Danmark

India

El Salvador

Tsjad

Kiribati

Guadeloupe

Estland

Indonesia

Ekvatorial-Guinea

Comoros

Marshalløyene

Haiti

Færøyene

Irak

Falklandsøyene

Elfenbenskysten

Nauru

Jamaica

Finland

Israel

Fransk Guyana

Den demokratiske republikken Kongo

Ny-Caledonia

Martinique

Frankrike

Japan

Guatemala

Djibouti

New Zealand

Montserrat

Tyskland

Jordan

Guyana

De franske sørterritorier

Niue

Puerto Rico

Gibraltar

Kasakhstan

Honduras

Egypt

Norfolkøya

Saint Kitts og Nevis

Hellas

Korea

Mexico

Ekvatorial-Guinea

Nord-Marianene

Saint Lucia

Georgia

Kuwait

Nicaragua

Eritrea

Palau

Saint Pierre og Miquelon

Vatikanstaten

Libanon

Panama

Eswatini

Pitcairn

Saint Vincent og Grenadinene

Island

Macau

Paraguay

Etiopia

Samoa

Trinidad og Tobago

Irland

Malaysia

Peru

Gabon

Solomonøyene

Turks- og Caicosøyene

Italia

Maldivene

Surinam

Gambia

Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene

USA

Latvia

Nepal

Uruguay

Guinea

Tokelau

De britiske jomfruøyene

Liechtenstein

Oman

Guinea-Bissau

Tonga

De amerikanske jomfruøyene

Litauen

De palestinske territoriene

Kenya

Tuvalu

Luxembourg

Filippinene

Lesotho

USAs ytre småøyer

Makedonia

Qatar

Liberia

Vanuatu

Malta

Saudi-Arabia

Libya

Wallis- og futunaøyene

Monaco

Singapore

Madagaskar

Nederland

Taiwan

Malawi

Norge

Thailand

Mali

Polen

Øst-Timor

Mauritania

Portugal

Turkmenistan

Mauritius

Romania

De forente arabiske emirater

Mayotte

Russland

Usbekistan

Marokko

San Marino

Yemen

Mosambik

Serbia

Nigeria

Slovakia

Republikken Kongo

Slovenia

Reunion

Spania

Sankt Helena

Sverige

São Tomé og Príncipe

Sveits

Senegal

Svalbard og Jan Mayen

Seychellene

Tyrkia

Sierra Leone

Storbritannia

Somalia

Tanzania

Togo

Tunisia

Uganda

Vest-Sahara

Zimbabwe